Debatt Vidar Lund

Biblioteksatsing = studentsatsing

OsloMet er den utdanningsinstitusjonen som utdannar dei fleste bibliotekarane i Noreg, og har eit ekstra ansvar for å utvikle sitt eige bibliotek på ein framtidsretta måte, skriv Vidar Lund.

Vi håpar likevel at universitetsleiinga i framtida finn rom til ei satsing på bibliotektenestene, skriv Vidar Lund, som er leiar i Norsk Bibliotekforening.
Vi håpar likevel at universitetsleiinga i framtida finn rom til ei satsing på bibliotektenestene, skriv Vidar Lund, som er leiar i Norsk Bibliotekforening.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Norsk Bibliotekforening synest det er ei dårleg løysing at OsloMet sine planar om etablering av eit nytt samla universitetsbibliotek på universitetet sin campus i Oslo sentrum, er skrinlagde. Dei siste åra har Oslo fått et nytt og stort folkebibliotek i sentrum som har vist for alle kva biblioteket har å seie som møteplass, kulturarena og byutviklar. På same måte er vi overtydd om at eit samla nytt universitetsbibliotek i Oslo sentrum ville vore ei stor betring for studentane på OsloMet. Vi registrerer at det er eit stort offentleg ordskifte om einsemd og psykiske utfordringar for studentar. Vi ser at biblioteket har ei stor rolle i å motarbeide desse problema gjennom å vera ein open, uforpliktande og gratis stad med fokus på læring.

Det ville også vore viktig for innbyggarane i Oslo å ha eit ope universitetsbibliotek i sentrum som eit sentrum for forskingsformidling, med tilgang til kunnskap som ein viktig del av universiteta sitt samfunnsoppdrag.

Vi synest det er veldig synd at det store arbeidet som vi skjønar er lagt ned i å planleggje dette nye biblioteket ikkje nådde opp i prioriteringskampen i Oslomet.

Vidar Lund, leiar i Norsk Bibliotekforening

Det er alltid kamp om ressursar. Vi synest det er veldig synd at det store arbeidet som vi skjønar er lagt ned i å planleggje dette nye biblioteket ikkje nådde opp i prioriteringskampen i OsloMet. Vi håpar likevel at universitetsleiinga i framtida finn rom til ei satsing på bibliotektenestene. OsloMet er den utdanningsinstitusjonen som utdannar dei fleste bibliotekarane i Noreg, og har eit ekstra ansvar for å utvikle sitt eige bibliotek på ein framtidsretta måte.

Powered by Labrador CMS