SPS-leder bekrefter Langelands versjon

Oddgeir Osland, leder for Senter for Profesjonsstudier (SPS) har sendt Khrono en epost med sine kommentarer til Langeland-saken. De følger her:

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jeg kan bekrefte hovedtrekkene i den avtalen som Langeland beskriver. Han avslutter sitt arbeidsforhold 31.12. 2013, er fritatt fra arbeidsoppgaver fra 01.08.2013 og har da heller ikke kontorplass ved Høyskolen.

Jeg kan også bekrefte at avtalen ikke inneholder noen konfidensialitetsklausul. Det har aldri vært noe ønske om eller behov for å holde de faktiske forhold i avtalen skjult. 

Jeg kan også bekrefte at jeg, etter Khrono slo opp saken torsdag, har vært i kontakt med Langeland flere ganger.  Ønsket mitt har vært at vi skulle komme med en felles uttalelse om det faktiske innholdet i den avtalen som Langeland her har gjort rede for, at Khronos spekulasjoner om Langelands virke var høyst beklagelige, eventuelt også korrigere åpenbare feil i Khronos oppslag som vi begge kunne enes om. Når Langeland ikke ønsket en felles opptreden, fant jeg det feil å gå ut med ensidig informasjon om saken.

Nå har Langeland gitt sin begrunnelse for at han har inngått avtalen, og hvordan han har opplevd prosessen forut for den.  Jeg kan bekrefte at publisering og publiseringsplaner ikke har vært en medvirkende årsak til at jeg har ønsket å inngå en slik avtale. Og jeg kan bekrefte at  utøvelsen av arbeidsoppgaver Langeland her referer til har vært det, - uten at jeg vil gå inn i en substansiell diskusjon i offentligheten om vår virkelighetsforståelse på dette punktet. Jeg konstaterer at Langeland og jeg har hatt tilstrekkelig sammenfallende virkelighetsforståelse til at vi er blitt enige om en avtale som avslutter engasjementet på en ryddig måte.

For øvrig ønsker jeg fortsatt ikke å gå inn i en offentlig diskusjon om Langelands virke i engasjementet ved Senter for profesjonsstudier (SPS). Det er en prinsipiell vurdering fra min side at de som arbeider ved SPS skal føle seg trygge på at jeg ikke drøfter personalspørsmål  i offentlighet, samtidig som det skal være et stort rom for kritikk av mine vurderinger og beslutninger, internt som eksternt. Det er et prinsipp som settes under press i en sak når media sprer rykter om mine vurderinger, men som jeg likevel ikke ønsker å fravike i denne situasjonen. Når det gjelder forespørsler om innsyn i saksdokumenter, er det en sak HR-direktøren får vurdere i tråd med hva som er institusjonens policy i slike saker.

For øvrig ønsker jeg fortsatt ikke å gå inn i en offentlig diskusjon om Langelands virke i engasjementet ved Senter for profesjonsstudier (SPS).

Oddgeir Osland

Artikkelen omtaler også implisitt SPS satsing på profesjonshistorie som del av profesjonsstudier.  I tillegg til det som framkommer i artikkelen om at Jan Messel har overtatt ansvaret for Forum for yrkes- og profesjonshistorie, bør det for ordens skyld også nevnes at professoratet på området er utlyst og at sakkyndig komite er i ferd med å bli opprettet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS