Viserektor Åse Gornitzka, rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo mener politikken er viktigere enn antall statsråder i regjeringen. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Viserektor Åse Gornitzka, rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo mener politikken er viktigere enn antall statsråder i regjeringen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Forventer en helhetlig kunnskapspolitikk

Ny regjering. Viktigere enn antall statsråder er tross alt politikken til den nye regjeringen, skriver rektor og prorektor ved Universitetet i Oslo.

Publisert Oppdatert

Regjeringen forhandler i disse dager om både politikk og poster. Spekulasjonene er allerede i gang. Et spørsmål er om Kunnskapsdepartementet (KD) vil få flere statsråder. Men viktigere enn antall statsråder er tross alt politikken.

Statsråd Røe Isaksen la frem en ambisiøs stortingsmelding om utdanningskvalitet for ett år siden. En av de bærende ideene i Kvalitetsmeldingen innebærer å overføre virkemidlene for kvalitet i forskningen til utdanningen, slik at det blir en bedre symmetri mellom to av universitetenes hovedoppgaver: Forskning og utdanning.

Behovet for tettere kobling mellom forskning og utdanning var også Universitetet i Oslos viktigste innspill til revideringen av Langtidsplanen for forsking og høyere utdanning. Forskning og høyere utdanning kan ikke ses hver for seg, og derfor er vi så opptatt av at regjeringserklæringen gjenspeiler dette.

Det kan bli mer utfordrende å se hele utdannings-løpet i sammen-heng dersom departe-mentet deles mellom flere statsråder.

Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo

Det er også viktig at grensene mellom videregående utdanning og høyere utdanning bygges ned. Dette er en avgjørende suksessfaktor blant annet for å redusere frafall i høyere utdanning.

Vi vil også bidra til en kvalitetsheving i videregående utdanning gjennom å sikre en god lærerutdanning. UiO har 21 universitetsskoler som vi samarbeider tett med for å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.

Det kan bli mer utfordrende å se hele utdanningsløpet i sammenheng dersom departementet deles mellom flere statsråder. Det krever i alle fall at statsrådene holder tett kontakt slik at vi unngår at det bygges murer mellom utdanningsnivåene.

Uavhengig av antall statsråder i Kunnskapsdepartementet håper jeg at den nye regjeringsplattformen vil videreføre hovedretningen innenfor vårt felt de seneste årene – særlig med tanke på ambisjonene om at forskning skal utgjøre tre prosent av BNP, økt grunnfinansiering av institusjonene, prioritering av fri prosjektstøtte, flere studentboliger og sterkere samhandling mellom akademia og et mer forskningsintensivt næringsliv og offentlig sektor.

I tillegg har UiO bedt om at særlig følgende momenter vektlegges i en ny regjeringsplattform:

  • Større trykk på utdanningskvalitet og læringsmiljø
  • Prioritering av fremragende forskning og utdanning
  • Det bygningsmessige vedlikeholdsetterslepet i UH-sektoren må løses
  • Strategisk satsing på livsvitenskap
  • Oppfølging av Meld. St. 25 (2016–2017) Et løft for humaniora

Les også: På tide med en egen forskningsminister

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!