Internasjonale studenter

Får mer tid til å skaffe penger

Regjeringen utsetter frist som er avgjørende for at internasjonale studenter skal få oppholdstillatelse.

Internasjonale studenter får mer tid til bevise at de kan betale for mat på bordet og husleie. Her er internasjonale studenter fra en tidligere Khrono-reportasje.
Internasjonale studenter får mer tid til bevise at de kan betale for mat på bordet og husleie. Her er internasjonale studenter fra en tidligere Khrono-reportasje.
Publisert Oppdatert

For at internasjonale studenter som kommer fra utenfor EU og EØS skal få oppholdstillatelse i Norge, må de bevise at de kan forsørge seg selv. Tidligere i vår kunne studentenes organisasjon i Norge, International Student's Union, fortelle om studenter som ikke hadde råd til husleie.

Blant annet har Universitetet i Bergen og OsloMet svart på den vanskelige situasjonen, ved å opprette krisefond for internasjonale studenter.

Nå følger regjeringen opp med å utsette fristen de internasjonale studentene har på å dokumentere at de kan betale for sitt eget livsopphold.

Den nye fristen er 1. oktober, og Utlendingsdirektoratet får instruks om å avvente til denne datoen hvis en søknad om opphold står og vipper på det såkalte underholdskravet.

Leder for International Student's Union i Norge, Amine Fquihi, takker for utsettelsen — selv om han skulle ønske den var enda rausere.

— Vi er glade for at internasjonale studenter som sliter økonomisk har fått utsatt fristen for å bevise at de kan forsørge seg selv. Vi vil likevel be norske myndigheter om å utvide fristen til slutten av desember 2020. Fakta er at vi ikke vet når restriksjonene vil mykes opp nok for arbeid i serviceyrkene. Denne typen jobber er de som er mest tilgjengelige for internasjonale studenter, kommenterer Fquihi.

Mange permitterte

Kunnskapsdepartementet viser til at mange utenlandske studenter er permittert fra jobbene sine, og at det kan gjøre det vanskelig for dem å finansiere sitt eget opphold.

Kravet for å få opphold er å ha ca. 120.000 kroner til rådighet, enten som studielån fra hjemlandet eller penger på konto. Her teller også inntektene fra deltidsjobber med. Tre av fire internasjonale studenter har deltidsjobb i Norge som de delvis lever av.

— Jeg vet at mange internasjonale studenter i Norge opplever mye usikkerhet nå, og mitt ønske er at de skal klare seg økonomisk gjennom denne perioden. Derfor skal vi gi de som har mistet inntektsgrunnlaget sitt litt mer tid til å få deltidsjobben sin tilbake, finne seg en ny jobb eller finne andre måter å fylle underholdskravet på. I tillegg gjelder ordningen som gir rett til 18 dagers lønnskompensasjon for permitterte også for utenlandske studenter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding Kunnskapsdepartementet sender ut i dag.

Ikke å kunne dokumentere egen økonomisk sikkerhet, gjør videre at studentene som tenkte å være lenger i Norge for å fullføre en hel grad, risikerer å ikke få fornyet oppholdstillatelsen sin. I fjor gjaldt dette 2400 studenter. Nå får altså disse mer tid på seg.

Frykter konkrurranse om jobbene

Amine Fquihi, leder for International Student's Union.
Amine Fquihi, leder for International Student's Union.

Men Fquihi i International Student's Union er ikke trygg på at 1. oktober er nok. Han sier han frykter hard konkurranse om jobbene, selv om arbeidsplassene åpner opp innen 1. oktober.

— Det er sannsynlig at konkurransen om jobber vil være ekstrem, grunnet den store arbeidsløsheten i Norge nå. Det kommer i tillegg til at det allerede i dag ofte er vanskelig for internasjonale studenter å finne en jobb, grunnet språkproblemer, påpeker Fquihi.

Studenter som ikke får tilbake gamle jobber, men må på ny jobbjakt, kan derfor trenge mer tid.

— Vi håper myndighetene vil være fleksible og ta hensyn til utfordringene. Med fortsatt diskusjon med Kunnskapsdepartementet, og hvis begge sider kan være fleksible, kan vi komme fram til løsninger som kan hjelpe de internasjonale studentene videre. Det er også internasjonale studenter som skal fullføre graden sin og som vil søke om opphold som jobbsøkere. Disse studentene må vise at de har 246.246 kroner for å få ny oppholdstillatelse. Disse bør også bli ivaretatt.

Ber samskipnadene utsette husleie

Kunnskapsdepartementet viser også til at svært mange av de utenlandske studentene i Norge bor på studenthybel. Nå ber regjeringen samskipnadene om å fortsette å vise fleksibilitet — og med det gi utenlandske studenter i pengeknipe betalingsutsettelse på husleien.

Styreleder i Studentsamskipnaden SiO, Jonas Virtanen, sier til Khrono at de har gitt betalingsutsettelser og vil finne gode løsninger for internasjonale studenter.

— Mange studenter opplever stor usikkerhet rundt studiesituasjonen og økonomien sin nå, og vi har stor forståelse for at internasjonale opplever krisetiden som utfordrende. Vi skal være der for å hjelpe alle studenter som sliter, og vi er glade for nasjonale tiltak som bidrar til å lette situasjonen. Internasjonale studenter og andre studenter som har likviditetsproblemer får betalingsutsettelse på husleia hos oss, og vi prøver å finne gode løsninger for dem som tar kontakt.

Virtanen understreker også at SiO tilbyr økonomisk rådgivning, og informerer om det på engelsk på nettsidene sine.

— SiO har nylig lansert en koronapakke på nesten 20 millioner for alle studenter. Den sørger for å øke kapasiteten på velferdstilbud til studenter, og gjør at vi kan tilby økonomisk rådgivning, og økt psykologisk helsehjelp og andre tiltak. Vi ønsker å hjelpe så mange studenter som mulig og at tiltakene skal være økonomisk forsvarlig slik at SiO kan tilby gode velferdstjenester til studentene også på lang sikt. Det er også lagt vekt på å etablere kriseløsninger for særlig sårbare studenter, og å være fleksible overfor dem som sliter, sier Virtanen.

Powered by Labrador CMS