ledelsesmodell

Uenige om fakta eller verdier skal avgjøre

Flere i styret ved Høgskulen i Volda etterlyser harde fakta om hva som er best; valgt eller ansatt rektor. Andre sier det handler om verdier. Vedtak skal gjøres i juni.

Johann Roppen avslutter sin andre periode som valgt rektor ved Høgskulen i Volda neste sommer. Spørsmålet styret må ta stilling til nå, er om neste rektor også skal velges eller i stedet ansettes.
Johann Roppen avslutter sin andre periode som valgt rektor ved Høgskulen i Volda neste sommer. Spørsmålet styret må ta stilling til nå, er om neste rektor også skal velges eller i stedet ansettes.
Publisert

Styret ved Høgskulen i Volda drøftet ledelsesmodell på styremøtet torsdag, uten at det ble noe tydeligere hva styret vil gå for når vedtak om modell skal gjøres 16. juni.

Fakta

Valgt eller ansatt rektor

Valgt rektor som også er styreleder:

 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen i Volda
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo

Ansatt rektor og ekstern styreleder:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø
 • Høgskolen i Østfold
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

I en intern høring har et klart flertall sagt at de ønsker fortsatt valgt rektor når dagens rektor, Johann Roppen, går av 31. juli 2023.

Høgskolen er en av ni høyere utdanningsinstitusjoner i Norge som fortsatt har valgt rektor. Spørsmålet er om man heller skal innføre lovens normalmodell, som er ansatt rektor og ekstern styreleder.

Også Universitetet i Agder er i gang med å vurdere om dagens modell med valgt rektor skal byttes ut.

Etterlyste fakta

Under styremøtet i Volda torsdag etterlyste flere et bedre faktagrunnlag for beslutningen de skal ta i juni.

— Her er det mye synsing og lite kjølige fakta, sa eksternt styremedlem Geir Terje Ruud om saksframlegget.

Også et annet eksternt styremedlem, Inger Østensjø, etterlyste et kunnskapsbasert grunnlag for vedtaket som skal gjøres.

— Jeg håper at vi får et grunnlag som er tydeligere og greiere å forholde seg til, slik at vi kan forankre vårt eget syn i fakta, sa hun.

Østensjø understreket at styringen av universiteter og høgskoler er lik enten de har valgt rektor som også er styreleder, eller de har ansatt rektor og ekstern styreleder oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

— Finnes det noen dokumentasjon for at den ene modellen er bedre enn den andre. Jeg finner ikke det og jeg savner at det sies noe om dette. Det blir mye tro og tvil her, sa hun.

Nifu (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) gjorde en analyse i 2018, der konklusjonen var at valg av modell spilte liten rolle for institusjonenes strategiske beslutninger. Utover dette finnes det lite forskning på hvilken modell som er best.

«Et verdispørsmål»

Randi Myklebust er valgt inn i styret av faglig ansatte ved høgskolen.

— Det er krevende å finne gode svar på hva som er best. Vi finner ikke det. Hvilket syn vi har på dette er styrt av de politiske og faglige vurderingene vi gjør, sa hun og understreket at styret bør legge stor vekt på den interne høringen.

— Responsen fra kollegene har stor tyngde i en retning, og den høringen må vi ta på alvor. Hvordan forholder vi oss til det, spurte hun.

Også ansatterepresentant Silje Louise Dahl sa at valg av modell handler om verdier.

— Vi kan ikke redusere dette til at hvis vi bare får fram alle fakta, så blir vi enige, sa hun.

Rektor Johann Roppen sa at de leter etter erfaringer fra andre institusjoner, men at dette til syvende og sist er et spørsmål om hvilke verdier man står for og hvem man vil være. Det er et grunnleggende identitetsspørsmål, ifølge rektoren.

Høgskoledirektør Karen Lomeland Jacobsen kunne heller ikke love at noe faktabasert svar på hvilken modell som er best vil foreligge til styremøtet 16. juni.

— Vi får uansett ikke utredet alle konsekvenser til neste møte. Det er et stort arbeid, men vi skal peke på noen mulige konsekvenser, sa hun.

Powered by Labrador CMS