Skoleelever skal ikke ta eksamen

Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse skriftlig eksamen for elevene i videregående skole og alle eksamener i grunnskolen denne våren.

Statsråd Guri Melby svarer på spørsmål om eksamen på regjeringens pressekonferanse kl. 16.

I stedet for å bruke tid og ressurser på skriftlig eksamen har regjeringen bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter.

— Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Skal ikke ødelegge for framtiden

Kunnskapsdepartementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger. Muntlig eksamen i videregående skole er det ennå ikke tatt en beslutning om.

– Det er viktig for meg at denne situasjonen ikke skal ødelegge for fremtiden til elevene. Jeg vet at mange elever har vært stresset og usikre på om de må ta eksamen eller ikke. Som lærer vet jeg at det er viktig at elever og lærere får avklaring så tidlig som mulig. Ved å avlyse skriftlige eksamener, får lærerne bedre tid til å drive undervisning og å gjøre en god sluttvurdering, sier Melby.

Standpunktkarakterene utgjør rundt 80 prosent av elevenes vitnemål, og er et uttrykk for elevenes kompetanse sett over en lengre periode. Kunnskapsdepartementet vil gi en generell dispensasjon fra kravene om skriftlige eksamenskarakterer på vitnemålet for årets avgangselever i Vg3 og 10. trinn i grunnskolen.

Ingen avgjørelse om muntlig ennå

– Når det gjelder muntlig eksamen i videregående, så har vi ikke tatt en endelig avgjørelse ennå. Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen, så her er det viktig for meg å ha en grundig dialog med fylkeskommunene før vi tar en endelig avgjørelse. Vi vil komme tilbake med en beslutning om dette etter påske, sier Melby.

Departementet arbeider også videre for å finne løsninger for mulig gjennomføring av muntlige og muntlig-praktiske, praktiske eksamener. Det samme gjelder fag- og svenneprøver og andre avsluttende prøver.

(Amanda Schei / Khrono)

Powered by Labrador CMS