Ansatte og studenter ved OsloMet samlet i lokalene på Kjeller da det ble kjent at høgskolen var blitt universitet, 12. januar 2018. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Ansatte og studenter ved OsloMet samlet i lokalene på Kjeller da det ble kjent at høgskolen var blitt universitet, 12. januar 2018. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Hemmeligstempler rapport om Kjeller-alternativet

Flytting. OsloMet ble pålagt å utrede å bli på Kjeller, i stedet for å flytte til Lillestrøm sentrum. Departementet hemmeligstempler utredningen og OsloMet behandler saken bak lukkede dører.

Publisert
Fakta

Campus Kjeller

OsloMet leier av Hemfosa Samfunnsbygg på Kjeller.

Det er cirka 260 ansatte med Kjeller som primærarbeidsplass.

Bruttoarealet er 27 135 kvadratmeter. Av dette er 11 435 kvm kontorarealer, 13 083 kvm studentarealer og 2 617 kvm er garasje i underetasjen (ca. 90 plasser).

Bygget er ikke opprinnelig bygd til undervisningsformål, og er ikke skreddersydd for OsloMets aktiviteter.

Det er flere bygningskropper av ulike alder som i 2003 ble bygd sammen ved å lage overbygde glassgater.

I tillegg leier OsloMet lokaler i Kunnskapsbyen Konferansesenter og eksamenslokaler av Romerikskirken (OKS).

En kartleggingsstudie av campus Kjeller ble gjennomført av Lerche arkitekter i regi av Statsbygg i februar 2017.

Denne viser at det er en god del ubrukte og uhensiktsmessige arealer i bygningsmassen på campus Kjeller.

Kilde: Saksframlegg til styremøtet på HiOA 9/5-17

Tirsdag 24. april får universitetsstyret ved OsloMet utredningen om Kjeller-alternativet på bordet, men for lukkede dører.

Det skjer etter at OsloMet og Statsbygg ble instruert av Kunnskapsdepartementet om å utrede dette alternativet før det utlyses konkurranse om å få bygge ny campus i Lillestrøm.

Saken holdes unna offentlighet av OsloMet med henvisning til offentlighetslovens bestemmelser om konkurransesensitiv informasjon.

Statsbygg, som har laget utredningen, har på sin side unntatt den med henvisning til bestemmelsen om at dokumenter som er del av intern saksbehandling kan unntas.

Khrono har begjært innsyn i rapporten, men fikk torsdag avslag fra Kunnskapsdepartementet med henvisning til samme bestemmelse i offentlighetsloven. Khrono har også fått avslag på merinnsyn, det vil si at man får helt eller delvis innsyn i dokumenter som i utgangspunktet faller inn under en av unntaksreglene i offentlighetsloven, når saken har offentlig interesse.

Ble instruert om utredning

Kravet om å utrede å bli på Kjeller har sin bakgrunn i Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, der det er en egen utredningsinstruks som sier at nullalternativet alltid skal utredes. I dette tilfellet er nullalternativet å bli på Kjeller.

Finansdepartementet har gitt OsloMet fritak fra kravet om å utføre en såkalt konseptvalgutredning (KVU/KS1). Dette fritaket ble tolket dithen at man ikke behøvde å utrede et alternativ som innebar å bli på Kjeller, men Kunnskapsdepartementet slo i brev til OsloMet 24. januar fast at OsloMet og Statsbygg må utrede det man kaller nullalternativet før konkurransen om eventuell ny campus på Lillestrøm kunngjøres.

Det er denne utredningen, utført av Statsbygg, som nå er klar og skal diskuteres i styret på OsloMet.

Kjemper for å beholde OsloMet

På dagens campus på Kjeller er eiendomsselskapet Hemfosa gårdeier. Hemfosa har slått av flere hundre millioner kroner i leieprisen over 20 år, i forhold til dagens leie, i håp om å beholde OsloMet på dagens campus.

Administrerende direktør i Hemfosa Norge, Simon Ottersland, opplyste nylig at de har levert et nytt tilbud, og at OsloMet med det nye tilbudet, kan spare 670 millioner kroner over 20 år.

Det var Romerikes Blad (abonnement) som omtalte dette først.

Ikke blitt kontaktet

Ottersland sier til Khrono at han ikke er blitt kontaktet i forbindelse med utredningen som Statsbygg har gjort av Kjeller-alternativet.

Hva synes du om at Hemfosa som gårdeier ikke er blitt kontaktet i forbindelse med utredningen?

Kjeller kommer til å bli et utmerket sted for utdanning.

Simon Venemyr Ottersland

— Jeg har uoppfordret sendt et tilbud til OsloMet, men utover det kan jeg ikke si noe mer om saken, sier han.

Khrono har bedt Hemfosa om å få se tegninger av hvordan det kan bli på Kjeller hvis OsloMet fortsetter å være leietaker.

Ottersland sier at de ikke har sendt slike tegninger til OsloMet, og at han derfor foreløpig ikke kan la Khrono offentliggjøre dem.

— Men Kjeller kommer til å bli et utmerket sted for utdanning, sier han.

Politihøgskolen skal også flytte ut av Oslo. Har dere kontaktet dem?

— Det er mange som jobber for å få Politihøgskolen, og også for oss ville det vært interessant, sier Ottersland.

Står klare i Lillestrøm

Flere aktører kjemper om å få bygge ny campus til OsloMet i Lillestrøm, hvis rektor Curt Rice får det som han vil og Kjeller-alternativet blir skrinlagt.

Seks tilbydere ble prekvalifisert til å delta i konkurransen, men OsloMet vil ikke opplyse hvem disse er.

Konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon er foreløpig ikke sendt ut, fordi OsloMet og Statsbygg ble instruert av Kunnskapsdepartementet om først å utrede nullalternativet.

Som Khrono tidligere har skrevet er Stor-Oslo Eiendom sammen med Øie Eiendomsutvikling og Breidablikk Eiendom en av de som håper å få OsloMets Lillestrøm-campus inn i sitt prosjekt i Meierikvartalet, rett ved Lillestrøm togstasjon.

Her vil de innpasse campusen i et stort prosjekt, der det også skal være boliger, handel og servering, samt næringsarealer. I alt skal det bygges 75.000 kvadratmeter, der OsloMet er tiltenkt 20-25.000 kvadrratmeter.

Varemessen vil ha OsloMet

Ifølge Romerikes Blad ønsker også Norges Varemesse å få OsloMet inn i sitt prosjekt på tomten ved Nitelva i Lillestrøm.

Driftsdirektør Morten Myhre ved Norges Varemesse sier til avisen at området allerede er blant de seks mest aktuelle stedene å etablere det nye universitetet.

Planene er allerede lagt fram for planavdelingen i Skedsmo kommune, som stiller seg positiv, heter det.

— Vi vil nå starte prosessen med å knytte til oss ulike konsulenter som skal jobbe videre med forslaget, sier Myhre til avisen.

Myhre viser samtidig til Studentsamskipnadens planer om studentboliger på tomta til gamle Lillestrøm sykehus.

— Vi mener vi har det beste stedet og tilbudet når det gjelder ny skole, sa han Myhre.

Flere alternativer

Også Kvartal 8 er med i kampen om å få huse OsloMets campus, skriver Romerikes Blad.

Eieren Lillestrøm Delta omtaler prosjektet som indrefilèten i byen og kvartalet sentralt i Lillestrøm vil bestå av handel, kontorer og leiligheter.

Også Lillestrøm bussterminal har blitt trukket fram som et mulig alternativ for OsloMets framtidige campus.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS