Debatt ● Bård Standal

Taktskifte for kompetanse og energiforskning

Vi trenger et kompetanse- og forskningsløft for grønn omstilling, skriver Fornybar Norge. De har tre ønsker til Sandra Borch.

Det holder heller ikke å snakke om det grønne skiftet, verdiskaping og klimamål for både 2030 og 2050 på ulike talerstoler. Nå haster det mer enn noen gang med praktisk politisk handling, skriver kronikkforfatteren. Her er den tidligere Landbruks- og matminister Borch på besøk i laboratoriet hos NordGen.
Det holder heller ikke å snakke om det grønne skiftet, verdiskaping og klimamål for både 2030 og 2050 på ulike talerstoler. Nå haster det mer enn noen gang med praktisk politisk handling, skriver kronikkforfatteren. Her er den tidligere Landbruks- og matminister Borch på besøk i laboratoriet hos NordGen.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Vi i Fornybar Norge vil aller først gratulere Sandra Borch med utnevnelsen som minister for forskning og høyere utdanning. Når nøkkelkortet er mottatt, og blomstene satt i vann, ønsker vi at hun raskest mulig retter oppmerksomheten mot en kritisk oppgave: Vi trenger et kompetanse- og forskningsløft for grønn omstilling.

Borch får ansvaret for en sektor som står sentralt i møtet med den kommende kraftmangelen, og et kritisk behov for økt produksjon og omlegging av energisystemet. Det holder heller ikke å snakke om det grønne skiftet, verdiskaping og klimamål for både 2030 og 2050 på ulike talerstoler. Nå haster det mer enn noen gang med praktisk politisk handling. Vi trenger både de kloke hodene som skal gjøre mye av den faktiske jobben, og vi trenger et løft for forskningen som skal bidra til å finne de løsningene vi trenger — og som vi kanskje ikke kjenner den dag i dag. Dette vil være svært sentrale oppgaver for Borch, og vi håper hun går i gang med dem raskt. Helst lenge før de nevnte blomstene begynner å henge med hodet.

Det er fortsatt noen måneder til jul, men Fornybar Norge har likevel i denne sammenhengen en nokså konkret ønskeliste til den ferske statsråden.

For det første ønsker vi at hun støtter den viktige instituttsektoren, og forstår dens betydning for å sikre relevant og anvendt forskning. Instituttsektoren er helt sentral for teknologiutvikling og innovasjon — i tett samarbeid med næringslivet. Dette sikrer relevans og forkorter veien fra forskning til forretning. Vi trenger forskning på alle nivåer, men nettopp denne formen for samarbeidsforskning som instituttsektoren gjerne står for vil være særlig viktig framover i en tid hvor det virkelig haster med å finne de gode løsningene.

For det andre må Borch gjøre det hun kan for å sikre at vi får de kloke hodene vi trenger for å nå helt sentrale mål innen klima, verdiskaping og grønn omstilling. Helt konkret betyr dette blant annet å styrke finansieringen og tilby flere studieplasser innen teknologifag og IKT. Vi oppfordrer også Borch til å samle organisasjoner og interessenter som er opptatt av å rekruttere til slike fag, slik at vi sammen kan finne løsninger som bidrar til at ungdommen velger fag og studier Norge virkelig trenger.

For det tredje forventer vi at Borch, som ansvarlig minister for forskning og høyere utdanning, bidrar til å sette en stopper den pågående underfinansieringen av den offentlig støttede forskningen innen grønn energi. Her gjelder riktignok sektorprinsippet, men vi forutsetter at regjeringen som helhet ikke lenger vil bruke ulike grønne forskningsprogrammer som kutteposter når andre ting skal prioriteres. Det er kortsiktig politikk, og vil ikke lønne seg i lengden. Verken for klima, grønn omstilling eller fortsatt verdiskaping basert på våre fantastiske energiressurser.

Forskning har lange tidslinjer, gir bare unntaksvis raske resultater og er svært sjeldent en vinnersak i politiske valg. Til tross for dette er det avgjørende for energinasjonen Norge med en offensiv satsing på produksjon av ny kunnskap og rekruttering av nye kloke hoder. Med dette ønsker vi nok en gang å gratulere Borch med en svært spennende og viktig jobb. Nå som hilserunden i departementet er unnagjort forventer vi at hun tar tak i de mange viktige oppgavene som ligger foran henne.

Powered by Labrador CMS