Campus Kjeller. Her feirer de ansatte og rektor Curt Rice at man har fått universitesstatus og skal hete OsloMet. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Campus Kjeller. Her feirer de ansatte og rektor Curt Rice at man har fått universitesstatus og skal hete OsloMet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Helomovending for OsloMet: Må utrede å bli på Kjeller

Pålegg. Curt Rice må krype til korset og utrede om OsloMet fortsatt skal ha campus på Kjeller. Dette må styrebehandles før man eventuelt kan utlyse sak om flytting til Lillestrøm.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Campus Kjeller

Campus Kjeller

I oktober 2016 var det registrert totalt 3272 studenter på Kjeller, iberegnet etter- og videreutdanninger.

OsloMet leier av Hemfosa Samfunnsbygg på Kjeller.

Det er cirka 260 ansatte med Kjeller som primærarbeidsplass.

Bruttoarealet er 27.135 kvadratmeter. Av dette er 11. 435 kvm kontorarealer, 13. 083 kvm studentarealer og 2617 kvm er garasje i underetasjen (ca. 90 plasser).

Bygget er ikke opprinnelig bygd til undervisningsformål, og er ikke skreddersydd for OsloMets aktiviteter. Det er flere bygningskropper av ulike alder som i 2003 ble bygd sammen ved å lage overbygde glassgater.

I tillegg leier OsloMet lokaler i Kunnskapsbyen Konferansesenter og eksamenslokaler av Romerikskirken (OKS).

Etter fusjonen i 2011 har flere utdanningstilbud og administrative funksjoner blitt flyttet til Pilestredet.

En kartleggingsstudie av campus Kjeller ble gjennomført av Lerche arkitekter i regi av Statsbygg i februar 2017.

Denne viser at det er en god del ubrukte og uhensiktsmessige arealer i bygningsmassen på campus Kjeller.

Kilde: Saksframlegg til styremøtet på HiOA 9/5-17

Ledelsen ved OsloMet har lenge signalisert at de ønsker å flytte sin campus på Kjeller nærmere Lillestrøm sentrum.

I denne prosessen har de hyret inn Statsbygg som samarbeidspartner.

For en tid tilbake ble det klart at man fikk fritak fra kravet om å utføre en såkalt konseptvalgutredning (KVU/KS1) gitt av Finansdepartementet.

Dette fritaket tolket man dithen at man ikke behøvde å utrede et alternativ som innebar å bli på Kjeller.

Fritaket fra konseptvalgutredning ligger fast, men Kunnskapsdepartementet har i møte og i brev til OsloMet 24. januar slått fast at OsloMet og Statsbygg må utrede det man kaller nullalternativet, altså bli på Kjeller slik som det er i dag.

Feil råd fra Statsbygg

Rektor på OsloMet, Curt Rice, trekker fram at han har forholdt seg til de konklusjoner Statsbygg har trukket i denne saken.

Fikk pålegg fra departementet: Kjeller-alternativet må utredes.
Fikk pålegg fra departementet: Kjeller-alternativet må utredes.

— Det er Statsbygg som har trukket konklusjonen for oss om at vi ikke behøvde utrede alternativet om å bli på Kjeller. Denne konklusjonen har de gjentatt både muntlig og skriftlig. Derfor har vi vært trygge på at vi nå var over i en såkalt anskaffelsesfase og at vi ikke skulle utrede et alternativ om å bli værende på Kjeller, forklarer rektor Curt Rice.

Med seg har han direktør for digitalisering og infrastruktur, Asbjørn Seim.

— Statsbygg har nå fått to måneder på seg for å utrede alternativer med å bli på Kjeller med dagens leieforhold, forklarer Seim.

— Hva skjer da videre med saken?

— Slik det nå ser ut, blir det en orienteringssak om videre prosess i styremøtet og deretter styrebehandling av utredningen av nullalternativet så snart den foreligger. Tidsplanen fram mot utløpet av kontrakten i 2023 ligger fast, svarer Rice.

Beklager usikkerhet for studenter og ansatte

Curt Rice selv sier han er oppriktig lei seg for den usikkerhet og støy debatten rundt flytting eller ikke kan ha skapt for ansatte og studenter.

— Det er likevel ikke snakk om en lang forsinkelse, og i løpet av noen få måneder vil vi ha klarhet i om styret velger en løsning der man skal bli på Kjeller, eller man går for flytting, sier Rice.

— Debatten rundt hva man kan spare på å bli på Kjeller har jo skapt en viss støy, blant annet rundt prislappen?

— Ja det har det. Hemfosa er en aktør i markedet og har en legitim rett til å fronte sine tilbud og posisjonere seg, sier Rice og fortsetter:

— Men så langt har vi ikke hatt noen dialog med Hemfosa om hvordan vi ser på våre fremtidige behov for campusen på Romerike. Derfor blir en vurdering av om vi kan spare noe og hvor mye helt i det blå. Slik vi har oppfattet situasjonen, er det slik at først hvis styret bestemmer at OsloMet skal bli værende på Kjeller, kan vi skissere våre behov. Det er også slik at hvis man ønsker å bli på Kjeller, men utvikle campus så må også denne prosessen konkurranseutsettes.

Tydelige beskjed fra departementet

I brevet sitt poengterer departementet at det er avklart at OsloMet har fått unntak fra kravet om å gjennomføre en KVU/KS1 for campusprosjektet på Romerike.

Videre skriver de:

«Derimot påpeker Kunnskapsdepartementet overfor Statsbygg og OsloMet at et alternativ som utreder kostnader og samfunnsøkonomiske effekter ved å bli på Kjeller må foreligge før en ev. går inn i en konkurransesituasjon på Lillestrøm.»

Departementet slår fast at Statsbygg vil legge fram en utredning som synliggjør leiekostnadene og de samfunnsmessige effektene ved fortsatt å opprettholde campus på Kjeller, tilsvarende et 0-alternativ.

Og de legger så til:

«Dette vil bli oversendt Kunnskapsdepartementet og OsloMet senest innen to måneder. På dette grunnlag kan OsloMet legge fram saken for universitetsstyret for beslutning om videre saksgang.»

Se også: Her er brevet fra departementet til OsloMet

Helt andre signaler mandag denne uken

Det er ikke lenger enn siden mandag denne uken rektor Curt Rice hadde allmøte på Kjeller om flyttesaken.

På møtet sa både Seim og Rice at man ikke behøvde å utrede nullalternativet.

Khrono og Romerikes Blad har tidligere omtalt et brev fra gårdeier på Kjeller, Hemfosa, som ble sendt til alle styremedlemmene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) 13. desember.

Der står det at høgskolen/universitetet kunne spart opptil 2-300 millioner på å bli på Kjeller, sammenlignet med dagens leiekontrakt og over kontraktsperioden.

— Jeg fraråder å bruke media som kilde til informasjon i denne saken, sa Rice.

Se også: Brevet fra Hemfosa

På allmøtet sa Curt Rice også at han ikke kjente til dette tallet, som står i brevet fra gårdeier på Kjeller, Hemfosa.

— Hvor media har fått dette tallet fra, vet ikke jeg. Det må media svare på, sa han på spørsmål fra Liv Ingunn Bråten i Parat.

Les hele saken etter møtet mandag her

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS