Regjeringen fortsetter satsingen på studentvelferd

Publisert
Illustrasjonsfoto: Cicilie S. Andersen

Illustrasjonsfoto: Cicilie S. Andersen

Jeløya. Innholdet i ny regjeringsplattform er gode nyheter for studentene også i den kommende fireårsperioden. Gode nyheter for studentene er gode nyheter for meg, skriver utdanningspolitisk talsperson for Høyre på Stortinget.

For å sikre lik rett til utdanning er det viktig med et godt velferdstilbud til studentene og en god studiefinansiering. Jeg er opptatt av at alle skal kunne ta høyere utdanning uavhengig av bakgrunn. Det har den forrige regjeringen vært og det er også den utvidede regjeringen opptatt av.

Forrige periode bød på mange seire for studentene. Vi sikret studentene makten tilbake i studentsamskipnadsstyrene, som de rødgrønne hadde fratatt dem, vi la frem flere betydningsfulle stortingsmeldinger for høyere utdanning som skal følges opp i denne perioden og vi sørget for et realt løft for studentøkonomien. Alt i samarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti.

Den utvidede regjeringen skal bygge ut enda flere studentboliger og gjennomgå kostnadsrammer og tilskuddssatser.
Turid Kristensen
Utdanningspolitisk talsperson (H)

Perioden vi er inne i blir spennende. Den utvidede regjeringen skal bygge ut enda flere studentboliger og gjennomgå kostnadsrammer og tilskuddssatser. Flere innspill tyder på at flere og flere utbyggere ikke klarer å bygge gode boliger innenfor de satsene som i dag finnes for tildeling av offentlige tilskudd. Derfor er det bra at vi nå skal se på kostnadsrammer og tilskuddssatser slik at vi får realisert et tilstrekkelig antall nye studentboliger.

Vi skal fortsette innfasingen av 11 måneders studiestøtte. Til sommeren kommer uke 2 av 4 som betyr at vi er halvveis i opptrappingen mot 11 måneders studiestøtte. Det betyr at studentene i større grad kan konsentrere seg om skolearbeid også i mai, istedenfor å tenke på at det ikke kommer noen utbetaling av studielån i juni.

Vi skal styrke arbeidet med oppfølging av studentenes psykiske helse. Vi vet at studenter, mer enn resten av befolkningen for øvrig, sliter med psykiske helseplager. I følge studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at én av fem studenter sier de har det som defineres som alvorlige psykiske symptomplager. Jeg ser frem til samarbeid med både studenter og samskipnader rundt dette arbeidet slik at vi sammen kan finne ut hvordan vi best kan sikre at færre opplever dårlig psykisk helse gjennom studietiden.

Vi skal legge frem en stortingsmelding om utenlandsstudier og norske studenter i utlandet. I 2017 feiret den forrige stortingsmeldingen om samme tema 20 år. De nyeste tallene vi har viser en nedgang på 1000 studenter som valgte å ta en hel grad i utlandet. Vi må sikre at vi på en god nok måte tilrettelegger for at norske studenter både kan ta en hel grad og deler av graden sin i utlandet. Jeg ser frem til dette arbeidet og har allerede hørt at ANSA har flere innspill til stortingsmeldingen, jeg ser frem til samarbeidet også om denne.

Det er flere andre punkter i den nye regjeringsplattformen som er viktig for studenter og for høyere utdanning som helhet. Her har jeg tatt for meg en liten, men viktig del av det. Jeg ser frem til arbeidet og samarbeidet denne fireårsperioden!

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Foretaksmodell. Professor Hans Petter Graver mener at forslaget om foretaksmodell må skrinlegges en gang for alle, men han har merket seg at de som ønsker en markedstilpasset universitetsmodell ikke ser ut til å gi seg.

Film. «Utøya 22. juli» klarer noe jeg nesten ikke trodde var mulig. Den skaper et monument over de ungdommene som var der, både de som ble drept og de overlevende. Den plasserer terroristen på sidelinjen. Og det er blitt en meget god film.