eksamen

Forlenger semesteret for kunststudenter

Arbeidet i steinbruddet ble forsinket. Nå får studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge eksamen 1. juli. Også andre steder flyttes eksamen.

Nedstenging i USNs område gjorde at studentene ikke kom seg til steinbruddet i Larvik da de etter planen skulle. Her er studenter i arbeid - Anna Ssponberg i front.
Nedstenging i USNs område gjorde at studentene ikke kom seg til steinbruddet i Larvik da de etter planen skulle. Her er studenter i arbeid - Anna Ssponberg i front.
Publisert

Studentene som tar årsstudium i kunst og design ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) skulle arbeidet i steinbruddet i Larvik denne våren.

Men med tiltaksnivå 5A, som er det strengeste, ble våren ikke helt som tenkt:

Undervisningen måtte utsettes, og studentene ble som en konsekvens forsinket i arbeidene sine. Nå blir det praktisk eksamen 1.juli for studentene - to uker senere enn planlagt.

Noen mangler praksis

— Dette er det eneste studiet der vi har behov for å forlenge semesteret. Men trolig er det noen studenter som må ta igjen noe praksis enten i sommer eller i høst.

Det sier rektor Petter Aasen. I sakspapirene til universitetsstyret ved USN, som har møte 21.mai, heter det at fakultet for helse- og sosialvitenskap har meldt at enkelte studenter vil ha behov for å ta igjen noe praksisopplæring i uken etter semesterslutt.

— Det kan for eksempel være studenter som ikke har fått ha praksis på grunn av stengte barnehager. I tillegg har vi vært imøtekommende dersom studenter av ulike grunner har vært engstelige for å ha praksis på grunn av sin familiesituasjon, sier Aasen.

Han sier at det også er enkeltstudenter som har blitt forsinket i innleveringen av bachelor- og masteroppgaver, blant annet som følge av begrenset tilgang til campus.

Konsert uten publikum

I fjor vår opplevde kunst- og musikkstudenter å ikke få tilgang til instrumenter eller verksteder, og eksamenskonserter og utstilling ble noe helt annet enn de hadde sett for seg.

Også denne våren er det endringer. Khrono har vært i kontakt med flere kunst- og musikkledere. De melder at det er noen forsinkelser på individnivå, men at det ikke er flere som har sett seg nødt til å forlenge semesteret for hele studentgrupper.

Men eksamen blir ikke helt som vanlig, og ved Universitetet i Stavanger må noen emner ha eksamen til høsten.

— En del dirigenteksamener er utsatt til august. De dirigenteksamener som gjennomføres i vår blir generelt med mindre typer ensembler enn det som er normalt. For noen jazzstudenter har vi måttet utsette eksamen til september fordi vi ikke får gjennomført de nødvendige forberedelsene i samspill, med tilreisende medmusikanter eller annen logistikk, skriver dekan Morten Wensberg ved Fakultet for utøvende kunstfag i en epost til Khrono.

Ved Universitetet i Agder pleier det å være en egen eksamensfestival. Den er naturlig nok noe nedskalert i år. Dekan ved Fakultet for kunstfag, Marit Wergeland, skriver i en epost at alle eksamener på både første, andre og fjerde studieår er gjort om til at studentene skal levere et digitalt produkt. For noen studenter er det også gjort endringer for avsluttende bachelor-eksamen.

— UiArt-fetivalen står derfor igjen med en håndfull konserter og forestillinger som kan formidles digitalt via streaming, sier Wergeland.

For studentene er det gjort begrensninger; både når det gjelder hvor mange band de kan spille i og hvor mange eksterne personer som kan være med på teaterproduksjoner. Det er heller ikke tillat med publikum under forestillinger og presentasjoner.

Begrensninger er det også i Tromsø.

— Rammene for å arrangere eksamensutstillinger og –konserter er selvsagt ganske annerledes enn normalt på grunn av smittevern, skriver Lena Aarekol, direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag ved Universitetet i Tromsø Noregs arktiske universitet.

Mari Galambos Grue og Siri Aastad Kvaleid hadde store konserter i universitetsaulaen ved Universitetet i Bergen i 2019. Årets avgangsstudenter må klare seg uten publikum i salen når de har sine eksamenskonserter.
Mari Galambos Grue og Siri Aastad Kvaleid hadde store konserter i universitetsaulaen ved Universitetet i Bergen i 2019. Årets avgangsstudenter må klare seg uten publikum i salen når de har sine eksamenskonserter.

Flere søker om utsettelse

Ved Universitetet i Bergen pleier kunststudentene å ha en egen utstilling som del av sin eksamen. I år er dette endret.

Dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design, Frode Thorsen, skriver i en epost at utstillingen er tatt ut av selve eksamensaktiviteten. Det betyr at eksamen med vurdering blir gjennomført til normert tid, og at fysiske utstillinger kan arrangeres senere - uavhengig av eksamenssituasjonen.

Thorsen sier at mange eksamener er gjort digitale, men at eksamen i hovedinstrument for musikkstudenter er prioritert - selvsagt med blant annet publikumsbegrensninger.

Khrono har skrevet mange saker om studenter som har hatt det vanskelig det siste året. Dekan Thorsen sier at et av deres institutt opplyser at flere studenter enn vanlig søker om utsettelse av eksamen.

— Vi merker mer nå enn i fjor, vi får flere utsettelser. Korona skaper problem for studentene personlig og privat, men vi som institusjon legger til rette for at det skal være mulig å gjennomføre.

Gjorde endringer i fjor

I fjor vår skulle flere av utdanningsinstitusjonene i gang med opptaksprøver til de utøvende fagene da Norge stengte ned i mars. Men de erfaringene man da gjorde seg, gjør at ting er i rute i år.

Nora Bilaovic Kulset er instituttleder ved Institutt for musikk ved NTNU. Hun skriver i en epost til Khrono at opptaksprøver er digitale for alle studieprogram nå.

— Er det noen eksamener dere må gjøre mye om på?

— Så langt ser det ikke slik ut i Trondheim. Vi har ikke måttet endre eksamensform og karakterregler siden våren 2020.

Powered by Labrador CMS