Styret ved OsloMet har med 8 mot 2 stemmer vedtatt å forlenge leieavtalen med gårdeier Hemfosa på Kjeller. Foto Eva Tønnessen
Styret ved OsloMet har med 8 mot 2 stemmer vedtatt å forlenge leieavtalen med gårdeier Hemfosa på Kjeller. Foto Eva Tønnessen

Vedtatt: OsloMet blir på Kjeller

Campus Romerike. Styret vedtok med 8 mot 2 stemmer å forbli på Campus Kjeller. Planen om å flytte til Lillestrøm i denne omgang er skrinlagt.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken blir oppdatert.)

Etter vel en times diskusjon vedtok universitetsstyret ved OsloMet å følge rektor Curt Rice' innstilling til vedtak om å bli værende på Campus Kjeller, heller enn å bygge nytt på Lillestrøm.

Fakta

OsloMet campus Kjeller

OsloMet leier lokaler av Hemfosa Samfunnsbygg på Campus Kjeller.

Det er cirka 260 ansatte og rundt 3500 studenter på campus Kjeller.

Bruttoarealet er 27.135 kvadratmeter. Av dette er vel 11. 000 kvm kontorarealer, 13. 000 kvm studentarealer og 2.617 kvm garasje i underetasjen.

Etter fusjonen mellom Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo i 2011 har flere utdanningstilbud og administrative funksjoner blitt flyttet til Pilestredet i Oslo.

De viktigste faglige miljøene på Kjeller i dag er produktdesign, sykepleie- og vernepleieutdanning og yrkersfaglærerutdanning.

Ledelsen for daværende Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet, har i lengre tid diskutert og vurdert flytting av campus på Romerike til Lillestrøm.

Statsbygg har anbefalt en slik flytting.

Leieavtalen på Kjeller går ut i 2023.

Rektor Rice anbefaler nå styret ved OsloMet å vedta at leieavtalen på Kjeller reforhandles allerede fra 2019.

Hemfosa ønsker en langsiktig leieavtale på minimum 20 år.

Etter anslag kan man spare 17 millioner kroner i året på vedtaket.

— Det er en størrelse som er såpass betydelig at jeg mener det ansvarlige er å takke ja, sa Rice.

Han påpekte også at lokaler i Lillestrøm ville blitt mindre enn dagens bygg på Kjeller og at det blant annet ville bli adskillig mindre plass til Institutt for produktdesign enn i dag.

— Min intensjon er at midlene som blir frigjort skal brukes til å pusse opp Kjeller og utvikle studieprogrammene. Jeg er opptatt av at det skal bli en levende campus, sa han.

Les også: Stor spenning blant Kjeller-ansatte før dagens styreavgjørelse om flytting

Vi hadde håpet i det lengste at dette ble en debatt om hvor Universitetet hadde best utviklingsmuligheter og hvor studentene ville få en best mulig studiehverdag, men det ble som vi fryktet, en debatt om økonomi.

Ole Jacob Flæten

Eksternt styremedlem Gunnar Melgaard og representant for faglig ansatte Tatjana Felberg, var til slutt de eneste to som stemte mot innstillingen fra Curt Rice om å bli på Kjeller.

De ønsket alternativ 2, som gikk ut på å konkurranseutsette ny campus på Romerike, slik at både Lillestrøm og Kjeller ville være inkludert i konkurransegrunnlaget.

Alternativ 2 fikk først også stemmene til ansatterepresentant Ingrid Ruud Knutsen, men etter at dette alternativet falt, stemte hun for alternativ 1.

Styret var ikke fulltallig under avstemningen fordi Are Turmo, som møtte som vararepresentant, måtte forlate møtet før den ble gjennomført.

Påpekte innsparing

Curt Rice påpekte i sin oppsummering for styret at det dreier seg om besparelse på 17 millioner kroner per år allerede fra 1. januar 2019, tilsammen over 80 millioner kroner fram mot 2023, når OsloMets nåværende kontrakt med Hemfosa utløper.

Han understreket også at ved konkurranseutsetting, ville det være en sannsynlighet for at Kjeller ville vinne konkurransen, i og med at tilbudet fra Hemfosa er på 33 millioner kroner i årlig leie. Det er langt under nivået for de aktuelle nybyggene i Lillestrøm sentrum.

