Debatt skulstad johanson og møller jensen

Det kommer ikke en vaksine for klimakrisen

Klimanøytralitet er viktig, men vi må også bidra til å løse klimakrisen, skriver studentene Gard Aasmund Skulstad Johanson og Cora Gabrielle Møller Jensen. De ønsker mer tverrfaglig samarbeid.

Klima handler ikke bare om flyreiser. Akademia må løftet blikket, skriver to kandidater til universitetsstyret ved Universitetet i Bergen.
Klima handler ikke bare om flyreiser. Akademia må løftet blikket, skriver to kandidater til universitetsstyret ved Universitetet i Bergen.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Akademia har i mange år hatt utfordringer med omfattende flybruk og store utslipp ved institusjonene. I de senere årene har en jobbet hardt med å kutte i lokale klimagassutslipp og pandemien har avslørt at langt fra alle flyreiser var så nødvendig som vi trodde (eller gjerne ønsket å tro). Samtidig som det er viktig at vi ikke går tilbake til reisemønstrene fra 2019 er det nødvendig at akademia løfter blikket og ser hva vi kan gjøre for å faktisk løse klimakrisen.

Koronaviruspandemien har vist oss at store endringer i samfunnet er mulig. Samtidig har det avslørt viktigheten av at akademia og samfunnet ellers samarbeider om store utfordringer. Et eksempel på dette er UiBs nylig opprettede pandemisenter, som omfatter fagmiljøer fra hele universitetet – ikke bare de tradisjonelt medisinske fagene. Slike erfaringer må vi bruke i møte med klimakrisen.

Til sommeren bytter UiB og mange andre institusjoner både rektorat og styre og den kommende tiden skal nye strategier og handlingsplaner sette kursen for de neste årene. Det er nå vi har sjansen til å løse klimakrisen og det er viktig at akademia gjør sin del. Det holder ikke å fly mindre, når de store utslippene er i samfunnet ellers - vi må bidra til omstilling i samfunnet, slik at utslippene kuttes. Da må styrene prioritere.

Vi mener at det er åpenbart at det bør satses mer på tverrfaglige samarbeid, slik pandemisenteret er et eksempel på, innen klimaforskning og utdanning. Samtidig må vi fokusere på både forskning og undervisning som kan bidra med nye klimaløsninger. Dette begrenser seg ikke bare til de tradisjonelle naturvitenskapelige fagene. Det handler like mye om kommunikasjon, rettferdig fordeling, etikk, juss og psykologi, og denne listen er langt fra uttømmende. Mye godt arbeid er heldigvis allerede i gang, men ledelsen ved institusjonene må tørre å satse.

Selv om dette er en utfordring til alle institusjonene i sektoren er det også en lovnad fra oss. Det siste året har vi vært representanter i universitetsstyret ved UiB og har vært med på å satse på tverrfaglig PPE-utdanning, master i bærekraft, klimafond, togreiser og klimavennlige arealinvesteringer. Nå vil vi jobbe for å sikre at UiB løfter blikket og satser mer på klimaløsningene i årene som kommer! Det holder ikke å bare bli klimanøytrale, vi må også være med i å kutte utslipp i andre sektorer!

Det kommer ikke en vaksine mot klimakrisen, derfor er akademias ansvar så mye større. Nå må vi satse, før det er for sent!

Powered by Labrador CMS