— Jeg har meget høy tillit til Mari Sundli Tveit og jeg respekterer hennes vurderinger i denne situasjonen, sier OsloMet-rektor Curt Rice om Tveit som både styreleder i UHR og medlem av U5-samarbeidet. Foto: Siri Øverland Eriksen
— Jeg har meget høy tillit til Mari Sundli Tveit og jeg respekterer hennes vurderinger i denne situasjonen, sier OsloMet-rektor Curt Rice om Tveit som både styreleder i UHR og medlem av U5-samarbeidet. Foto: Siri Øverland Eriksen

Er redd U5 vil svekke Universitets- og høgskolerådet

Samarbeid. OsloMet-rektor Curt Rice er redd U5-gruppen vil konkurrere med UHR, og dermed svekke interesseorganisasjonen. Studentene opplever deres speiling av samarbeidet som uproblematisk, men foreslår at rektorsamarbeidet tas opp i UHR.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

U5-gruppen

Den såkalte U5-gruppen ble startet opp for 3-4 år siden og møtes jevnlig til uformelle samtaler. Den består av de eldste breddeuniversitetene som har medisinutdanninger, samt NMBU med sin veterinærmedisin.

  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Bergen
  • NTNU
  • UiT Norges arktiske universitet
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Fem av landets mektigste universitetsrektorer møtes jevnlig for å drøfte viktige universitetspolitiske saker, i et fora populært kalt U5.

Studentlederne tilknyttet de samme universitetene møtes også, i midten av juni presentert gjennom et bilde NMBU-rektor Mari Sundli Tveit, la ut på Facebook:

Tveit er sittende leder av Universitets- og høgskolerådet (UHR) og som NMBU-rektor også U5-medlem. Hun er ikke bekymret:

— Det er UHR som er den viktigste nasjonale samhandlingsarenaen for UH-institusjonene.

​OsloMet-rektor Curt Rice har tidligere stilt spørsmål rundt dette U5-samarbeidsorganet, og han er ikke overrasket over at studentene også har sin utgave.

— Det er bare naturlig at studentene følger rektorenes eksempel, sier Rice.

I oktober i fjor skrev Khrono at både han, rektorene Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger og Bjørn Olsen ved Nord universitet forventet at Tveit skulle orientere om U5 på novembermøtet.

Som styreleder og som medlem av U5 er det Mari Sundli Tveits oppgave å finne ut om UHR skal ha like mye innsyn i U5 som U5 har i UHR.

Curt Rice

Les også: Rice ber om redegjørelse for aktiviteten til «U5-fraksjonen»

Synes det selv er uproblematisk

Studentene ser lite problemer med den studentpolitiske speilingen av samarbeidet. Student-U5 har møttes 1-2 ganger i semesteret og fremstår som en arena for samarbeid og erfaringsutveksling, og studentlederne peker på eksempelvis at de gamle universitetene selv eier bygg som noe som gir unike utfordringer for studentene når det kommer til læringsmiljø.

Studenttingsleder Tord Hauge ved NMBU ser det som en utelukkende positiv arena, uten konsekvenser for eksempelvis Norsk studentorganisasjon.

— Og at U5-rektorene møtes på denne måten?

— Det får de står for. Jeg tror de er kloke mennesker som gjør kloke ting, men samtidig skjønner jeg at folk stiller spørsmål, sier han, og legger til at han har full tillit til at Mari Sundli Tveit har rolleforståelse for når hun er rektor og når hun er leder av UHR.

Fint fra utsiden

Studentleder Daniel Hansen Masvik ved UiT Norges arktiske universitet vil ikke kategorisere møtene som hemmelige.

— Hele forrige periode har leder redegjort for aktiviteten i parlamentet, sier han, og legger til:

— Jeg forstår at møtene oppfattes som hemmelige, men de er det egentlig ikke. Og jeg ser det utelukkende som en positiv arena.

Rune Keisuke Kosaka, avtrådt parlamentsleder ved OsloMet, har ikke oppfattet U5-studentmøtene som problematiske - fra utsiden.

— Men det er fordi jeg ikke vet hva de diskuterer. Det kan godt hende det er ting som diskuteres der jeg burde vært del av, men det vet jeg jo ikke, sier han.

— Burde det være åpenhet rundt møtene?

