instituttfusjoner

TFoU blir del av Sintef

Etter at Sintef-styret gikk inn for en fusjon, har eierne i hardt pressede Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) besluttet å la Sintef overta forskningsinstituttet.

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF. er glad for at Trøndelag Forskning og Utvikling blir en del av Sintef. Her med direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling og
Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF. er glad for at Trøndelag Forskning og Utvikling blir en del av Sintef. Her med direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling og
Publisert Oppdatert

Vedtaket blant TFoU-eierne ble gjort torsdag, etter at Sintef-styret tidligere i uken hadde vedtatt at de ønsket å innlemme Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) i Sintef-familien.

— Vi er svært fornøyde med beslutningen til TFoUs eiere. Nå ser vi fram til å utvide laget vårt med alle de ansatte i TFoU, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF i en pressemelding.

Svært tilfredse

Med ryggen mot veggen har eierne og Trøndelag Forskning og Utvikling kjempet for forskningsinstituttets videre fremtid. Denne uken løsnet det.

— Vi i TFoU-styret er svært tilfredse med at Sintef ønsker å fusjonere med TFoU og har et sterkt håp om at dette blir en fremtidig løsning, sa styreleder Kirsten Indgjerd Værdal etter at tilbudet fra Sintef ble kunngjort. Hun forklarer at styret i sin anbefaling hadde lagt vekt på at TFoU skal kunne fortsette på Steinkjer, at forskerne i en fremtidig skal bli del av sterke forskningsmiljø.

— Så speiler nok styrets vedtak også at de ansattes ønsker er tillagt stor betydning, sier Værdal

Det har de siste månedene stormet rundt det lille forskningsinstituttet. TFoU har stått i fare for å miste sin grunnbevilgning på rundt tre millioner kroner, etter lang tid med for lav produksjon og for få ansatte. I realiteten har hele instituttet vært truet av nedleggelse.

Snudde i tolvte time

Lenge så det ut til at NTNU Samfunnsforskning skulle overta TFoU, men i starten av november snudde de og dermed var Steinkjer-instituttet tilbake til start. Senere har Nord universitet tatt initiativ til en hastefusjon mellom Nordlandsforskning og TFoU. Et prosjekt som møtte stor skepsis hos de ansatte. Saken står på kartet til styret i Nord universitet i dag.

—Vi var utrolig skuffet over vedtaket i NTNU. Derfor er styret tilsvarende glade for at Sintef ser dette som hensiktmessig, sa Kirsten Værdal til Khrono tidligere i uken.

Vinn-vinn

— Vi har kjent til prosessene rundt TFoU lenge. Forrige gang saken var oppe, hadde de en utfordrende situasjon med for lav faglig produksjon og for svake økonomiske resultater. Da hadde Sintef også andre fusjonsprosesser som vi hadde behov for å få i mål, uttalte konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef da de hadde vedtatt å gå for fusjon. Nå er hun glad fremstøtet lyktes.

—Vi er veldig glade for at denne fusjonen har fått slik bred støtte i TFoU, både blant ansatte og i styret. Det gjør at det blir både spennende og motiverende å sette i gang med å finne fram til gode forskningsprosjekter vi kan gjennomføre sammen i et større og sterkere forskningsmiljø. Vi håper og tror det vil merkes i regionen, Bech Gjørv.

God erfaring

Hun mener det er en god match mellom Sintef og TFoU, og at situasjonen ved Steinkjer-instituttet er vesentlig bedret.

— Jeg vil gi honnør til ledelsen i TFoU som har jobbet med prestasjon både faglig og økonomisk. Det har gjort at de fremstår i langt bedre form nå, enn sist vi vurderte en sammenslutning, uttalte Gjørv i forbindelse med fusjonstilbudet.

Hun peker ellers på at Sintef har god erfaring med denne typen sammenslutninger og regionale etableringer. Og at det fungerer godt så lenge disse mindre regionale satsingene integreres godt faglig, operativt og strategisk med våre større avdelinger, slik at vi får kritisk masse i fagmiljøene.

— Hvor viktig er det å være tilstede i distriktene?

— Det aller viktigste for oss er å ha fremragende fagmiljøer som tilbyr noe unikt. Men når det er på plass, ser vi at lokal tilstedeværelse i samspill med faglig tyngde gir gode resultater. Da blir miljøene tett på kundenes daglige liv ofte forløsende for god prosjektutvikling, sier Sintef-sjefen.

Merk: Denne artikkelen er endret fra å omtale fusjonstilbudet til å omtale at TFoU-eierne går inn for Sintef-fusjonen.

Powered by Labrador CMS