Koronavirus

Reagerer på korona­rapportering

Kunnskapsdepartementet ønsker en oversikt over antall smittede studenter og ansatte. — Ikke en riktig prioritering, sier høgskolerektor.

Flere hundre studenter og ansatte er i karantene som følge av koronavirusutbruddet
Flere hundre studenter og ansatte er i karantene som følge av koronavirusutbruddet
Publisert Oppdatert

I et brev sendt til nesten 50 virksomheter i universitetet- og høgskolesektoren ber Kunnskapsdepartementet (KD) om en ukentlig rapport med en oversikt over antall ansatte og studenter i karantene, og antall smittede.

I tillegg ønsker de rapportering om konsekvensene utbruddet har hatt for undervisningsaktiviteten, gjennomføringen av eksamen og annen ordinær drift.

Ved Høgskolen i Østfold stiller de spørsmål ved forespørselen fra Kunnskapsdepartementet. Informasjonssjef Tore Petter Engen forklarer at de nye reglene for karantene og prøvetaking gjør det problematisk å rapportere i den formen KD ønsker, og mener det vil være en betydelig underrapportering siden ytterst få blir testet.

— Det har vært vanskelig å få en oversikt over alt KD ønsker at rapporten skal inneholde. Derfor har vi i dag bedt om en klargjøring. Det er verdt å huske på at denne forespørselen kom før det virkelig smalt i forrige uke, sier Engen.

Les også: Ansatte og studenter skal innrulleres som reservepersonell

Ber om å stanse rapporteringen

Også ved Høgskolen i Innlandet reagerer de på rapporteringen. Ledelsen spurte mandag om KD ønsker å opprettholde rapporteringen fremover, og fikk til svar at det ønskelige med en «kort rapportering for å ha et visst overblikk over status i sektoren. Også for at institusjonene skal kunne informere oss om spesielle utfordringer».

I et brev sendt til KD tirsdag, skriver rektor Kathrine Skretting og beredskapsleder Marit Torgersen følgende:

«HINN ser at det kan være behov for å ha slikt overblikk, men vi vil påpeke at rapporteringen ikke gir et riktig bilde over antall smittede eller personer i karantene. Dette fordi høgskolen ikke har, og kommer heller ikke til å få, kjennskap til korrekt antall smittede eller personer i karantene.»

Videre skriver de at den neste utfordringen vil bli personellmangel som følge av at medarbeidere blir syke, må ta hånd om syke familiemedlemmer eller av hensyn til smittespredning.

Rektor på Høgskolen i Innlandet Kathrine Skretting.
Rektor på Høgskolen i Innlandet Kathrine Skretting.

«Det er derfor av største betydning for oss å kunne benytte våre ressurser til å håndtere vår egen drift og fremtidige utfordringer knyttet til den. Rutinemessig rapportering uten særlig verdi fremstår ikke som en riktig prioritering.

HINN vil holde departementet løpende orientert om det oppstår særskilte utfordringer som departementet bør være klar over, men vi anmoder om at kravet om ukentlig rapportering opphører.»

Ingen tall fra UiO

Universitetet i Oslo (UiO) skriver at de ikke har oversikt over antall i karantene og smittede. De grunngir det på følgende måte:

  • Studenter er bedt om å holde seg hjemme og studere hjemmefra, og vi har ikke oversikt over om den enkelte student er i karantene, smittet eller syk.
  • Helsemyndighetene innførte nye regler for testing den 13. mars og personer i karantene blir ikke testet med mindre de inngår grupper definert av Helsemyndighetene.
  • I tilfeller der studenter er blitt smittet før 12. mars har UiO bistått helsemyndighetene med smittesporing.
  • En rekke ansatte er satt i karantene som følge av nye karantenekrav 12. og 14. mars, og vi har ikke sentral oversikt over dette.
  • Arbeidsgiver har ikke rett til å vite sykemeldingsgrunn for ansatte med mindre det av smittevernhensyn er behov for å hindre ny smitte.

KD: Vil vurdere på nytt

OsloMet viser i sin rapport til at smittede studenter og ansatte er et forhold som reguleres mellom pasient og helsevesenet «der studiested/arbeidsgiver trekkes inn ved behov for kartlegging av smittedes nærkontakter».

— Vi har derfor ikke utfyllende oversikt over status på dette fra dag til dag. Vi har hatt kontakt med helsevesenet angående 2 studenter og 1 ansatt, etter det vi kjenner til per i dag, står det i rapporten.

I en e-post svarer ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, Knut Børve, at rapporteringen vil bli et tema på et videomøte med universitet- og høgskolerådet onsdag 18. mars.

— Etter at brevet, hvor det bes om ukentlig rapportering fra UH-sektoren, ble sendt ut, har universiteter og høgskoler blitt stengt. Vi vil nå vurdere rapporteringsbehovet på nytt. Etter dette møtet tar vi sikte på å sende ut et brev til sektoren med de endringer i rapporteringskravene som vi har blitt enige med UHR om.

Over tusen i karantene

En foreløpig oversikt Khrono har hentet inn fra 12 av utdanningsinstitusjonene viser at 457 studenter og 634 ansatte for øyeblikket er i karantene.

Ni studenter er rapport smittet, mens to ansatte er registrert smittet. I tillegg rapporterer Forskningsrådet om 42 ansatte i karantene. De nasjonale forskningsetiske komiteene har ingen innmeldte tilfeller.

Mandag ettermiddag skriver Politiforum at alle studenter og ansatte ved Politihøgskolen bedt om å gå i karantene. 550 personer er dermed i karantene fram til torsdag 26. mars.

Flere av utdanningsinstitusjonene som har valgt å melde inn tall påpeker at det rapporterte tallet trolig er for lavt.

Les alt om koronaviruset her.

Powered by Labrador CMS