— Vi er en tilrettelegger og vi bygger lag. Om gode krefter blir med, er vi også med og støtter videre opp om NTNU Accel, sier toppsjefen i Siva. Foto: Sølvi W. Normannsen
— Vi er en tilrettelegger og vi bygger lag. Om gode krefter blir med, er vi også med og støtter videre opp om NTNU Accel, sier toppsjefen i Siva. Foto: Sølvi W. Normannsen

NTNU Accel har behov for mer kapital

Selskapet som skal hjelpe nye bedrifter i gang med både råd og penger, trenger selv mer kapital. Siva-sjef og medeier Espen Susegg vil bidra, men ikke alene.

Publisert Oppdatert

— Vi løfter ikke dette om vi blir stående alene med oppgaven, men om gode krefter vil være med skal også vi være med og støtte opp om selskapet, sier Siva-sjef Espen Susegg (bildet under), til Universitetsavisa.

Siva er største eier, sammen med kommersialiseringsselskapet NTNU Technology Transfer as (TTO). Både Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune er bedt om å bidra.

Les også:

Siva løfter ikke alene

— Det er behov for mer grunnfinansiering i NTNU Accel for å holde hjulene i gang. Siva er den viktigste aktøren i dette, og det er en tenkning som har ligget til grunn hele tiden, sa selskapets avtroppende styreformann, Karl Klingsheim, i Universitetsavisa torsdag.

Siva-sjef Espen Susegg sier at det er et ungt selskap, og at det tar tid å bygge det opp slik at det finner en forsvarlig form. Etter det UA vet må ny kapital inn før sommeren. Om det er snakk om rene tilskudd, eller om det er aktuelt med en aksjekapitalutvidelse, er ikke avklart.

Susegg er nøye med å understreke at Siva ikke vil løfte dette alene.

— Vi er en tilrettelegger og vi bygger lag. Om gode krefter blir med, er vi også med og støtter videre opp om NTNU Accel, sier toppsjefen for selskapet, som er en del av det nasjonale virkemiddelapparatet.

NTNU Accel har to ansatte, og flyttet i høst inn i nyoppussede lokaler i Prinsenkrysset. Målet er å få inn flere nystartede teknologibedrifter som skal gå inn i et nettverk med industripartnere, mentorer og rådgivere. Selskapet ivrer for å få innlemmet oppstartsbedriftene i Innovasjonssenter Gløshaugen så raskt som mulig, da dette også betyr inntekter for selskapet.

Innovasjonssenter må på plass

Siva forvalter statens inkubatormidler og satser tungt på NTNU Accel.  Siva-sjef Espen Susegg sier det er én viktig forutsetning for at inkubatorselskapet skal lykkes: Det må bli motoren i et stort innovasjonssenter som samler og samordner de mange miljøene som jobber med innovasjon i teknologihovedstaden i Trondheim.

— Man må framstå tydeligere utad. Man må bli enige om målet, og man må være rause på tvers av miljøene.  Det er utfordringer. Det er ikke slik at raushet mangler, men det er gjerne sånn i alle miljø at man er seg selv nærmest.

Drømmen om et samlende innovasjonssenter i Trondheim er 10-15 år gammel.

Universitetsavisa skrev mandag om hvordan den forrige ledelsen i Siva satte i gang et større prosjekt våren 2014, som strandet etter at man ikke ble enige med NTNU om beliggenhet.

Bovim og Susegg ble enige

Siden har begge institusjoner fått nye toppledere, som har funnet hverandre. Gunnar Bovim og Espen Susegg har snakket godt sammen gjennom det siste året.

— Tida for et nytt innovasjonssenter er overmoden. I høst ble vi enige om å legge hele lokaliseringsdebatten død. Nå peker vi begge to på Hesthagen, sier Susegg, som forteller om en brainstorm-prosess med Trondheim kommune.

— Vi snakket om hva som var mulig å bygge på av tomter innen en radius på én kilometer, henholdsvis fra Hovedbygningen på NTNU og fra Olav Trygvason-statuen på torget. Vi endte med at Hesthagen var det mest realistiske av over 10 alternativer.

— Så: Den enkleste og beste veien til målet er Hesthagen, sier Susegg.

Venter på NTNUs organisasjonskart

Siva-sjefen er klar på at selskapet ikke bare bygger hus. Et innovasjonssenter på 40 000 kvadratmeter må fylles.  Med kunnskapsmiljøer som kan skape levedyktige bedrifter, som igjen skal skape arbeidsplasser og utvikle samfunnet.

En premiss for Siva er at økonomimiljøene, teknologiledelse og entreprenørene samles i et nytt fakultet. Ting må konkretiseres, og i følge Susegg sitter Sivas styre rimelig klare med et byggevedtak.

Han er vel informert om den omfattende jobben med å få på plass en fakultetsstruktur for nye NTNU – og når beslutninger blir tatt.

— Fusjonen er den største vekstimpulsen på lenge, den vil knytte sterke næringsmiljø tettere opp mot NTNU. Jeg ser fram til at avklaringen på fakultetsstrukturen kommer i februar. For oss er det viktig at en kombinasjon av de riktige NTNU-miljøene skal inn, men innovasjon er hele poenget. Vi skal ikke reise et rent fakultetsbygg.

For få og små knoppskudd

Susegg viser til en analyse som viser at det ble skapt 67 nye bedrifter i Trondheim i 2014. Av disse kom 12 fra NTNU og Sintef.

— Det reiser spørsmål, både om antallet er stort nok om andelen fra forskningsmiljøene burde vært større. Men like viktig: Mange av de 67 visste verken hvor de gode hjelperne sitter, eller hvor de kan få hjelp til finansiering. Innovasjonssenteret skal være en slik møteplass.

Næringsforeningen i Trondheim har en strategi om å øke takten på nye bedrifter kraftig mot 2025, og mange er utålmodige fordi farten og kraften har vært for lav for lenge.

— Jeg har respekt for NTNU og de kompliserte prosessene universitetet er inne i nå. Det er en svær organisasjon og de har hendene fulle med fusjon. Men nå er det helt nødvendig å få til en samordning og tydeliggjøring av alle ressursene som finnes i Trondheim. Et innovasjonssenter vil bidra til det, sier Espen Susegg.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS