koronatillegg

Skal forhandle videre om koronatillegg på OsloMet

Da faglige ansatte får utbetalt sin overtid. I november skal det forhandles om lønnstillegg for alle på OsloMet.

Hovedtillitsvalg veed OsloMet, Erik Dahlgren, er godt fornøyd med at de faglige ansatte får utbetalt overtid og at man i tillegg skal forhandle om lønnstillegg for alle i kjølvannet av koronapandemien.
Hovedtillitsvalg veed OsloMet, Erik Dahlgren, er godt fornøyd med at de faglige ansatte får utbetalt overtid og at man i tillegg skal forhandle om lønnstillegg for alle i kjølvannet av koronapandemien.
Publisert

Lønnsdebatten ved OsloMet nådde nye høyder da rektor Curt Rice ved OsloMet fortalte i media at han ønsket å gi alle ansatt ved universitetet 10.000 kroner i et flatt engangs koronatillegg, men at fagforeningene heller så ut til å ville velge kompensasjon bare til dem som hadde levert konkrete krav i forbindelse med koronapandemien.

Les også:

Utfordringen var at rektor Curt Rice verken hadde presentert det konkrete beløpet på 10.000 kroner før, eller drøftet saken med fagforeningene, og de tillitsvalgte følte seg urettmessig satt i et dårlig lys.

Les også:

Får rundt 3 millioner til overtid

Etter et møte har HR-avdelingen ved OsloMet gjort det klart at Rice har gitt grønt lys for at faglige ansatte som har konkrete timelister skal få utbetalt dette som overtid.

Da Norge ble stengte ned i mars fikk alle, også faglige ansatte som normalt ikke henter ut overtid, beskjed om å notere ned alle ekstratimer de jobber. Det forteller hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet på OsloMet til Khrono, Erik Dahlgren.

— Det vi har fått til nå er at de faglige ansatte også får utbetalt sin overtid. Slik de administrativt ansatte allerede har fått. Så skal vi forhandle videre om lønnstillegg til ansatte gjennom ordinære lønnsforhandlinger, sier Dahlgren til Khrono.

Han legger til at de er godt fornøyd med den løsningen man nå har lagt opp til.

Rektor vil gi til alle

På hjemmesidene til OsloMet opplyses det at styret ga 9. september rektor fullmakt til å forhandle med fagforeningene i årets lønnsoppgjør, og til å sette føringer for arbeidsgiver og avtale felles føringer med fagforeningene.

Der heter det at rektor Curt Rice ønsker i år at alle ansatte skal få et tillegg på kr 10.000 kroner som fordeles etter stillingsprosent. Dette for å anerkjenne den ekstraordinære innsatsen personalet som helhet har gjort under koronakrisen. Tillegget vil behandles som en del av 2.5.3-forhandlingene, forhandlinger på særlig grunnlag.

Partene i hovedtariffavtalen ved OsloMet har berammet 2.5.3-forhandlingene til 6. november, og det legges opp til en framdrift som gjør at oppgjøret skal være ferdig i midten av samme måned.

(Journalisten som har skrevet denne artikkelen er teknisk-administrativt ansatt ved OsloMet.)

Powered by Labrador CMS