OsloMet kan bli på Kjeller og inngå leieavtale for dagens bygg fram til 2043. Foto: Eva Tønnessen
OsloMet kan bli på Kjeller og inngå leieavtale for dagens bygg fram til 2043. Foto: Eva Tønnessen

Leieavtalen på Kjeller godkjent

Campus Kjeller. OsloMet har fått godkjent leieavtalen for bygget på Campus Kjeller, etter en lang prosess. Avtalen går helt fram til 2043.

Publisert Oppdatert

Kunnskapsdepartementet gir OsloMet fullmakt til å inngå leieavtale med gårdeier Hemfosa på Kjeller om leie av dagens lokaler fram til 2043. Det går fram av et brev til OsloMet, sendt 16. desember.

Fullmakten kommer etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt klarsignal og ikke vil motsette seg at OsloMet inngår leieavtale med Hemfosa.

Sparer 20 mill per år

Fakta

OsloMet campus Kjeller

OsloMet leier lokaler av Hemfosa Samfunnsbygg på Campus Kjeller.

Arealet på Kjeller er på 25.000 kvadratmeter, pluss en garasjekjeller.

OsloMet betalte 52 millioner per år i leie til Hemfosa, ifølge opplysninger på ansattesiden.

Ifølge den nye leieavtalen skal det betales 32 millioner per år for det samme arealet, og gårdeier skal foreta en del utbedringer av lokalene.

Etter fusjonen mellom Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo i 2011 har flere utdanningstilbud og administrative funksjoner blitt flyttet til Pilestredet i Oslo.

De viktigste faglige miljøene på Kjeller i dag er produktdesign, sykepleie- og vernepleieutdanning og yrkersfaglærerutdanning.

OsloMet har forhandlet fram en avtale med Hemfosa som innebærer en besparelse på 20 millioner kroner per år i forhold til dagens leieavtale. I avtalen ligger også at OsloMet også får den nye, lavere leien fram til dagens kontrakt går ut i 2023. Det betyr en besparelse på 92 millioner i denne perioden.

Allerede i oktober 2018 vedtok styret ved OsloMet å bli på Kjeller, i stedet for å gå inn for flytting til et nybygg i Lillestrøm sentrum. En leieavtale med Hemfosa ble forhandlet fram og styret ved OsloMet vedtok deretter i mars 2019 å be administrasjonen ferdigforhandle en leieavtale og sende avtalen til Kunnskapsdepartementet (KD) for å få den godkjent.

Kunnskapsdepartementet anbefalte avtalen godkjent i november 2019, men den gikk så videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Alle kontrakter med samlet leieforpliktelse på over 100 millioner, skal godkjennes av KMD før de blir inngått, ifølge utredningsinstruksen. 13. desember kom så godkjenningen fra KMD.

Opp i styret igjen

Direktør Asbjørn Seim ved OsloMet sier at de jobber med hvordan saken skal håndteres videre, etter at leieavtalen med Hemfosa på Kjeller nå er godkjent.

Direktør Asbjørn Seim ved OsloMet.
Direktør Asbjørn Seim ved OsloMet.

— Vi fikk beskjed om dette rett før jul, og vil snart komme med informasjon om prosessen videre, sier han.

Universitetsstyret ga i mars administrasjonen på OsloMet fullmakt til å ferdigforhandle leieavtalen med Hemfosa, men Seim sier at den vil bli forelagt styret igjen før avtalen formelt kan inngås.

Kritiserer OsloMet

Selv om avtalen nå er godkjent, kritiserer Kommunal og moderniseringsdepartementet OsloMet for ikke å ha fulgt statens bygge- og leieinstruks, som sier at det skal innhentes flere tilbud i markedet ved fornyelse av leiekontrakter. Det ble ikke gjort, fordi OsloMets rådgivere mente det ikke fantes realistiske og hensiktsmessige alternativer i området.

Ifølge KMD bør man uansett innhente alternative tilbud, og det er ikke tilstrekkelig at man antar at det ikke vil komme inn interessante og konkurransedyktige alternativer.

«Bare signalet om at staten vil gå ut i markedet for å innhente flere tilbud, kan gi effekt på tilbudet som gis fra eksisterende utleier », skriver KMD, men konkluderer likevel med at departementet ikke vil motsette seg at OsloMet inngår avtalen.

«Det innebærer at vi ikke vil be om at saken heves til beslutning i regjeringen», skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et brev til Kunnskapsdepartementet.

Ville ikke konkurranseutsette

OsloMet mente at det ikke var noen grunn til å konkurranseutsette leieforholdet på Kjeller. Universitetets rådgiver Realia vurderte markedssituasjonen, og konkluderte med at det ikke finnes alternativer i området som er tilpasset undervisningsbehov, da andre bygg i området ville måtte bygges om i omfattende og kostnadskrevende grad.

Dette synes ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet er en god nok forklaring på at utredningsinstruksen er brutt. Departementet påpeker at det normale er at lokaler som det er et velfungerende leiemarked for, leies i markedet. Hvis det ikke er et fungerende leiemarked, slik OsloMet har påpekt, så sier KMD at man kanskje heller skulle vurdert et byggeprosjekt med et formålsbygg som alternativ til å inngå ny leiekontrakt med dagens utleier Hemfosa.

Til tross for dette, motsetter Kommunal- og moderniseringsdepartementet seg altså ikke leieavtalen som er framforhandlet med Hemfosa.

Skal lage faglig profil

Arbeidet med å finne ut hvilke utdanninger som skal være på Kjeller ble lagt på is i påvente av at leieavtalen skulle bli godkjent.

— Blir avtalen godkjent, fortsetter vi straks arbeidet med den faglige profilen, og hvordan OsloMet kan skape en bred og sterk faglig tilstedeværelse i kunnskapsmiljøet på Kjeller og regionen for øvrig. Vi har for eksempel et stort potensiale i økt samarbeid med Ahus, den kommende storkommunen Lillestrøm, og det stadig voksende arbeids- og næringslivet i området, sa OsloMet-direktør Asbjørn Seim til Khrono etter styrevedtaket om å sende leieavtalen til godkjenning.

— Og selvsagt blir det avgjørende å lykkes med å skape et oppgradert, utviklende og levende læringsmiljø som blir attraktivt både for studenter og ansatte, sa han videre.

Powered by Labrador CMS