Rektor på Universitetet i Oslo, Svein Stølen svarer Dag Herbjørnsrud om avkolonisering. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Rektor på Universitetet i Oslo, Svein Stølen svarer Dag Herbjørnsrud om avkolonisering. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Steile fronter og meningsfull debatt

Avkolonisering. Dag Herbjørnsrud beklager at avkoloniseringsdebatten sporet av, samtidig som han vil ha seg frabedt ethvert forsøk på nyansering.

Publisert Oppdatert

Vårt innlegg i den opphetede avkoloniseringsdebatten ble ganske godt mottatt i begge leire, selv om både tilhengere og motstandere av den siste tids forslag om avkolonisering har ønsket at vi tydeligere tok side i debatten. Vår inntreden i debatten handlet heller ikke om å ta side, men å forsvare den akademiske friheten, og studentens rett til å løfte kontroversielle temaer inn i den åpne akademiske meningsbrytningen.

Saugstad m.fl. synes det er «skuffende at Stølen og Mo ikke vil ta standpunkt til avkoloniseringskampanjen» og mener at vi og innlegget fra de fire andre rektorene, «forsøker å ufarliggjøre avkoloniseringskampanjen ved å redusere den til et krav om mangfold i akademia».

Om begrepet avkolonisering er en god inngang til en konstruktiv debatt stiller vi oss tvilende til.

Svein Stølen

Herbjørnsrud, fra den andre motpolen i debatten, tar sats og anklager oss for å «mate nettroll», angripe den akademiske friheten og å «bedrive sitatfusk for å fremme en agenda som ligner Saugstads». Den siste anklagen kommer fra vår gjengivelse av følgende passasje i Morgenbladet:

«Cindy Horst er fornøyd med at arrangementet ved Prio har klart å skape debatt. Men hun synes ikke alle sidene ved debatten i mediene har vært like heldige. Også ved hennes egen institusjon har det vært stor uenighet. Nå tenker hun at hun skal la det betente begrepet «avkolonisering» ligge. – Det trigger også noen debatter som ikke er så produktive, sier hun. Horst vil fortsette å knytte nettverk med de mange små fagmiljøene som er opptatt av slike spørsmål i Norge. Hun vil også få Forskningsrådet og universitetene på banen. – Fremover må vi tenke på hva vi mener, helt spesifikt. Snakker vi om perspektivmangfold, eller om hvordan maktstrukturer produserer ulikheter, eller om mangfold på pensum, for eksempel?»

I vår gjengivelse av Horst skrev vi: «En så stor uenighet om hva begrepet betyr, tyder på at det heller ikke er det beste utgangspunktet for en fruktbar debatt. Cindy Horst ved PRIO, som sto bak et arrangement Morgenbladet beskriver som startskuddet for debatten, medgir nå at begrepet har hatt en uproduktiv triggereffekt. Vi støtter hennes forslag om å la være å bruke det i den videre diskusjonen om mangfold i akademia». I førsteutkastet til vårt innlegg hadde vi en litt annen formulering av siste setning: «Cindy Horst ved PRIO, som sto for et arrangement som ifølge Morgenbladet var startskuddet for debatten, medgir nå at begrepet «trigger også noen debatter som ikke er så produktive», og foreslår å la det ligge i den videre diskusjonen om mangfold i akademia». Dette var riktigere, og vi ser at vi gjerne kunne presisert at Horst kun sier at hun selv vil la begrepet ligge.

Som vi var helt tydelige på i vårt opprinnelige innlegg: det skal være svært stor takhøyde i den akademiske debatten. Hvis ansatte og studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) ønsker å bruke begrepet avkolonisering i den videre debatten, står de selvfølgelig helt fritt til det. Som rektorat har vi meninger om mange temaer som det ikke er konsensus om – noe annet ville vært absurd. Samtidig kan vi ikke forventes å gå inn som overdommere i alle debatter som går, selv om vi ofte kan bli utfordret til å ta avstand fra eller støtte opp under meningsytringer fra ansatte eller studenter.

Om begrepet avkolonisering er en god inngang til en konstruktiv debatt stiller vi oss tvilende til. Som Marit K. Slotnæs i Morgenbladet skriver i sin kommentar til debatten: «Tenk at det er mulig å holde det gående i så mange uker, uten at man på noe tidspunkt stanser og blir enige om hva det er man diskuterer».​​

Les også: Alle innlegg om avkolonsering i Khrono

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS