debatt:

Bør ikke bli en tannløs mobilitetsmelding

15 millioner kroner er ikke nok dersom man ønsker å få flere studenter til å reise på utveksling, skriver studentleder Joachim Børlie.

Henrik Asheim vil sende flere studenter ut i verden. Ingen dum ide, men da trengs det mer penger, mener studentleder Joachim Børlie. Foto: Siri Øverland Eriksen
Henrik Asheim vil sende flere studenter ut i verden. Ingen dum ide, men da trengs det mer penger, mener studentleder Joachim Børlie. Foto: Siri Øverland Eriksen
Publisert Oppdatert

Henrik Asheim sier på Høyre sine sider at flere studenter burde dra på utveksling og Høyre har et mål om at minst 50 prosent skal dra på utveksling på sikt. Dette er gode intensjoner og mål, men det det kan virke som om ambisjonene ikke følges opp av konkret handling.

Stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet skal komme i løpet av våren, men i statsbudsjett for 2020 ble det kun satt av 15 millioner til tiltak for å øke studentmobilitet. Asheim sier selv at myndighetene skal være med og ta grep, men hvis dette er alle midlene regjeringen er villig til å bakke opp målet sitt blir dette en tannløs melding som legger alt ansvaret over på institusjonene selv. Da må ambisjonsnivået senkes hvis man ikke har tenkt til å brette opp ermene og være med på jobben.

Det er flere konkrete tiltak regjeringen kan iverksette for å få gjennom målsetningen om 50 prosent utveksling.

Joachim Børlie

Det er flere konkrete tiltak regjeringen kan iverksette for å få gjennom målsetningen om 50 prosent utveksling, det første bør være å støtte en økning i Erasmus+. Dette programmet legger ikke bare til rette for studentutveksling, men også internasjonale erfarings- og kulturutveksling for skolelever, idrett og ikke minst ansatte ved høyskoler og universiteter. I tillegg driver programmet både med å skape samarbeidsnettverk på kryss og tvers i Europa, samt at det spiller en nøkkelrolle i utviklingen av europeisk høyere utdanning. Det er slike typer samarbeid vi må ha for å nå FNs bærekraftsmål, og utvikle Europa, og verden til det beste for dagens og fremtidens innbyggere.

Erasmus+ er ikke den eneste løsningen. Andre mulige insentiver for å få enda flere til å reise ut er å øke stipendandelen for de studentene som reiser. Gulrot fungerer som regel bedre enn pisk, og jeg tror at dette kan være et godt tiltak for å få enda flere til å reise ut.

I tillegg må den nye stortingsmeldingen se på systemene bak. I dag er det slik at institusjonene taper penger på å nå målene satt om antallet som skal på utveksling, da studiepoengproduksjonen ikke tilfaller institusjonene her hjemme. Mitt forslag for å løse denne problematikken er at institusjonene må kompenseres slik at de får like mye som de ville fått om studentene tok studiepoengene sine hjemme,

Som Asheim sier, utveksling er positivt for studentene, næringslivet og Norge. Det å investere i utveksling er dermed å investere i AS Norge og vår kapasitet til å delta i fremtidens internasjonale arbeidsmarked. Jeg håper derfor at stortingsmeldingen vil inneholde mer krutt enn bare femten millioner kroner og et ønske om at institusjonene må endre seg litt.

Powered by Labrador CMS