milliondryss

Høgskolen i Innlandet får gigantgave fra stiftelse

Sparebankstiftelsen Hedmark gir 125 millioner kroner til Høgskolen i Innlandet. Pengene skal i hovedsak brukes på forskning, og har som formål å styrke høgskolens universitetssøknad.

Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting, er ikke overraskende godt fornøyd med pengegaven. Her er hun fotografert i en annen sammenheng.
Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting, er ikke overraskende godt fornøyd med pengegaven. Her er hun fotografert i en annen sammenheng.
Publisert Oppdatert

25— Vi er selvsagt veldig glade for denne gaven, sier rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting.

Det var tirsdag morgen at den store nyheten ble avslørt på en pressekonferanse.

Sparebankstiftelsen Hedmark tildeler 125 millioner kroner til Høgskolen i Innlandet, og ikke overraskende var det en svært fornøyd rektor Khrono fikk i tale like etter offentliggjøringen av tildelingen.

— Det regionale samarbeidet står sterkt i vår profil, og det er jo heller ikke første gang vi mottar penger på denne måten. Stiftelsen er dedikert når det gjelder viktigheten av å bygge opp regionen, og derfor støtter de vår universitetssøknad, sier Skretting.

Fikk over 40 millioner i 2017

Også i 2017 mottok Høgskolen i Innlandet en større pengegave fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Den gangen var gaven på litt over 40 millioner kroner, mens beløpet nå er nesten tre ganger så høyt.

Ved utdelingen i 2017 hadde HINN et uttalt mål om å bli universitet innen 2020, men januar i år kom den nedslående beskjeden fra Nokut om at de har konkludert med at høgskolen ikke oppfyller alle kravene for å kunne bli universitet.

Alt håp er imidlertid ikke ute. HINN har kommet med tilsvar til vurderings- og evalueringskomiteen, som nå skal svare når på HINNs merknader før de oversender sitt svar til Nokut, der saken skal legges frem for styret i juni.

— Pengene vi får fra stiftelsen er viktig fordi det vil hjelpe oss å styrke områdene der vi har en viss sårbarhet. Etter mitt syn så oppfyller vi kravene om å bli universitet allerede, i tråd med overgangsordningen, sier Skretting, før hun understreker:

— Søknaden vår lever fortsatt. Vi er klare for å bli et universitet.

Skal styrke søknaden

De 125 millionene skal i hovedsak gå til faglige satsinger på doktorgradsområdene ved Høgskolen i Innlandet.

Tilsettinger av professorer, postdoktorer og stipendiater, samt generell utvikling av tilknyttede fagmiljøer og sentre vil være blant det pengene skal brukes på.

I en pressemelding fra Sparebankstiftelsen Hedmark legges det naturligvis ikke skjul på at gaven har som formål å styrke høgskolens universitetssøknad.

I tillegg til de 125 millionene har Sparebankstiftelsen Hedmark bevilget 25 millioner kroner til et fireårig forskningsprosjektprosjekt ved Handelshøgskolen Innlandet for å forske på regional utvikling og innovasjon. Dette prosjektet starter opp til høsten.

— Et særdeles viktig formål

Direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark, Tore Anstein Dobloug, mener at sterke utdanningsinstitusjoner er avgjørende for den regionale utviklingen.

— Å bidra til økt kunnskap er et særdeles viktig og allmennyttig formål. Gaven fra stiftelsen skal utelukkende gå til å styrke høgskolen, understreker Dobloug, og fortsetter:

— Universitet er noe mer enn utdanning og forskning. For vår region er dette kanskje den viktigste enkeltsaken for kunnskap og innovasjon i vår generasjon.

Dobloug presiserer at gaven er gitt med flere forutsetninger, og at stiftelsen er opptatt av å følge opp sine gavetildelinger:

— Det gjør vi gjennom tett oppfølging og rapportering, slutter direktøren.

Powered by Labrador CMS