Debatt jørgen vik

Ikke halver antall studieplasser på campus Romerike

Romerike er Norges vekstregion nummer 1, og det er lite visjonært hvis det siste avtroppende rektor Curt Rice får gjøre, er å rasere studietilbudet på Romerike, skriver ordfører i Lillestrøm, Jørgen Vik.

Etter fusjonen mellom HiO og HiA har det vært en jevn stigning i antall bosatte på Romerike, og ingenting tilsier at behovet for studieplasser er redusert, skriver Jørgen vik.
Etter fusjonen mellom HiO og HiA har det vært en jevn stigning i antall bosatte på Romerike, og ingenting tilsier at behovet for studieplasser er redusert, skriver Jørgen vik.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

CAMPUS ROMERIKE| Denne uken skal styret ved OsloMet vedta hvilke alternativer som skal utredes videre for fremtidige Campus Romerike. Felles for alle alternativene som nå ligger på bordet er at de legger opp til cirka en halvering av antall studenter ved nåværende campus Kjeller. Det stiller vi oss svært undrende til. Da Høgskolen i Oslo (HiO) og Høgskolen i Akershus (HiA) fusjonerte, var det en forutsetning at begge campuser skulle utvikles videre.

Det er allment kjent at rektor Curt Rice har ønsket å flytte all aktivitet fra Romerike til Oslo. Styret har tilbakevist dette, og sagt at det skal være en fullverdig campus med en stedlig ledelse også i årene fremover. At alle alternativ som nå legges frem fra administrasjonen til styret halverer antallet studieplasser på Romerike, kan virke som enda en omkamp for en sakte men sikker nedleggelse av OsloMets virksomhet her.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Etter fusjonen har det vært en jevn stigning i antall bosatte på Romerike, og ingenting tilsier at behovet for studieplasser er redusert. Tvert imot vokste Lillestrøm kommune med hele 453 innbyggere i 1. kvartal 2021, mot Oslos 18. Vi hadde den nest største nominelle veksten av alle kommuner i landet og den 42. største prosentveksten. Vi håper derfor at styret er sitt ansvar bevisst, og krever at også Campus Romerike forblir av en viss størrelse for fremtiden. En studentmasse på 3000 studenter, tilsvarende det som finnes på Kjeller i dag, bør være et minimum.

At alle alternativ som nå legges frem fra administrasjonen til styret halverer antallet studieplasser på Romerike, kan virke som enda en omkamp for en sakte men sikker nedleggelse av OsloMets virksomhet her.

En helt ny og moderne campus gir store muligheter for nye samarbeid, nye synergier og ny giv for et universitet med vekstambisjoner. Romerike er Norges vekstregion nummer 1, og det er lite visjonært hvis det siste avtroppende rektor Curt Rice får gjøre, er å rasere studietilbudet på Romerike. Dessuten er det altså et avtalebrudd på intensjonsavtalen mellom Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo, som ble inngått i 2011.

Det finnes mange måter å demonstrere for omverdenen at et studiested ikke fungerer: Man kan fjerne interessante studier, eller la være å legge slike til studiestedet. Man kan fjerne lærekrefter eller ledere, stille ledende spørsmål i brukerundersøkelser eller utelukkende peke på ulemper og det som ikke har fungert fram til nå.

Hvis man derimot ønsker at noe skal fungere, kan man se på mulighetene som et økt befolkningsgrunnlag gir. Man kan sørge for å plassere en viserektor på studiestedet. Man kan se på mulighetene som følger med å legge “store studier” som sykepleierutdanning, pedagogiske studier eller IKT-utdanning som “magneter” ved studiestedet, og tilby nye studier på grunnlag av en stadig voksende studentmasse.

Man kan slenge seg på nye utdanningstrender eller se på muligheten for samarbeid med andre universiteter eller med lokalt næringsliv. Universitetet i Oslo ser for seg at Lillestrøm og nedre Romerike blir perfekt for etablering av studier knyttet til nye teknologier, og har nylig varslet en satsing på Kjeller.

Vi har stor tro på OsloMets positive muligheter ved ny etablering av en campus Romerike. Vi håper styret også nå ser disse mulighetene og er seg sitt ansvar bevisst.

Powered by Labrador CMS