Forskningsparken i Bø

Universitet får gratis tomt av fattig kommune

Med 28 mot 1 stemme vedtok Midt-Telemark kommune å gi en tomt i Bø gratis til Universitetet i Sørøst-Norge. Det får bøheringen Morten Rask Arnesen til å rynke på nesen.

Her på denne tomten i Bø, vegg i vegg med dagens eksisterende universitetsbygg, skal den nye forksningsparken bygges. Tomten er verdt rundt to millioner kroner, men de pengene slipper USN å betale.
Her på denne tomten i Bø, vegg i vegg med dagens eksisterende universitetsbygg, skal den nye forksningsparken bygges. Tomten er verdt rundt to millioner kroner, men de pengene slipper USN å betale.
Publisert Oppdatert

1. januar 2020 slo kommunene Bø og Sauherad seg sammen og tok navnet Midt-Telemark kommune.

I Bø ligger en av Universitetet i Sørøst-Norges (USN) åtte campuser, og på styremøtet 10. september ble det endelig vedtatt at det skal bygges en splitter ny og 4 000 kvadratmeter stor forskningspark i tilknytning til campusen i Bø.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Det har vært snakk om forskningsparken i flere år, men det var først under styremøtet ved USN i september at de endelige planene ble presentert for – og altså vedtatt av – universitetsstyret.

Nå reagerer flere bøheringer på at kommunen gir bort tomten som forskningsparken skal bygges på gratis til Universitetet i Sørøst-Norge. Tomten skal være verdt rundt to millioner kroner.

— Midt-Telemark er en lutfattig kommune, og politikerne strever livet av seg for å få endene til å møtes. Da virker det snodig at man bare gir bort en tomt som er verdt så mye, sier bøheringen Morten Rask Arnesen til Khrono.

Arnesen har tidligere vært både student og underviser ved campus Bø, og han tar fortsatt oppdrag som eksamensvakt ved universitetet.

28 mot 1 i kommunestyret

USN-rektor Petter Aasen har snakket varmt om den kommende forskningsparken ved flere anledninger

Rektoren har blant annet uttalt at den parken vil styrke samarbeidet den praksisnære, anvendte og behovsidentifiserte forskningen i fagmiljøene ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, Institutt for natur, helse og miljø og Institutt for økonomi og IT på campus Bø.

I nye Midt-Telemark kommune har planene om den nye forskningsparken blitt godt tatt imot, og det er ikke mange av innbyggerne i Bø som ikke ønsker prosjektet velkommen.

Det som derimot har irritert flere er at USN ikke skal betale en enste krone for tomten som forskningsparken skal bygges på.

På et ekstraordinært kommunestyremøte i midten av september vedtok nemlig kommunestyret – med 28 mot 1 stemmer – at USN skulle få tomten gratis. Kun Rødts ene representant i kommunestyret stemte mot.

Morten Rask Arnesen rynker på nesen over kommunestyrets avgjørelse, og ifølge ham selv er han ikke alene. Han forteller at han har diskutert saken med flere bøheringer den siste tiden, og at han også har hatt et meningsinnlegg på trykk i lokalavisen Bø Blad.

— Jeg kom til Bø i 1973. Universitetet er i seg selv en stor del av årsaken til at jeg fremdeles er her. Og jeg er veldig positiv til den nye forskningsparken, understreker Arnesen, før han legger til:

— Men at staten skal få en tomt gratis av en økonomisk skakkjørt kommune, finner jeg urimelig.

«Gratis-kommentaren»

Da universitetsstyret besøkte Bø i juni, kom styreleder Tore Isaksen med en kommentar som ble fanget opp av lokalavisen Varden. På vei ut av styremøtet skal styrelederen ha sagt noe i retning av at USN burde kunne få tomten gratis, og antydet at man burde kunne forvente dette.

På spørsmål fra Khrono om hva han egentlig sa, svarer Isaksen følgende:

Morten Rask Arnesen har tidligere undervis ved USN campus Bø. Han reagerer på at universitetet får forskningsparktomten gratis av kommunen.
Morten Rask Arnesen har tidligere undervis ved USN campus Bø. Han reagerer på at universitetet får forskningsparktomten gratis av kommunen.

— Det husker jeg ikke, men det er heller ikke så viktig. Dette prosjektet vil uansett være gull for Midt-Telemark som kommune. Så er det også slik at man ikke bare kan forvente å få, man må også gi. Når kommunen eier tomten som forskningsparken skal bygges på, bør de skal stille opp.

Isaksens kommentar er noe av det som har irritert Morten Rask Arnesen mest.

