20 millioner fordelt

Disse seks universitetene får penger for å utdanne permitterte og ledige

De 20 millionene i kompetansepakken er fordelt slik.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med rektor Sjur Baardsen i spissen, er blant de seks universitetene som nå får ekstra midler for å tilby utdanning for permitterte og arbeidsledige. NMBU får 3,5 millioner av kronene.
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med rektor Sjur Baardsen i spissen, er blant de seks universitetene som nå får ekstra midler for å tilby utdanning for permitterte og arbeidsledige. NMBU får 3,5 millioner av kronene.
Publisert Oppdatert

Universitetet i Sørøst-Norge (USN), UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Agder (UiA), NMBU, NTNU og Universitetet i Stavanger (UiS) får til sammen 20 millioner kroner for å tilby kompetanseheving til permitterte og arbeidsledige denne våren.

— Den store jobben nå er å ta Norge ut av krisen. Da må vi sørge for at permitterte og ledige kan bruke tiden nå på å formalisere eller oppdatere kompetansen sin, slik at de står bedre rustet til arbeidslivet når vi får fart igjen på norsk økonomi, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, mener dette er viktig for å ta Norge ut av krisen.
Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, mener dette er viktig for å ta Norge ut av krisen.

De ekstraordinære midlene er fordelt på grunnlag av en kartlegging utført av Diku og Kompetanse Norge i april. Her svarte universiteter og høgskoler på hvilke muligheter de har for å utvide og øke kapasiteten i allerede eksisterende utdanningstilbud.

De seks universitetene er valgt ut fordi de meldte inn flest tilbud innen relevante fag som kan komme raskt i gang, står det i pressemeldingen.

Pengene går til fagområder hvor ledigheten er høy

Pengene gis til institusjoner som har kapasitet innenfor fag som møter samfunnets behov og fag som retter seg mot næringer med økt ledighet. Derfor har blant annet økonomi og administrasjon, ingeniørfag, reiseliv og helse, blitt vektlagt i tildelingen, ifølge Kunnskapsdepartementet.

— Det er fornuftig å bruke den ledige tiden på kompetansepåfyll. Derfor har det vært viktig å oppskalere tilbud innenfor fagområder hvor det er mange permitterte og ledige, og sørge for at dette kommer raskt på plass slik at folk kommer i gang med utdanningen, sier Asheim.

De 20 millionene er en del av kompetansepakken som ble lagt frem i starten av april.

20 millioner fordelt

Universitetene skal selv prioritere hvilke av tilbudene de ønsker å realisere, både ut fra kapasitet og lokal etterspørsel.

Slik skal pengene fordeles:

  • Universitetet i Sørøst-Norge, 3,5 millioner
  • UiT Norges arktiske universitet, 3,5 millioner
  • Universitetet i Agder, 3,5 millioner
  • NMBU, 3,5 millioner
  • NTNU, 3 millioner
  • Universitetet i Stavanger, 3 millioner
Direktør i Diku, Harald Nybølet.
Direktør i Diku, Harald Nybølet.

— Med disse midlene kan institusjonene øke kapasiteten der behovet er størst. Diku har prioritert tilbud som kan komme i gang raskt, slik at de som er permitterte og arbeidsledige kan få kompetansepåfyll så fort som mulig, sier Diku-direktør Harald Nybølet i meldingen.

Og det kommer også mer penger, ifølge regjeringen. I revidert nasjonalbudsjett har de foreslått å øke bevilgningen til kompetansehevende tiltak for permitterte og ledige.

Diku vil etterhvert få ansvaret for å fordele mer penger til universiteter og høyskoler når revidert nasjonalbudsjett er vedtatt av Stortinget.

Powered by Labrador CMS