innovasjonskritikk

BI-professor: — Ga opp å invitere Grønbech og Google

Den tidligere Norges-sjefen i Google hevdet at han aldri ble invitert til blant andre Handelshøyskolen BI. — Det stemmer ikke. Vi inviterte ham flere ganger, svarer BI-professor Peder Inge Furseth.

«Etter gjentatte avslag fra Grønbech så jeg ingen grunn til å fortsette dialogen med ham eller Google Norge», forteller professor Peder Inge Furseth ved Handelshøyskolen BI i et leserinnlegg i Khrono. Grønbech har har stilt spørsmål ved det han kaller manglende interesse fra norske universiteter når det gjelder innovasjon.
«Etter gjentatte avslag fra Grønbech så jeg ingen grunn til å fortsette dialogen med ham eller Google Norge», forteller professor Peder Inge Furseth ved Handelshøyskolen BI i et leserinnlegg i Khrono. Grønbech har har stilt spørsmål ved det han kaller manglende interesse fra norske universiteter når det gjelder innovasjon.
Publisert Oppdatert

I et leserinnlegg som går kraftig i rette med den tidligere sjefen for Google i Norge, hevder BI-professor Peder Inge Furseth at han ved flere anledninger inviterte Jan Grønbech til å forelese.

Men uten særlig suksess.

Gjentatte invitasjoner

«I årene 2008-2015 inviterte jeg Grønbech gjentatte ganger til å komme til BI for å forelese i Master of Management-programmet Digitalisering, Innovasjon og Forretningsmodeller (tidl. Nyskaping og kommersialisering). Han takket ja én gang», skriver professoren i leserinnlegget.

Jan Grønbech sa i et intervju med Khrono:« For Handelshøyskolen BI som den gang knapt hadde digital markedsføring på pensumlisten ville det ikke vært unaturlig å invitere Google for å snakke om markedsføring i det 21. århundre. Men det kom ingen slike henvendelser.»

Skoleklasser?

Furset er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI, og hevder i leserinnlegget at han spurte om BI kunne få en mulighet til årlige besøk i Googles hovedkvarter som ligger i Mountain View, med det mål for øyet at masterstudentene skulle få en oppdatering om ny teknologi og verdiskaping. Heller ikke her fikk BI gjennomslag hos Grønbech.

«Den gjennomgående responsen fra Grønbech var at det var så stor etterspørsel etter slike besøk at, som han selv skrev til meg ved en anledning, «der kommer skoleklasser til kort». Skoleklasser? Deltakerne på disse programmene er erfarne og velutdannede ledere og spesialister fra både privat og offentlig sektor », skriver professoren i sitt debattinnlegg.

Seg selv å takke

Professoren mener Grønbech har seg selv å takke når Google ikke fikk flere henvendelser fra Handelshøyskolen BI.

«Etter at jeg foreslo at BI-programmet kunne besøke Google i Mountain View årlig, skrev han (Grønbech red. anm.) til meg i november 2009 at «så er det nok mye forlangt at BI kan få en av de plassene hvert år, i konkurranse med annonsører». Greit nok det, men da kan ikke Grønbech i ettertid hevde at BI ikke har tatt initiativ til et tettere samarbeid med arbeidsgiveren hans. »

Etter denne opplevelsen gav innovasjonsprofessoren opp.

«Etter gjentatte avslag fra Grønbech så jeg ingen grunn til å fortsette dialogen med ham eller Google Norge. De siste 20 årene har jeg i alt hatt over 400 andre gjesteforelesere på besøk i utdanningsprogrammer jeg årlig har vært ansvarlig for i Oslo, Oxford og Silicon Valley/San Francisco/Berkeley. Deltakerne på disse programmene har fått solid innsikt i ny teknologi og verdiskaping gjennom bedriftsbesøk i Silicon Valley hos selskaper som Apple, Salesforce, Tesla, Facebook, IBM og Intel, bare for å nevne noen eksempler», skriver Furseth.

Han avslutter innlegget med å avvise Grønbechs karakteristikker av norske universiteter og høgskoler som «uinteresserte» i innovasjon.

Handlet ikke om innovasjon

Tidligere Google-sjef i Norge, Jan Grønbech.
Tidligere Google-sjef i Norge, Jan Grønbech.

Khrono har bedt Jan Grønbech kommentere BI-professorens innlegg.

Ex-Google-sjefen skriver at han ikke ble invitert for å snakke om innovasjon:

«Det stemmer at jeg ble invitert til å snakke til noen mellomledere som Furseth underviste for. Jeg takket ja til dette noen ganger. Dette har ikke noe med innovasjon å gjøre. Å lære en salgssjef noen spennende tanker om fremtiden er ikke innovasjon», skriver Grønbech i sitt tilsvar.

Han mener at Handelshøyskolen BI fortsatt har mye å gå på.

Forundret over nivå

«Min forbauselse går på at BI fremdeles ikke underviser fulltidsstudentene sine digital markedsføring på et nivå som næringslivet trenger. Om dette er fordi de ikke vet hva næringslivet trenger eller fordi de ikke har kompetanse til å levere det, skal ikke sies», er den tidligere Google-sjefens tilbakemelding.

Han grunngir den manglende videreføringen med at BI-delegasjonen hadde vært for sent ute.

«Turene til California kunne blitt en vedvarende suksess. Dessverre endte dette da Furseth klarte å komme flere timer for sent med deltakerne sine til et opplegg jeg hadde organisert i Mountain View ved Googles hovedkontor. Her skulle flere av Googles ledere holde foredrag. Det endte opp med at jeg ikke lenger fikk lov å invitere ham til hovedkontoret. Dette ble kommunisert relativt utvetydig til Furseth den gangen, men jeg fikk inntrykk av at han mente han hadde klippekort på slike besøk », skriver Grønbech.

Khrono har forelagt Peder Inge Furseth opplysningene fra Grønbech om avtalen der BI-delegasjonen skulle ha kommet for sent.

— Dersom Grønbech sier vi har vært flere timer for sent til Google snakker han usant. I forbindelse med disse turene var vi forsinket én eneste gang, og det var hos Apple. Jeg har også sjekket epostkorrespondansen med Grønbech, og det har aldri vært opplyst til meg at vi skulle ha vært for sent ute, sier professor Peder Inge Furseth.

(Endringslogg: Artikkelen er oppdatert med en endring i Peder Inge Furseths tilsvar nederst i saken der han sier at Grønbech snakker usant i stedet for at Furseths første kommentar var at han ikke husket.)

Powered by Labrador CMS