Flere studentboliger vil gi kindereggeffekt

Publisert - Sist oppdatert
Det er på høy tid at det bygges 3000 nye studentboliger årlig, skriver Aps Torstein Tvedt Solberg. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Det er på høy tid at det bygges 3000 nye studentboliger årlig, skriver Aps Torstein Tvedt Solberg. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Studentboliger. Undersøkelsen om studentboliger er på flere områder alarmerende. Det er på høy tid at vi får fart på byggingen med opp til 3000 studentboliger årlig, skriver Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Jeg mener det å bygge flere studentboliger er som et kinderegg; tre gode ting i ett.

Det første og kanskje viktigste er at det bidrar til at flere studenter kan fokusere på studier, og slippe å måtte jobbe ekstra ved siden av studiet. Vi vet, som også NSO dokumenterer, at stadig flere studenter må ha økonomisk hjelp fra foreldre eller en deltidsjobb for å kunne studere. Det svekker prinsippet om at alle har lik rett til utdanning, øker ulikheten i samfunnet og gir dårligere kvalitet i utdanningssystemet vårt.

Jeg mener det å bygge flere studentboliger er som et kinderegg; tre gode ting i ett.
Torstein Tvedt Solberg
Stortings-representant, Ap

For det andre bidrar flere studentboliger til å dempe prisene i et hett privatleiemarked. Lavere etterspørsel vil føre til lavere og mer stabile priser. Det er både positivt for majoriteten av studentene som ikke bor i studentboliger og for alle andre leietakere i samfunnet for øvrig. Det gjelder særlig i de store byene, der boutgifter nesten spiser opp hele studiestøtten.

For det tredje bidrar studentboliger til et bedre og triveligere studentmiljø. Alle som har bodd i en studentbolig vet at det skaper samhold, felleskap og trivsel på en unik måte, da på tross av frustrasjon over rot i gangen og naboens oppvask som hoper seg opp. Studentene styrer også boligbyggingen i sine regioner selv, gjennom samskipnadene, og jeg tror studentdemokratiet styrkes av det store ansvaret som boligmassen er.

Vi i Arbeiderpartiet var det første partiet som programfestet å bygge 3000 nye studentboliger årlig. Det gjorde vi i 2013, etter å ha økt utbyggingstakten for nye boliger gjennom hele vår regjeringsperiode. Vi vil også øke tilskuddet til studentboligbygging til 50 prosent, for å sikre balanse mellom statlig og studentenes finansiering. Gode boforhold er grunnleggende for at alle studenter skal trives og lykkes med høyere utdanning. Det har mange flere positive aspekter enn bare å gi studenter tak over hodet.​

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Studiestart. Vi er kanskje kommet til et punkt der gamle universiteter bør være villige til å se om det kan komme noe godt fra høyskolene, skriver rektor Arne Krumsvik og utfordrer U5-fraksjonen i akademia.

Ikt. Forskningsrådet presiserer at de mener både grunnforskning og anvendt forskning innenfor ikt er viktig. Nå vil de invitere til møte for å diskutere satsingen på ikt.

Kina. Utviklingen i Kina de siste årene viser at omverden har lite å hente på å gi etter for egne prinsipper på kort sikt for å påvirke Kina på lang sikt. Tre innspill til videre samarbeid med Kina.