Debatt Nina Waaler

Nødvendig med like vilkår for utdanning og forskning!

Vi oppfordrer den kommende regjeringen til å gi alle institusjonene de samme forutsetningene for campusutvikling fremover.

Fungerende rektor ved OsloMet, Nina Waaler, har kommet med innspill til partiene som nå forhandler om ny regjeringserklæring.
Fungerende rektor ved OsloMet, Nina Waaler, har kommet med innspill til partiene som nå forhandler om ny regjeringserklæring.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

OsloMet har sendt sitt innspill til partiene som nå forhandler om en ny regjeringserklæring.

Vi ønsker at en ny regjering tar initiativ til en gjennomgang av finansieringssystemet for bygg og infrastruktur i universitets- og høgskole-sektoren, med mål om økt fleksibilitet og autonomi. Institusjonene bør ha like vilkår for å drive utdanning, forskning og innovasjon av høy kvalitet.

OsloMet opplever flere utfordringer ved dagens system. Vi leier all vår bygningsmasse, hvorav 90 prosent av private eiendomsaktører. Det er betydelig mer enn noen annen institusjon i sektoren, og stiller oss i en krevende situasjon.

Finansieringssystemet gir ikke i dag institusjonene like muligheter for campusutvikling, men preges av en skjevfordeling som er utdatert og hemmende. Vi som leier våre bygg får få eller ingen tilskudd til oppgradering av infrastruktur, ei heller til finansiering av nye bygg. Systemet er dermed konkurransevridende, da satsinger fra Stortinget og regjeringen som innebærer finansiering av eiendom ikke kommer alle statlige høyere utdanningsinstitusjoner til gode.

Vi som leier har heller ikke samme fleksibilitet som institusjonene som eier og forvalter egen eiendom. Dagens krav til arealeffektivisering, ved siden av økte leiepriser, har store innvirkninger på våre budsjetter. I tillegg er det signalisert innsparinger på 15 % av statens leieutgifter i privatmarkedet. Dette har vi ingen mulighet til å kompensere for gjennom å justere i forvaltningen av bygningsmassen. OsloMet må også i løpet av de neste fem årene reforhandle åtte leiekontrakter, som vil være langsiktige og innebære økte leiekostnader.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Alle disse forholdene begrenser vår mulighet til drive campusutvikling til beste for kjernevirksomheten; utdanning, forskning og innovasjon.

Et eksempel er vår satsing på intelligent helse, som vil være sentral for campusutviklingen både i Pilestredet, og en ny fullverdig campus på Romerike, som vi må etablere innenfor nåværende økonomiske rammer. En ny campus skal svare på regionens behov, som blant annet er teknologi- og tjenesteutvikling og innovasjon i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Morgendagens helsearbeidere må ha en fremtidsrettet og forskningsbasert utdanning. Satsingen på intelligent helse vil bidra med kunnskap og løsninger for å fremme helse og forebygge sykdom, og bedre diagnostikk, behandling og habilitering/rehabilitering. Moderne og relevant infrastruktur er en forutsetning og viktig del av denne satsingen.

Et likestilt og forutsigbart system for eiendomsforvaltning i universitets- og høgskole-sektoren er nødvendig, og vi oppfordrer den kommende regjeringen til å gi alle institusjonene de samme forutsetningene for campusutvikling fremover. Det vil bidra til å sikre utdanning, forskning og innovasjon av høy kvalitet, og ikke minst til god samfunnsøkonomi.

Powered by Labrador CMS