Til minne

Noralv Veggeland (1941-2020)

Noralv var en verdsatt kollega, hjelpsom mot studenter og kollegaer.
Noralv var en verdsatt kollega, hjelpsom mot studenter og kollegaer.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Noralv Veggeland døde den 14. august, 79 år gammel. Med ham er en aktiv samfunnsdeltaker og kritisk stemme i offentligheten gått bort.

Veggeland var i store deler av sin yrkeskarriere knyttet til høgskolemiljøet på Lillehammer. Først i mange år ved distriktshøgskolen, der han også var skolens første valgte rektor (1976-1980). Senere i mange år professor ved Høgskolen i Lillehammer/Høgskolen i Innlandet.

Han har også vært forskningssjef ved Østlandsforskning og ved Nordisk institutt for regionalpolitisk forskning (NordREFO), og han hadde flere forskningsopphold ved utenlandske universiteter. Veggeland var opprinnelig utdannet cand. real, men det var som samfunnsforsker og politisk engasjert menneske han kom til å sette spor etter seg.

I mange år var han sterkt engasjert i fredsbevegelsen. Noralv var både institusjonsbygger og en produktiv forsker, og ikke minst en høyt verdsatt pedagog, lærer og veileder. Noralv Veggeland ble tidlig opptatt av kritisk samfunnsteori (Frankfurterskolen), økologi og distriktspolitikk. Dette ble fulgt opp i arbeider om samfunnsplanlegging og europeisk utvikling, særlig EU-EØS-spørsmål.

I de senere årene var han inspirert av nyere teori om reguleringsstaten, som han anvendte i en rekke arbeider med kritikk av den såkalte NPM-doktrinen som er blitt så dominerende innen offentlig forvaltning. Veggeland hadde en egen evne til å være på høyde med dagsaktuelle problemstillinger, og også i de siste årene kom det et stort antall både vitenskapelige og populærfaglige bidrag fra hans hånd. Han var i den forbindelse i flere år nærmest ukentlig representert i mediene med kommentarer og debattartikler.

Noralv var en verdsatt kollega, hjelpsom mot studenter og kollegaer. Han var selv en utålmodig og effektiv fagmann, og bidro aktivt til at andre også skulle få gjennomført sine prosjekter. Vi er takknemlige for hans innsats på så mange områder, og våre tanker er i dag hos Unni og hans nærmeste familie.

Powered by Labrador CMS