I debatten ga flere av styremedlemmene uttrykk for at de var usikre på hva de ville går for.

Svært skuffet ordfører

Ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten, sier han ers vært skuffet over dagens vedtak i OsloMet-styret.

— Vi hadde håpet i det lengste at dette ble en debatt om hvor universitetet hadde best utviklingsmuligheter og hvor studentene ville få en best mulig studiehverdag, men det ble som vi fryktet, en debatt om økonomi, sier Flæten til Khrono.

Ordfører i Skedsmo Kommune Ole Jacob Flæten. Foto: Runhild Heggem
Ordfører i Skedsmo Kommune Ole Jacob Flæten. Foto: Runhild Heggem

Han legger til:

— Vi hadde sett frem til å utvikle et bysentrum i samarbeid med, og rundt, et universitet, men slik blir det altså ikke, og det tror vi er synd for både byen og studiestedet.

Flæten er samtidig opptatt av at kommunen nå må klare å svelge skuffelsen, slik at de kan være en konstruktiv partner i et videre samarbeid med OsloMet.

— Vi ser positivt på signalene på å styrke bredden når det gjelder både fag og grader, og håper OsloMet ønsker å utarbeide dette i samråd med oss og andre omkringliggende fagmiljøer, sier Flæten og legger til:

— Synergier mellom kunnskapsmiljø, samfunn og næringsliv er en viktig ressurs som vi ønsker å utnytte enda bedre i fremtiden.

Ønsket seg til Lillestrøm

I debatten på styremøtet var Ingrid Ruud Knutsen helt klar på hva hun ønsket, og det var ikke Kjeller-alternativet.

Fakta

Her er vedtaket i Kjeller-saken

Gitt saksforholdene, og med henvisning til OsloMets samfunnsansvar og universitetsstyrets ansvar for å forvalte offentlige ressurser på best mulig måte, anmodes universitetsstyret å gi rektor i oppdrag å ferdigforhandle en fornyet leieavtale med Hemfosa Samfunnsbygg AS i dagens lokaler på Kjeller, med virkning fra 1. januar 2019. I forlengelsen av dette bes styret også om at rektor igangsetter et arbeid for å avklare fremtidig faglig virksomhet og fysiske utviklingsbehov for å sikre en offensiv tilstedeværelse for OsloMet på Kjeller.

Kilde: Styrepapirene til møte 25. oktober OsloMet

— Jeg synes signalene har vært veldig tydelige på at Lillestrøm er en bedre strategisk beliggenhet, og at Lillestrøm ville være en attraktiv ramme for et universitet. Avstanden mellom Pilestredet og Kjeller er lang, det tar enormt mye tid for oss som jobber på Kjeller, vi ser ikke ledere ute hos oss, Kjeller er blitt en isolert campus som er krøkkete plassert, samt at bygget er dårlig, lite fleksibelt og uøkonomisk, sa hun.

— Vi kunne heller tatt halvparten av hele OsloMets sykepleieutdanning til Lillestrøm; det hadde bidratt til å oppfylle strategien vår, sa hun videre.

Eksternt styremedlem Gunnar Melgaard sa at ikke synes Lillestrøm-alternativet er skikkelig utredet-

— Jeg er overrasket over at det legges opp til at vi i dag skal si ja til Kjeller, når vi ikke vet hva alternativet er, sa han.

Les Khronos saker om campus Kjeller

Kritikk av prosessen

Styremedlem Anton Havnes var svært kritisk til prosessen, som nå har endt med at Kjeller-alternativet er valgt.

— Dette har vært en vanskelig prosess, som burde vært evaluert eksternt. Den startet med å utelukke Kjeller, før nullalternativet (å bli på Kjeller red.anm.) ble kastet inn av styret, og vi nå har fått en innstilling på Kjeller. Jeg synes ikke vi har vært ryddige, vi kjørte høyt på Lillestrøm, og så utelukket det. Som regional aktør har vi ikke vært ryddige, sa Havnes, før han varslet at han likevel ville stemme for Kjeller-alternativet.

Les også:

Her kan du se styrets behandlingen av saken (Kjellerdebatten starter ca klokken 12.30):

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS