OsloMet har fått til store husleiekutt for byggene på sitt studiested på Kjeller. Foto: Eva Tønnessen
OsloMet har fått til store husleiekutt for byggene på sitt studiested på Kjeller. Foto: Eva Tønnessen

OsloMet har forhandlet fram store husleiekutt på Kjeller

Campus Romerike. OsloMet har forhandlet fram en avtale som innebærer husleiekutt på 20 millioner i året på Kjeller, sammenlignet med dagens leiekontrakt.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Styremøtet på OsloMet 7. mars følger du nederst i denne saken. Møtet starter 11.00)

Med virkning fra 1. januar i år skal OsloMet betale husleie på 32 millioner kroner per år på campus Kjeller, går det fram av den framforhandlede leieavtalen som styret ved OsloMet skal ta stilling til på styremøtet 7. mars.

Fakta

OsloMet campus Kjeller

OsloMet leier lokaler av Hemfosa Samfunnsbygg på Campus Kjeller.

Det er cirka 260 ansatte og rundt 3500 studenter på campus Kjeller.

Arealet på Kjeller er på 25.000 kvadratmeter, pluss en garasjekjeller.

OsloMet betaler 52 millioner per år i leie til Hemfosa, ifølge oppdaterte opplysninger på ansattesiden.

Etter fusjonen mellom Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo i 2011 har flere utdanningstilbud og administrative funksjoner blitt flyttet til Pilestredet i Oslo.

De viktigste faglige miljøene på Kjeller i dag er produktdesign, sykepleie- og vernepleieutdanning og yrkersfaglærerutdanning.

Ledelsen for daværende Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet, har i lengre tid diskutert og vurdert flytting av campus på Romerike til Lillestrøm.

Statsbygg har anbefalt en slik flytting.

Styret ved OsloMet vedtok i oktober ifjor å heller forhandle med Hemfosa om å bli på Kjeller.

Rektor Rice anbefaler nå styret ved OsloMet å godta at en framforhandlet leieavtale på 32 millioner kroner per år sendes til Kunnskapsdepartementet for endelig godkjenning.

Den framforhandlede avtalen løper fra 1. januar 2019 til 14. august 2043.

Forslaget til vedtak er at styret gir rektor Curt Rice fullmakt til å oversende utkastet til leiekontrakt til Kunnskapsdepartementet for godkjenning.

Fra 52 til 32 millioner i husleie

Dagens leiekontrakt med gårdeier Hemfosa er på 52 millioner per år. Avtalen innebærer dermed at OsloMet vil spare 20 millioner per år, sammenlignet med dagens leieavtale.

Det er en betydelig innsparing som gjelder allerede fra 2019, men i tillegg handler dette om hva som er ansvarlig forvaltning av offentlige midler.

Curt Rice

Alternativet å bli på Kjeller blir også adskillig billigere enn å flytte til et nybygg i Lillestrøm sentrum, der årlig leiekostnad lå an til å bli 50 millioner kroner for et areal på 18.000 kvadratmeter. Dette sammenlignet med 32 millioner per år for 25.000 kvadratmeter på Kjeller. Dermed sparer OsloMet 18 millioner per år ved å bli på Kjeller med ny leieavtale, i stedet for å flytte til Lillestrøm.

Den framforhandlede leieavtalen løper fram til 14. august 2043, det vil si 23,5 år.

— Skal godkjennes av departementet

Curt Rice sier til Khrono at den store fordelen ved å bli på Kjeller er innsparingen det innebærer.

— Det er en betydelig innsparing som gjelder allerede fra 2019, men i tillegg handler dette om hva som er ansvarlig forvaltning av offentlige midler, sier Rice.

— Hva skal du bruke pengene dere sparer ved å bli på Kjeller til?

— OsloMet har en betydelig utviklingsagenda. Vi får, for eksempel, mange søknader fra våre ansatte om strategimidler til fantastiske prosjekter, og dette vil gjøre oss i stand til å innfri flere av disse, sier han.

Han legger til at prosessen ennå ikke er i havn.

— Hvis styret godkjenner avtalen, skal den sendes videre til Kunnskapsdepartementet, som skal konsultere Kommunal- og moderniseringsdepartementet, så det vil ta tid før vi får et svar. Jeg vil være meget fornøyd hvis vi får en avklaring før sommerferien, sier han.

Skal få opp varmen

Ifølge den framforhandlede avtalen med Hemfosa skal gårdeier gjøre en rekke tiltak i bygget, blant annet nytt inngangsparti og flere tiltak som har med temperaturen i bygget å gjøre.

Romerikes Blad (for abonnenter) har skrevet at studentene anbefales å ta med seg varmeflaske fordi OsloMet ikke klarer å holde temperaturen i bygget på Kjeller oppe.

Blant annet skal Hemfosa montere 84 nye radiatorer, glasse inn biblioteket på tre sider, gjøre diverse tiltak for å få opp varmen i glassgatene i bygget, og isolere bedre. 550 vinduer skal skiftes ut, og det skal legges til rette for el-biler med betalingsløsning for studenter og ansatte. Alt i følge utkastet til leiekontrakt.

Alternativet er konkurranse

Styret ved OsloMet vedtok 25. oktober 2018 å gå i forhandlinger med gårdeier Hemfosa om å videreføre leieavtalen på Kjeller.

Dersom den framforhandlede avtalen ikke blir godkjent, er et av alternativene at OsloMet må ut i en konkurranse i markedet om nye lokaler, eventuelt at OsloMet blir på Kjeller ut dagens leieavtale, som løper til 2023 og altså koster 52 millioner per år.

OsloMet leier også lokaler i Kunnskapsbyens konferansesenter på Kjeller, men denne avtalen utløper i år, og aktivitetene skal flyttes til campusbygget i Kunnskapsveien 55 på Kjeller, går det fram av sakspapirene.

Ikke avklart hvem som skal være på Kjeller

Arbeidet å finne ut hvilke fagmiljøer som skal være på campus Kjeller tas opp igjen dersom Kunnskapsdepartementet godkjenner ny leiekontrakt, går det fram av en sak på OsloMets ansattesider.

I dag er de største fagmiljøene på Kjeller produktdesign, sykepleie- og vernepleieutdanning og yrkersfaglærerutdanning.

Tidligere dekan på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Knut Patrick Hanevik, ledet en arbeidsgruppe som skulle foreslå faglig profil på Lillestrøm, men arbeidet ble lagt ned fordi alternativet å bli på Kjeller seilte opp som det mest aktuelle.

— Blir avtalen godkjent, fortsetter vi straks arbeidet med den faglige profilen, og hvordan OsloMet kan skape en bred og sterk faglig tilstedeværelse i kunnskapsmiljøet på Kjeller og regionen for øvrig. Vi har for eksempel et stort potensiale i økt samarbeid med Ahus, den kommende storkommunen Lillestrøm, og det stadig voksende arbeids- og næringslivet i området, sier Asbjørn Seim, direktør for infrastruktur og digitalisering på OsloMet.

Kjeller var ikke med i campusplan

OsloMet har laget en campusutviklingsplan, «Framtidig campus Oslo», med fem konsepter for hvordan OsloMet kan utvikle sin campus i Oslo sentrum fram mot 2035. Her er campusen på Kjeller ikke med. Det skapte reaksjoner i den interne høringen om campusutviklingsplanen, som Khrono nylig omtalte.

Fakultet for helsevitenskap skrev i høringssvaret at de der er forundret over at det legges fram en utredning om campusutvikling som ikke berører campus Kjeller og ser utvikling av OsloMets campuser under ett.

Studentparlamentet ved OsloMet påpekte at tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet må leses slik at alle campus skal ha en utviklingsplan, særlig ved større oppgraderingsprosjekter, og at Kjeller også må være med.

«Vi forventer at ledelsen lager en egen plan for hvordan Kjeller skal utvikles, og vi setter dette som en forutsetning for å fortsette driften der.»

Parat var også blant dem mener at campusplanen må gjelde begge campus og det må legges opp til studentvekst og utvikling også på campus Kjeller.

Men Kjeller skal med

Nå skriver rektor Curt Rice i sakspapirene til styret at videreutvikling av campus Kjeller skal innpasses i campusutviklingsplanen.

Han skriver at formålet er å ha en overordnet plan for videreutvikling av bygningsmassen som OsloMet leier og sikre effektiv bruk av eksisterende og nye lokaler. Ledelsens anbefalte konsept er å videreutvikle bygningsmassen OsloMet har i dag, samt å vurdere å opprette satellitter i ulike deler av Oslo-regionen som virkemiddel for å sikre et tettere samarbeid med samfunnet rundt universitetet.

«Når prosessen med Campus Kjeller er ferdigstilt, vil rammene for OsloMets campusutvikling fremstå samlet og enhetlig», skriver Rice.

Alle statlige universiteter og høgskoler er pålagt å ha campusutviklingsavtaler, ifølge regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning, men bare 13 av 21 statlige institusjoner har slike planer i dag, for en eller flere av sine campuser.

Les også: Alle innlegg og artikler om Kjeller-saken i Khrono

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS