Rektor ved UiA, Frank Reichert, leder UHRs arbeid mot seksuell trakassering og mobbing. Her er han på Kontaktkonferansen 2016. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Rektor ved UiA, Frank Reichert, leder UHRs arbeid mot seksuell trakassering og mobbing. Her er han på Kontaktkonferansen 2016. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Studentene i vest med ti tiltak til Reichert

Seksuell trakassering. Frank Reichert skal lede et utvalg som ser på mobbing og seksuell trakassering. Studentlederne i vest foreslår ti tiltak.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kjære Frank Reichert

Dette er et åpent brev fra studentdemokratiene i Universitet- og høgskolenettverket Vest.

Vi har hørt dem før. Historiene om studentene som ikke fant sin plass i høyere utdanning. Noen ble skvist ut fordi de ikke passet inn i gjengen på studiet. Andre kom aldri tilbake etter påskeferien fordi vennskap uteble. Og noen få forsvant under gulvet fordi de under studiestart ble utsatt for et seksuelt overgrep.

Og det er visst slik det er å bli voksen. Vi tar egne valg og vi kan velge våre egne venner.

I barnehagen fikk vi beskjed om at alle barn måtte leke med alle, og at ingen skulle stenges ute. Etterhvert som vi blir eldre forstår vi at disse reglene ikke blir praktisert like strengt. Like barn leker, tross alt, best.

Dannelse handler om å bryne seg på andres forståelser i utviklingen av egen kritisk sans. Det hele blir et interessant paradoks: hvor vi etterstreber at alle stadig skal inkluderes, men når det faktisk gjelder gjør vi det motsatte.

Dette er ikke ment som en moralsk pekefinger på hva som er rett og galt. Vi kjenner alle til historier der vi handlet annerledes enn det vi burde. Likevel må vi være bevisste på at vi alle har et ansvar.

Og det er nettopp derfor du og dine rektor-kollegaer får et særskilt ansvar. Dere må sikre systemene og rammene for hvordan vi skal bidra, og hvor vi skal organisere våre utdanningsinstitusjoner i møte med det mobbeksperter kaller den moderne landeplagen.

#metoo har vist at kvinner over hele verden settes i avmaktsposisjoner for menn med innflytelse. Det skjer også i det skeive miljøet.

Elevundersøkelsen som rulles ut år viser høye tall med mobbing i grunnskolen og i videregående opplæring. Disse tallene nådde i år 50.000 mennesker. Det er 50.000 barn og unge som opplever mobbing. Dessverre finnes tallene hos oss også. Ingrid Lunds mobberapport slår nemlig fast at hver tiende medstudent opplever utestengelse og psykososial terror.

Vi som studenter kan ikke lenger sitte med et håp om endring fra høyere hold. Det er også derfor studentene nå tar tak. Vi har sammen blitt enige om ti tiltak som er gjennomførbare og av høy kvalitet. Høgskulen i Volda, Universitetet i Agder, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger står sammen om tiltakene vi mener du bør ta med deg inn i arbeidet med den nasjonale gruppen i Universitet- og høyskolerådet.

Ti tiltak som koster penger, og som på lang sikt forebygger utgiftene det kunne ha kostet fellesskapet og det mennesket som rammes om vi ikke tar grep om situasjonen nå.

Til syvende og sist er det et lederansvar. Både på institusjonene og hos studentene.

Studentenes ti tiltak:

Til syvende og sist er det et lederansvar. Både på institusjonene og hos studentene.

Studentledere i vest

  1. Prøveprosjektet fra Universitetet i Stavanger med Studenttelefon drevet av studenter, for studenter etableres som et nasjonalt tilbud for alle studenter i hele landet. Telefonen hjelper studenter som tar kontakt i livskriser her og nå, eller med spørsmål om sin livssituasjon og sin studietilværelse. Prosjektet er inspirert fra lignende prosjekter i Skottland.
  2. Institusjonene ansetter egne koordinatorer for læringsmiljø som har ansvar for å følge opp tiltak vedtatt i LMUene og institusjonsstyrene.
  3. Alle institusjoner skal vedta campusutviklingsplaner med læringsmiljø som fokus.
  4. Fadderordningene strekkes ut over studiestart og blir et tilbud for førsteårsstudenter gjennom hele første studieår etter modell fra både UiB og Storbritannia med the first year experience of higher education.
  5. Læringsmiljøansvaret skal plasseres i alle ledd i studieprogrammet. Emneansvarlig må ha ansvar for å sikre læringsmiljø og motarbeide mobbing og trakassering også på lokalt nivå.
  6. Etablere og gjennomføre årlige lederutviklingsprogram for ansatte på institusjonene og studentledere i foreninger og organisasjoner hvor læringsmiljø er et viktig tema, i tillegg til håndtering av mobbing og trakassering. I tillegg integrere kurs i overnevnte tema på Dekanskolen.
  7. Alle institusjoner skal ha egne varslingssystemer som «si ifra» med tydelige rutiner for å håndtere og bekjempe mobbing og trakassering.
  8. Egne varslingsutvalg som skal følge opp varslere og de som varsles under og etter prosessene.
  9. UHR skal jobbe for egen lov som sikrer studentenes læringsmiljø, rettigheter og tiltak når mobbing og trakassering skjer.
  10. Institusjonene innfører obligatoriske kollokviegrupper for alle studenter.​
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS