Debatt

Finansiering og styring

Den viktigste innsatafaktoren er kompetanse, skriver professorene Graver, Lohndal og Sejersted i sitt tilsvar til John-Arne Røttingen.

Professorene og forskningsrådsdirektøren er enige om viktigheten av fri og nysgjerrighetsdrevet forskning.
Professorene og forskningsrådsdirektøren er enige om viktigheten av fri og nysgjerrighetsdrevet forskning.
Publisert

Vi takker Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen for hans tilsvar til vårt innlegg om styring av forskningen og Det Norske Videnskaps-Akademis forslag om å etablere et vitenråd. Røttingen kommenterer ikke sistnevnte, men han klargjør og utdyper synspunktene han kom med i intervjuet som var utgangspunktet for vår tekst.

Røttingen mener vi mistolker uttalelsene hans og tydeliggjør at han har et kortsiktig «løs-korona-krisen»-perspektiv, mens vi la an et mer langsiktig og generelt perspektiv. Vi er glade for at han ikke er uenig med oss når det gjelder betydningen av fri og nysgjerrighetsdrevet forskning. Dette er viktig fordi han er direktør for Norges forskningsråd, og vi må kunne forvente at hans uttalelser om forskning må tolkes i lys av dette når han gir dem en generell form.

Når det gjelder Covid-19-problematikken, er vi heller ikke uenige i behovet for en koordinert og samlet innsats. I denne krisesituasjonen dreier det seg ikke først og fremst om å oppnå ny grunnleggende erkjennelse og kunnskap. Omtrent 80 forskjellige vaksiner basert på kjente prinsipper er allerede under utvikling og uttesting. Det er svært viktig i den nåværende situasjonen.

Våre innvendinger mot styring av forskning gjelder i mindre grad styring og ledelse av slike aktiviteter hvor Norge kan stille med betydelig forskerkompetanse. Igjen understreker dette vårt poeng om at den viktigste innsatsfaktoren, også i denne forbindelse, er kompetanse. Og selvsagt skal dette forvaltes på en forsvarlig måte som bidrar til å oppfylle samfunnets behov og forventninger.

Powered by Labrador CMS