— Ja, jeg synes det. Både på studentnivå og institusjonsnivå, all den tid det er snakk om offentlige institusjoner, svarer Kosaka.

Knapt med tid

Rice forventet at U5-problematikken skulle adresseres i fjor høst.

— Hvorfor tok du ikke dette opp på Lillehammer selv, når det ikke kom noen orientering?

— Jeg oppfattet at jeg hadde meldt mitt ønske via artikkelen i Khrono. Men jeg burde tatt det opp, svarer Rice, og viser til at det ble så dårlig tid i møtet at det ikke lot seg gjøre.

— Svein Stølen fortalte noe, men da snakker vi et par-tre minutter. Dag Rune Olsen har senere forklart i Khrono at det ikke kom noen formell henvendelse. Det synes jeg er et merkelig krav når han samtidig understreker at dette er en uformell møtearena - hvem skal den formelle henvendelsen da rettes til, spør OsloMet-rektoren.

Rice mener det uansett er mindre viktig da dette til sist er opp til Mari Sundli Tveit som styreleder i UHR.

— Som styreleder og som medlem av U5 er det hennes oppgave å finne ut om UHR skal ha like mye innsyn i U5 som U5 har i UHR, sier han, og understreker:

— Jeg har meget høy tillit til Sundli Tveit og jeg respekterer hennes vurderinger i denne situasjonen.

De facto-arbeidsutvalg

— Det jeg er bekymret for er hvordan dette svekker Universitets- og høgskolerådet (UHR). U5 diskuterer saker som hadde vært viktige å diskutere hos UHR. Infrastruktur, og helseutdanninger: De ser ut til å mene at medisinere og veterinærer har mer med hverandre å gjøre enn medisinere og sykepleiere. Det må jeg bare forholde meg til, men disse er saker som et nasjonalt organ for høyere utdanning burde ha på dagsorden.

Rice peker på at eksempelvis Oslo Rector Summit, OsloMets initiativ, blir annerledes da det er rent regionbasert for å fremme samarbeid.

— «U5A» gjør seg selv til et de facto-arbeidsutvalg for UHR, men velger likevel å ikke formalisere det, sier U5B-rektoren.

Tror det vil skade UHR

OsloMet-rektoren mener at U5 ved rektorer, prorektorer, direktører eller studenter i forskjellige arenaer begynner å bli noe som konkurrerer med UHR, noe som bekymrer ham.

— Dersom U5 kan bli en lobbygruppering i forbindelse med bygg eller (dyre)medisin vil det være i konkurranse med UHR og noe som jeg spår vil skade UHR.

Håkon Randgaard Mikalsen, påtroppende leder for Norsk studentorganisasjon, kommer fra U5-institusjonen Universitetet i Bergen og skal nå representere studentene inn i UHR. Han har ikke noen sterke meninger om rektorenes U5-møter.

Nytiltrådt leder av Norsk studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Nytiltrådt leder av Norsk studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— Men Curt Rice er bekymret for at universitetenes møter svekker UHR som organ?

— Om det er tilfellet høres det ut som noe som man burde diskutere og finne ut av i UHR, sier Mikalsen til Khrono.

Han ser ikke U5-samarbeidet som noen fraksjon.

— Det er ganske mye uenighet fra disse universitetene inn i landsmøtene i NSO, så dette er mer et forum for erfaringsutveksling, sier han, og legger til at lederkonferansene i NSO også har vært mye viktigere for ham.

Mikalsen ser ikke noen utfordringer rundt denne type institusjonseksklusive samarbeid med mindre de brukes på en slik måte at avgjørelser flyttes dit.

— Jeg tror også at de fleste studentdemokratier har eksklusive samarbeid enten midlertidig eller permanent med andre institusjoner.

— Er det et sted man også har diskutert NSO-valg?

— Nei, ikke som jeg kjenner til. I forrige valgkamp var det såpass mye diskusjon om valg i hele organisasjonen, og det var skikkelig kult hvordan UiO stod i bresjen for god valgkultur der stemmebytting og slikt var uønsket. Jeg tror det var sunt for NSO.

Trenger både samarbeid og allianser

Kai Steffen Østensen, tidligere parlamentsleder for Studentorganisasjonen i Agder, tapte NSO-ledervalget mot U5-kandidat Mikalsen.

