videreutdanning

Få norske søkere til nordisk utdanning i smittevern. Søknadsfristen er forlenget

— Det er stort behov for at flere tar denne utdanningen, sier Nina Kristine Sorknes i Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet understreker viktigheten av at flere velger å videreutdanne seg innenfor smittevern. Dette bildet er fra intensivavdeling på Oslo universitetssykehus, og er kun ment som illustrasjon.
Folkehelseinstituttet understreker viktigheten av at flere velger å videreutdanne seg innenfor smittevern. Dette bildet er fra intensivavdeling på Oslo universitetssykehus, og er kun ment som illustrasjon.
Publisert Oppdatert

Det er fortsatt ledige plasser ved den nordiske videreutdanningen i smittevern ved Göteborg universitet.

Søknadsfristen er forlenget til 15. mai 2021.

Utdanningen er tverrfaglig og retter seg mot leger og sykepleiere som arbeider med smittevern, men også annet helsepersonell med interesse for fagfeltet, heter det i en melding på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet.

Flere grunner

Den nordiske utdanningen har et visst antall plasser som er fordelt mellom Norge, Danmark og Sverige.

— Vi ser at det er veldig mange flere søkere fra Danmark, Finland, Island og Sverige enn fra Norge, sier seniorrådgiver ved Avdeling for smittevern og beredskap i FHI, Nina Kristine Sorknes til Khrono.

Hun fortsetter:

— Det kan være flere grunner til at det er slik. Kanskje har det med kostnader å gjøre, eller kanskje spiller pandemien i seg selv en rolle. Kanskje er de mer villige og kanskje ligger forholdene bedre til rette i de andre landene til å la ansatte videreutdanne seg.

— Sett fra sykehusenes ståsted kan det handle om at man ikke har nok ressurser med denne kompetansen til at man kan slippe noen av dem til utdanning. Det er jo de samme personene som skal være tilgjengelig på jobb i situasjonen som vi befinner oss i nå, sier Sorknes.

Utdanningen består av fire moduler, og man kan søke opptak til hele magisterprogrammet eller kun enkelte emner innenfor magisterprogrammet.

Utdanningen går på deltid slik at det er mulig å kombinere jobb og studier.

Kostnadene for studenter er ca SEK 50 000,- per modul. Beløpet dekker ikke reise og opphold, opplyses på universitetets sider.P

Få stillinger i kommunene

— I den kommunale helsetjenesten er det svært få stillinger knyttet spesifikt til smittevern, og derfor er det nok vanskeligere for kommunene å godkjenne at noen ønsker å ta denne utdanningen, sier Sorknes, som understreker at situasjonen i spesialisthelsetjenesten er en annen.

— Det er behov for å utdanne flere helsepersonell til smittevern på grunn av nyetablerte stillinger og som følge av at fagpersoner slutter eller går av med pensjon. I spesialisthelsetjenesten er det krav om smittevernsstillinger både blant leger og sykepleiere, forteller Sorknes.

Undervisningen ved studiet foregår med en blanding av videoforelesninger samt praktiske øvelser og gruppearbeider. Det legges opp til hjemmearbeid og forberedelser av innleveringer mellom modulene.

Digital undervisning

Grunnet koronapandemien har undervisningen med fysisk tilstedeværelse ikke latt seg gjennomføre, slik at undervisningen nå foregår via videoforelesninger.

— Pandemien har vist oss at det er altfor lite ressurser innenfor smittevern. Det skulle vært opprettet flere stillinger, både innenfor den kommunale helsetjenesten og innenfor spesialisthelsetjenesten. Det er stort behov for at flere tar denne utdanningen, sier Sorknes.

Det informeres ellers om at FHI har inngått et samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) om at studenter ved magisterutdanningen fra Gøteborg universitet kan søke om å få emner fra denne utdanningen innpasset som en del av NMBUs 2-årige hel- eller deltids masterprogram i folkehelsevitenskap.

Også tilbud ved Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr også et nettbaserte studie som er deltidsbasert med navn Hygiene og smittevern.

USN skriver om studiet at videreutdanning innen hygiene og smittevern gir deg økt kunnskap om mikrobiologiske og miljømessige faktorer som bidrar til forekomst, utbredelse, overføring og kontroll av helsetjenesterelaterte infeksjoner.

Første opptaksfrist her er 21. desember 2021.

Endringslogg:

Onsdag 6. mai, kl 09.10: Lagt til studietilbud på USN.

Powered by Labrador CMS