Debatt

Vi må bruke det vi lærer nå

Når vi en gang returnerer til normalen er det viktig at vi ikke lar disse erfaringene og denne kunnskapen gå til spille.

Cora Gabruelle Møller Jensen og Gard Aasmund Skulstad Johanson stiller som studentrepresentanter til universitetsstyret ved UiB. De mener det er viktig at sektoren kartlegger de tiltakene som nå har blitt satt inn.
Cora Gabruelle Møller Jensen og Gard Aasmund Skulstad Johanson stiller som studentrepresentanter til universitetsstyret ved UiB. De mener det er viktig at sektoren kartlegger de tiltakene som nå har blitt satt inn.
Publisert Oppdatert

I løpet av de siste dagene har sektoren blitt snudd på hodet. Alle universiteter og høyskoler er stengt og gjennom den siste uken har flere jobbet med å omstille sin undervisning. Når vi en gang går tilbake til normalen er det viktig at vi høster erfaringer fra det vi nå går gjennom.

Koronaviruset har på mange måter endret sektoren vi er i. Alle campuser er stengt, studenter kalles hjem fra utveksling og forelesninger må bli digitale. I denne uoversiktlige tiden gjøres det mye bra nybrottsarbeid av enkeltundervisere, fagmiljøer og administrasjon. Undervisning skal gjøres digital og vi må tenke nytt rundt mange eksamener fremover.

I lang tid har sektoren hatt som ambisjon å digitalisere mer av utdanningen og prøve nye varierte vurderingsformer. Handlingsplaner og strategier er skrevet, men mye skjer fortsatt slik som det alltid har gjort. Nå tvinges vi til å gjøre mye av denne omstillingen over et svært kort tidsrom og med vesensforskjellige rammebetingelser.

Vi kan ikke endre situasjonen vi står i nå. Sannsynligvis er dette den nye hverdagen i en stund fremover. I løpet av de kommende ukene og månedene vil undervisere høste mye erfaring om å digitalisere undervisning og ta i bruk andre metoder for å vurdere studentene, på godt og vondt.

Når vi en gang returnerer til normalen er det viktig at vi ikke lar disse erfaringene og denne kunnskapen gå til spille. Selv om situasjonen vi nå står i er svært utfordrende kan erfaringene brukes til å gjøre undervisning og vurdering bedre i fremtiden. Derfor er det viktig at sektoren kartlegger de tiltakene som ble satt inn, hva fungerte og hva fungerte ikke.

Vi kommer i alle fall på sikt til å be Universitetet i Bergen om å utarbeide en rapport om tiltakene som ble gjort og vi oppfordrer de andre institusjonene til å gjøre det samme når den tid kommer. På den måten kan universitetene og høyskolene bruke den kunnskapen vi nå opparbeider oss til å bedre undervisning og vurdering i mange år fremover.

Akkurat nå er det imidlertid viktigst at vi tar vare på hverandre og støtter hverandre der vi kan.

Powered by Labrador CMS