Men, uten å kunne si noe sikkert oppfattet han ikke at det var noen U5-fraksjonering i forbindelse med valget.

— Det kan alltid skape utfordringer med fraksjoneringer, men jeg har ikke opplevd at det vært noen voldsom fraksjonering mellom U5. Hvis det har vært det, har det i så fall vært dem imellom, sier han.

De tre lederkandidatene Kai Steffen Østensen, Ida Austgulen og Håkon Randgaard Mikalsen under lederdebatten før valget på landsmøtet i Norsk studentorganisasjon i april. Foto: Øystein Fimland
De tre lederkandidatene Kai Steffen Østensen, Ida Austgulen og Håkon Randgaard Mikalsen under lederdebatten før valget på landsmøtet i Norsk studentorganisasjon i april. Foto: Øystein Fimland

Østensen viser til at man i et åpent demokrati trenger både samarbeid og allianser for å danne flertall.

— Selvsagt pålegges det et stort ansvar for de som har eksisterende nettverk for å bruke disse på en god måte, og slike nettverk er det mange av i studentpolitikken. U5 består av sterke institusjoner med toneangivende studentdemokratier. Det kan selvsagt virke truende, men det har vært åpenhet mellom medlemslagene i NSO om at vi ønsker brede samarbeid - det opplevde jeg også blant studentlederne i U5, sier han.​

Rice: Fremstår som en fraksjon

— Er det hemmeligholdet rundt U5-møtene i seg selv som utgjør det største problemet?

— Fra det lille som har kommet frem snakker U5 om tema som forvaltning av bygninger, helsefagligutdanninger, FN sine bærekraftsmål, forholdet til Horisont 2020, ramser Rice opp, og fortsetter:

— Det må de selvsagt gjerne gjøre, men resultatet er at de fremstår som en fraksjon i UHR, som også bør behandle slike saker. Det er de selvsagt helt fritt til å gjøre, men for en rektor fra - hva skal vi hete, U5B? - så opplever jeg at jeg mister anledning til å påvirke saker som er viktig for OsloMet også. Sånn sagt så er det veldig bra at styrelederen på UHR er også medlem av U5, for det bidrar i hvert fall til anledning for kommunikasjon mellom de to grupperingene, svarer Rice, og legger til:

— Det er bra at Sundli Tveit kan koble fraksjonene sammen.

Bygger ikke alternativ organisasjon

Tveit sier til Khrono at det fra UHRs side ikke er bekymring knyttet til U5.

— Det er UHR som er den viktigste nasjonale samhandlingsarenaen for UH-institusjonene. Fra UHR legges det ikke begrensninger på våre medlemsinstitusjoners muligheter til å møtes utenfor UHR og vi oppfatter heller ikke dette som en trussel for UHR som fellesarena.

Hun sier at U5s ett eller to rektormøter i året ikke er det samme som å bygge en alternativ organisasjon til UHR.

— Det har i «alle» år eksistert en rekke ulike nettverk på ulike nivå mellom mange eller et fåtall institusjoner – uten at noen har oppfattet dette som en trussel mot det felles arbeidet som gjøres i UHR. Jeg deltar på disse rektormøtene som rektor på NMBU, og har ikke vanskeligheter med å skille det fra min rolle som leder av UHR.

NMBU-rektor og styreleder i UHR, Mari Sundli Tveit. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
NMBU-rektor og styreleder i UHR, Mari Sundli Tveit. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ikke bare representantskap

Ifølge Tveit har et U5-nettverk for studentene eksistert siden 1999, da hun var studentrepresentant i høgskolestyret på daværende NLH.

— Ser du hvordan reduksjonen til bare ett årlig representantskapsmøte øker bekymringen for UHRs rolle?

— UHR har som organisasjon tidligere ikke bare har hatt to årlige representantskapsmøter - vi har 3-4 styremøter i semesteret i tillegg til en mengde ulike seminarer, workshops og konferanser, over 30 i 2017, svarer Tveit, og legger til:

— Vi har også diskutert en egen rektorsamling hver høst i tillegg til den årlige konferansen. Vi i UHR jobber hele tiden med å utvikle UHRs allerede sterke posisjon som fellesarena for sektoren. Vi har nå implementert ny organisasjon, og ser frem til det videre arbeidet for å styrke vår sektor.

Les også:

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS