Debatt

Må planlegge digital semesterstart

Situasjonen kan raskt endre seg dersom smittetallene kryper oppover og tiltakene igjen må skjerpes, skriver Dag Rune Olsen.

Rektor ved Universitetet i Bergen og styreleder i Universitets- og høgskolerådet, Dag Rune Olsen, mener at det allerede nå må planleges for at semesterstarten høsten 2020 kan bli av det digitale slaget. I dette innlegget forklarer han hvorfor.
Rektor ved Universitetet i Bergen og styreleder i Universitets- og høgskolerådet, Dag Rune Olsen, mener at det allerede nå må planleges for at semesterstarten høsten 2020 kan bli av det digitale slaget. I dette innlegget forklarer han hvorfor.
Publisert Oppdatert

Ved inngangen til en annerledes påske annonserte statsminister Erna Solberg at det lettes litt på restriksjonene for universiteter og høgskoler. Fra 27. april vil studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som nærmer seg avslutning, få tilgang til lokaler og utstyr på campus der hvor det er påkrevd av hensyn til gjennomføring. Dersom smittevernet kan ivaretas, vel å merke. Det er godt nytt for de det gjelder og for institusjonene.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har hatt en tett og god dialog med Kunnskapsdepartementet de siste ukene og gitt innspill til ulike faser i gjenåpning av campus. Regjerings beslutning er i tråd med disse. Ytterligere åpning vil naturligvis avhenge av smittesituasjonen ut over våren.

Til grunn for regjeringens endringer ligger nye og reduserte smittetall. Folkehelseinstituttet har beregnet at det har falt fra 2,4 den 12. mars da universiteter og høgskoler ble stengt, til 0,7 denne uken. Dersom dette smittetallet holder seg så lavt kan vi forvente ny fase med ytterligere åpning av campus ut over våren. Dersom håndhygiene, avstand, hjemmekontor og andre pålegg og tiltak ikke respekteres kan smittetallet krype oppover.

Folkehelseinstituttets beregninger viser at ved et smittetall på 1.15 vil epidemien her hjemme øke ut over våren og sommeren og nå en topp på høstparten. Da er det vanskelig å se for seg en ordinær og tradisjonell semesterstart hvor rektorer landet over hilser sine nye studenter fra trapper og scener med de nye studentene samlet i front.

Selv om de færreste av våre studenter er i en risikogruppe, utgjør det samlede antall studenter og ansatte en ikke ubetydelig andel av befolkningen og det er viktig for smittespredningen.

Dag Rune Olsen, styreleder UHR

Gradvis åpning av campus ut over våren betinger strenge smittevernrutiner og tiltak. Studenter og ansatte må også gis opplæring i godt smittevern og hvordan dette ivaretas på laboratorier og i atelierer. Dette står nå høyt på agendaen til alle våre institusjoner frem mot den 27. april. Neste fase i åpningen er betinget av fortsatt lave smittetall og at vi som institusjoner med våre nær 300.000 studenter bidrar til å holde disse lave. Selv om de færreste av våre studenter er i en risikogruppe, utgjør det samlede antall studenter og ansatte en ikke ubetydelig andel av befolkningen og det er viktig for smittespredningen.

Dager og timer etter at universiteter og høgskoler ble stengt fysisk for studentene ble de digitalt åpne. Undervisningen ble raskt lagt om til digitale plattformer og den forestående eksamen gjøres hjemmebasert og digital. Gjennom en formidable omstilling er vårsemesteret så godt som fulldigitalisert. Smittetallene som ble lagt frem under regjeringens pressekonferanse gir grunnlag for optimisme om en gradvis normalisering ut over våren.

Men situasjonen kan raskt endre seg dersom smittetallene kryper oppover og tiltakene igjen må skjerpes. Vi kan derfor ikke legge til grunn at neste semester blir av det vanlige slaget. Derfor forbereder vi oss på en digital semesterstart.

Powered by Labrador CMS