— Ved å si slikt setter man lokalpolitikerne i en vanskelig situasjon. Skal de fornærme USN og risikere at forskningsparken bygges et annet sted, eller skal de la seg presse til å stemme for at kommunen skal gi bort tomten gratis, sier Arnesen spørrende, før han poengterer at USN og staten ikke akkurat har lite penger.

— Folk er stort sett positive til forskningsparken, som jo er et fantastisk prosjekt. Det er en etterlengtet utvidelse av campus Bø, og det blir sett på som strålende at studiestedet er utvikling. Men måten dette med tomten skjedde på, liker vi ikke, sier Arnesen.

— Mange kommer til å misunne Midt-Telemark

Tore Isaksen sier til Khrono at USN-styret aldri har ment noe til eller fra når det gjelder tomten forskningsparken skal bygges på.

— Dette har ikke engang vært diskutert i styret, sier Isaksen, som i tillegg til å være styreleder ved USN, er rådmann i Ringerike kommune, der det befinner seg en annen USN-campus.

— Jeg skal ikke blande rollene mine, men som rådmann i en kommune vet jeg godt hva det vil bety for en kommune å få etablert en slik forskningspark. Dette er noe som vil komme Midt-Telemark til gode på sikt, og som er uhørt positivt. Kommunene i Norge i dag slåss om arbeidsplasser og ønsker å utvikle seg, sier Isaksen.

— Er det slik at dersom Bø kommune ikke hadde gitt dere tomten, så hadde dere vurdert å legge parken til en annen campus?

— Dette har ikke vært tema innad i USN, men jeg tror nok ikke at det ville ha påvirket prosjektet.

— Så hvis kommunen hadde krevd to millioner, ville dere betalt og gått videre med de samme planene?

— Dette er vanskelig for meg å vite noe om, svarer Isaksen, og legger til:

— Det jeg kan si er at det er mange kommuner som kommer til å misunne Midt-Telemark å få en slik investering som dette tross alt er. Når det gjelder denne tomten... Altså, alle kommuner trenger penger – men for å få penger, må man investere.

Økonomien ved Universitetet i Sørøst-Norge er langt ifra dårlig. Som Khrono har skrevet tidligere, er universitetet ett av flere som har så mye penger til overs at Kunnskapsdepartementet har truet med å hente tilbake mye av midlene.

Ordføreren: — Må se litt større på det

Ordfører i Midt-Telemark kommune, Siri Blichfeldt Dyrland (Sp), har forståelse for at noen av innbyggerne i Midt-Telemark synes det er rart at kommunen gir bort en tomt.

Hun er likevel klar på at avgjørelsen var den eneste riktig å ta, noe også flertallet i kommunestyret bekrefter, mener Dyrland.

Siri Blichfeldt Dyrland er ordfører i Midt-Telemark kommune. Hun mener ikke at kommunen har blitt presset til å gi bort den mye omtalte tomten gratis til Universitetet i Sørøst-Norge.
Siri Blichfeldt Dyrland er ordfører i Midt-Telemark kommune. Hun mener ikke at kommunen har blitt presset til å gi bort den mye omtalte tomten gratis til Universitetet i Sørøst-Norge.

— Vi må se litt større på det. Ringvirkningene den nye forskningsparken vil få for kommunen og regionen, er så store og positive at å stille denne tomten til disposisjon, er noe vi føler det er riktig å gjøre, sier Dyrland til Khrono.

Som ordfører er hun fullstendig klar over at kommunen er i en svært krevende økonomisk situasjon. Dyrland poengterer likevel at pengene man eventuelt kunne fått for et salg av forskningspark-tomten, ikke kunne gått inn i driftsbudsjettet.

— Vi kunne kanskje betalt ned litt av gjelden vår, men dette ville hatt liten betydning for kommunens økonomi, sier Dyrland.

— Hva tenker du om påstandene om at kommunen har blitt presset til å gi bort tomten?

— Det stemmer ikke. Vi skal ha respekt for at folk reagerer, men å si at det har vær utpressing inni bilder, blir feil. Vi ønsker å vise vår campus at vi støtter dem fullt ut, og gir USN denne tomten i visshet om at vi får svært mye igjen. Dette prosjektet koster rundt 300 millioner kroner. At vi som kommune stiller med tomt, skulle bare mangle, svarer Dyrland.

Planen er at byggingen av den nye forskningsparken skal starte våren 2022. Dersom alt går etter planen, vil det være mulig å ta bygget i bruk ved studiestarten i 2024.

— For oss som kommune blir dette utrolig spennende. Vi kommer til å nyte svært godt av dette, både på kort og lengre sikt, sier ordfører Dyrland.

Powered by Labrador CMS