Opprettelsen av Høyskolen i Akershus var i sin tid et visjonært og fremtidsrettet vedtak av Stortinget. OsloMets varslede sentralisering har et utrolig kort tidsperspektiv, skriver forfatterne. Foto: Skjalg B Vold
Opprettelsen av Høyskolen i Akershus var i sin tid et visjonært og fremtidsrettet vedtak av Stortinget. OsloMets varslede sentralisering har et utrolig kort tidsperspektiv, skriver forfatterne. Foto: Skjalg B Vold

Trenger vi et universitet på Romerike?

Campus-debatt. Vil tap av en høyere utdanningsinstitusjon kunne få konsekvenser for regionen vår? Åpenbart.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi skal ta imot tusenvis av nye innbyggere de neste 20-25 årene. Vi har en unik beliggenhet midt mellom Oslo og Gardermoen og en ambisjon om å bli en stadig viktigere region for etablering av ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser. For å greie dette må vi tilby arbeidskraft med relevant kompetanse.

Har utdanning noe å si i dette bildet? Selvfølgelig. Vil tap av en høyere utdanningsinstitusjon kunne få konsekvenser for regionen vår? Åpenbart.

I dag har OsloMet en campus på Kjeller i Lillestrøm kommune, som følge av sammenslåingen av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus til Høyskolen i Oslo- og Akershus (HiOA) i 2009. i 2019 fikk høyskolen universitetsstatus og endret navn til OsloMet.

Det har hele tiden vært potensielle synergier mellom OsloMet og de Norges- og verdensledende forskningsinstituttene på Kjeller.Her finner vi aktører som Norsk institutt for luftforskning (NILU), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), jordskjelvinstituttet Norsar og Institutt for energiteknikk (IFE). Alle jobber med å finne morgendagens løsninger innen energi, klima, medisin, helse m.mm og har rekkevidde langt utover Norges grenser. Tenk hvilket potensial for samarbeid, fagutvikling og undervisning det kunne blitt hvis OsloMet for eksempel også flytter sine teknologi- og ingeniørstudier hit! I møte mellom universitet og instituttsektoren kan store ting skje.

Vi har lykkes på noen felter allerede: Sykepleierutdanning har vært utrolig viktig for regionen vår. Å kunne utdanne «våre egne sykepleiere» for å dekke behov i egne kommuner har fungert meget godt og har en stor egenverdi. Den tette kontakten med kommunene på Romerike og OsloMet har fungert godt. Kommunene på Romerike tar imot hundrevis av studenter fra OsloMet hvert eneste år, først i praksis, og senere i jobb. AHUS med 9 000 arbeidsplasser har også store fordeler og synergier ved å ha en «egen» sykepleierutdanning i umiddelbar nærhet.

Er det rimelig at alt dette skal kastes på båten fordi OsloMet ser kortsiktige innsparingsgevinster på husleie? Det aller dyreste stedet å legge til rette for flere ansatte og studenter, er Oslo. Vi kan ikke se at å fylle opp med studenter i allerede sprengte lokaler i Oslo sentrum, gir det beste grunnlag for godt læringsmiljø, faglig utvikling eller FOU-virksomhet. Løsningen er verken fremtidsrettet eller samfunnsmessig bærekraftig når mye av befolkningsveksten uansett vil skje på Romerike. Hvis økonomi, bærekraft og manglende attraktivitet er utfordringen slik rektor ved OsloMet sier,mener vi løsningen snarere er å flytte flere fagområder og studenter og ansatte til Lillestrøm, enn å legge ned hele virksomheten.

For bare et år siden gikk debatten om at OsloMet skulle flytte avdeling Kjeller inn til Lillestrøm sentrum. Mange lokale aktører brukte store midler i en konkurranse om å huse institusjonen, og vi så store fordeler med å få universitetet og studentene midt i byen, tett på kollektivknutepunktet Lillestrøm stasjon. OsloMet valgte dessverre bort denne muligheten, med argumentet om at de fikk en kraftig reduksjon i husleien i eksisterende lokaler på Kjeller. Vi er helt sikre på at en lokalisering i Lillestrøm sentrum ville bidratt til økt attraktivitet, trivsel og interesse, også i et langsiktig perspektiv. Vi inviterer gjerne OsloMet til å se på dette alternativet på nytt. Vi ønsker å legge til rette for all den positiv aktivitet et universitet fører med seg, og inviterer OsloMets styre til å se mulighetene slik vi ser dem.

Opprettelsen av Høyskolen i Akershus var i sin tid et visjonært og fremtidsrettet vedtak av Stortinget. OsloMets varslede sentralisering har et utrolig kort tidsperspektiv. Prognosene for videre vekst på Romerike er de sterkeste i landet. Flere innbyggere betyr at utdanningsbehovet øker, at næringslivet vil etterspørre stadig mer kompetent arbeidskraft og at mulighetene for samspill med sterke fagmiljøer blir styrket.

Det er styret ved OsloMet som skal ta den endelige avgjørelsen. Vi håper og forventer at styret vil vektlegge det langsiktige perspektivet når de fatter sin avgjørelse. Universitetet er viktig for Lillestrøm og Romerike, for Viken og for Norges muligheter til å utvikle fremtidens bærekraftige løsninger.

Innlegget har tidligere stått på trykk i Romerikets Blad.

Powered by Labrador CMS