Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø. Foto: Ketil Blom
Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø. Foto: Ketil Blom

Et radarpar for høyere utdanning i utviklingspolitikken

Utvikling. Beathe Øgård i SAIH ønsker de nye ministrene Astrup og Nybø velkommen med en oppfordring til bedre samarbeid mellom de to.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Som Norges største solidaritetsorganisasjon for høyere utdanning og akademisk frihet gratulerer vi Nikolai Astrup som ny utviklingsminister og Iselin Nybø som statsråd for forskning og høyere utdanning. Vi vil med dette gjøre dere oppmerksomme på noen områder hvor vi mener dere kan utgjøre en forskjell – sammen. Dere har en unik mulighet til å gjøre en solid innsats for høyere utdanning i utviklingspolitikken.

Med
utdannet helse-
personell,
ingeniører og forskere står land bedre rustet til egen
utvikling og i å gjøre
bistand overflødig på sikt.

Beathe Øgård

I regjeringsplattformen fra Jeløya står det at «Norges globale lederrolle i arbeidet med utdanning av høy kvalitet for alle skal videreutvikles». Utdanning er det viktigste middelet og selve nøkkelen for at land skal ta ansvar for egen utvikling. Den internasjonale kommisjonen for finansiering av utdanning, opprettet på initiativ fra statsminister Solberg, bemerker at utdanning er svært sentralt for å skape utvikling. Hvert eneste ett av de 17 bærekraftsmålene har en indikator som er relatert til eller avhengig av læring og utdanning.

Det er kun tre stortingsperioder til FNs bærekraftsmål skal nås. Til tross for dens nøkkelrolle for utvikling, er utdanning kraftig underfinansiert globalt. Vi er glade for lovnader om økte norske bevilgninger til det Globale Partnerskapet for Utdanning (GPE). Nyheten kom torsdag forrige uke da Erna Solberg svarte på en oppfordring fra Rihanna om å øke det norske bidraget med 375 millioner dollar, tilsvarende nesten tre milliarder norske kroner.

Det norske nettverket for Global Campaign for Education (GCE), SAIH inkludert, har tidligere sendt brev til Utenriksminister Ine Eriksen Søreide med oppfordring om å styrke den norske utdanningssatsingen. Sivilsamfunn globalt har skrevet et åpent brev til politiske ledere i G7-landene og oppfordret til økte bidrag til utdanningsfinansiering. Når Astrup drar på giverkonferansen i Senegal i februar, vil vi oppfordre regjeringen til å møte GPEs krav om en dobling av støtten i neste 3-årsperiode. Norge kan og bør vise lederskap. GPEs partnerskapsmodell viser til gode resultater og har vært bemerkelsesverdig i sin kraft til å bistå land i å utvikle varige og behovsbaserte nasjonale utdanningsplaner på en effektiv og koordinert måte.

Vi ber dere om å ikke glemme at utdanning må sees i et helhetlig perspektiv. God høyere utdanning er sentralt for å gjennomføre en rekke samfunnsoppgaver. Vi når aldri målet om grunnskole for alle uten utdannede lærere. De utgjør den viktigste faktoren i å sikre kvalitet og inkludering. Med utdannet helsepersonell, ingeniører og forskere står land bedre rustet til egen utvikling og i å gjøre bistand overflødig på sikt.

I Jeløya-plattformen står det også at «Regjeringens utviklingspolitikk skal være kunnskapsbasert og effektiv, med menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål som overordnet rammeverk» og at dere vil «fortsette arbeidet for å utvikle sivilsamfunn og godt styresett i utviklingsland».

Høyere utdanning spiller en viktig rolle i å være demokratifremmende, sikre stabilitet og styrke menneskerettighetene. Med god utdanning som redskap er enkeltindivider i stand til å utfordre undertrykkende sosiale strukturer i sitt samfunn og arbeide for en mer rettferdig verden. Dette har vi sett gang på gang hvor studenter og akademikere har vært i bresjen for samfunnsomveltninger og som forkjempere for demokrati og menneskerettigheter. Høyere utdanningsinstitusjoner er viktige arenaer for kritisk tenkning og å styrke akademisk frihet og universitetenes autonomi er helt sentralt.

Det er ingen tvil om at vi har behov for en kunnskapsbasert utviklingspolitikk. Utvikling av faglig sterke forskningsmiljøer og formidling av forskningsresultater er viktig. Ny forskning trengs for at Norge skal bidra med gode kunnskapsbaserte løsninger for å nå bærekraftsmålene innen 2030.

Vi håper dere ser mulighetene til å samarbeide for høyere utdanning i utviklingspolitikken. Vi har trua!

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS