Analytiske ferdigheter utvikles fortrinnsvis gjennom utdanning, skriver Trude Røsdal og Per Olaf Aamodt i NIFU. Foto: Sara Johannessen/HiOA
Analytiske ferdigheter utvikles fortrinnsvis gjennom utdanning, skriver Trude Røsdal og Per Olaf Aamodt i NIFU. Foto: Sara Johannessen/HiOA

Trenger vi endringer i barnevernsutdanningene?

Barnevern. Kan ansatte i den kommunale barnevernstjenesten være tjent med sterkere analytisk og metodisk orienterte utdanninger, spør to NIFU-forskere.

Publisert Oppdatert

I en rapport fra Helsetilsynet i 2017 ble det reist kritikk mot og ytret bekymringer om alvorlig svikt i det kommunale barnevernet. Det reises blant annet spørsmål om de ansatte i barnevernet har tilstrekkelig kompetanse til å kunne utføre sitt krevende samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte.

De ansatte i barnevernstjenesten i Norge oppfyller de formelle kravene til utdanning (barnevernspedagoger og sosionomer), og i en ny studie finner vi at både ledere og de ansatte selv mener at de har tilstrekkelig barnevernfaglig kompetanse.

Selv om de ansatte i barnevernet mener de har god nok kompetanse til å mestre de mest «vanlige» sakene, gir de imidlertid uttrykk for en større usikkerhet når det gjelder kompetanse til å håndtere det som er mer ukjent, særlig overfor minoritetsgrupper.

Metodisk kompetanse og analytiske ferdigheter utvikles ikke nødvendigvis gjennom praksiserfaring på samme måte som andre kompetanser, men fortrinnsvis gjennom utdanningen.

Røsdal og Aamodt

Det er også svakheter i den metodiske og analytiske kompetansen i det systematiske arbeidet med sakene – kanskje særlig når det gjelder dokumentasjon.

Selv om kompetanse og ferdigheter skal utvikles i arbeidssituasjonen og eksempelvis i etter- og videreutdanning, har vi her å gjøre med kunnskaper som i særlig grad må tilegnes gjennom grunnutdanningen.

De barnevernsansattes opplevde kompetansesvakheter samsvarer i relativt stor grad med NOKUTs kritikk av barnevernspedagog- og sosionomutdanningene fra 2016. Overordnet gikk den ut på at utdanningene i for liten grad bygger på oppdatert kunnskap om barn og unge (eksempelvis minoritetsgrupper) og relevant og ny forskning. Videre reiste NOKUT spørsmål om hvor i utdanningsløpet det er hensiktsmessig å plassere metodekursene, som per i dag gjerne er plassert sent i utdanningsløpet.

Barnevernsansatte og barnevernsledere opplever kompetansen til å mestre arbeidsoppgavene i barnevernet som gjennomgående god. Men det kan være grunn til å reise spørsmål om utdanningene bør endres i retning av en sterkere analytisk og metodisk profil.

Metodisk kompetanse og analytiske ferdigheter utvikles ikke nødvendigvis gjennom praksiserfaring på samme måte som andre kompetanser, men fortrinnsvis gjennom utdanningen.​

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS