På OsloMet har de skapt et felles rom for film og video skapt på universiteter og høgskoler, forteller direktør for universitetsbiblioteket, Lars Egeland. Foto: Øystein Fimland
På OsloMet har de skapt et felles rom for film og video skapt på universiteter og høgskoler, forteller direktør for universitetsbiblioteket, Lars Egeland. Foto: Øystein Fimland

Netflix for universiteter og høgskoler finnes

Kanal. Biblioteksdirektør, Lars Egeland, mener OsloMet allerede har laget kunnskapskanalen for film og video skapt på universiteter og høgskoler — som nå etterlyses.

Publisert Oppdatert

Mathilde Holm fra Universitetet i Bergen etterlyser en Netflix for universiteter og høgskoler i Khrono 16. januar. Det finnes! På OsloMet har vi filmarkivet FilMet som pr i dag inneholder 1842 videofilmer. I fjor ble de nedlastet ca 200.000 ganger.

Det viktigste er å få de som lager læringselementer til å ville dele med andre!

Lars Egeland

Filmarkivet ble forsiktig lansert i 2014, men har vokst kraftig både i omfang og bruk de siste par årene. Da høgskolen i Oslo og Akershus fikk navnet OsloMet ville vi kalle filmarkivet for MetFlix. Det syntes ikke ledelsen var like morsomt som vi, derfor endte vi på FilMet.

Bakgrunnen for filmarkivet er at Universitetsbiblioteket ved OsloMet har en egen Medieseksjon som i mange år har produsert undervisningsfilm, også filmer for NRKS Kunnskapskanalen. Men vi manglet slik Mathilde Holm etterlyser, et arkiv for å gjøre filmene tilgjengelig. I tillegg til filmer som Medieseksjonen selv produserer, er UB blitt stadig sterkere involvert i å legge til rette for at fagansatte selv kan produsere.

I Universitetsbiblioteket er det både studioer der man kan avtale å få hjelp til opptak, og det er selvkjørsstudioer som er basert på at den enkelte klarer seg selv. I tillegg er det nå vanlig at større og mindre arrangementer strømmes og gjøres tilgjengelig i filmarkivet i ettertid.

Det er positivt at Universitetet i Bergen (UiB) nå tar initiativ til et nasjonalt filmarkiv. Enten det blir et nasjonalt filmarkiv, eller regionale arkiv så må målet være å legge til rette for større produksjon av læringsfilm, og for åpen deling slik at alle har tilgang. I FilMet publiseres alt med åpen CC-lisens. Det arbeides også fra UNITs side med et nasjonalt læringsmiddelarkiv (kalt LOR eller DLR). Også her er den største utfordringa ikke teknisk, men faglig og kulturell i betydningen av at arkivet må gjøre mer enn å lagre læringselementer for den enkelte produsent. Det viktigste er å få de som lager læringselementer til å ville dele med andre.

Inntil et nasjonalt filmarkiv er på plass, er alle hjertelig velkomne til å bruke FilMet.

Powered by Labrador CMS