null Foto: HiOA
null Foto: HiOA

Mattekrav svekket ikke opptaket av lærerstudenter

Mattekravet svekket ikke læreropptaket ved UiT Norges arktiske universitet høsten 2016, skriver instituttleder Odd Arne Thunberg.

Publisert Oppdatert

Det er viktig med debatt. Det nye opptakskravet med karakter 4 i matematikk er fortsatt et «hett tema» i Khrono og noen øvrige norske dagsaviser samt TV 2. Karakterkravet har resultert i radio, tv-debatter og lokale folkemøter.

Pedagogstudentene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk på UIT Norges arktiske universitet i Tromsø arrangerte allerede torsdag 8. september 2016 et åpent debattmøte om saken. Fra instituttet deltok Karin Rørnes, Morten Bartnes, og Hilde Sollid sammen med Trygve Johnsen fra Institutt for matematikk og statistikk og representanter fra Utdanningsforbundet med innlegg i panelet. Det deltok også ungdomspolitikere fra partiene Rødt, AP, SU, Høyre og KRF i Tromsø kommune. Pedagogstudentene lokalt klarte på en briljant måte å engasjere de over 100 fremmøtte. 

Medieoppslagene har imidlertid skapt inntrykk av lavere søking til lærerutdanningsprogrammene og en flukt fra lærerutdanningen. Blant annet skrev Nordlys allerede 27. august 2016 «Bare 29 av 60 studieplasser i Tromsø er fylt opp etter nytt krav». Dette medfører ikke riktighet og mediebildet stemmer fortsatt ikke med realitetene slik vi opplever det ved UiT Norges arktiske universitet.

Kapasiteten ved grunnskolelærerutdanningene er jevnt over større enn inntakene og dette er ikke et nytt fenomen anno 2016.

Master i grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 ved campus Tromsø tok opp 69 nye studenter i 2016. Det er en økning med 26 studenter flere enn fjoråret 2015. Master i grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 ved campus Tromsø tok opp 29 nye studenter i 2016. Det er en økning med 2 studenter flere enn året før. Av årets studenter på 5-10 har dobbelt så mange i år enn tidligere valgt matematikkdidaktikk som sitt masteremne. 

Årets opptak for lærer-utdanningene er med andre ord hver for seg og samlet langt mer gledelig enn det både diskusjonene i Khrono og de lokale avisreportasjer kan gi inntrykk av.

Odd Arne Thunberg

Ved UiTs femårige lektorutdanning 8-13 ble det ved årets opptak på 8-13 en tilbakegang for samfunnsfag sammenlignet med i fjor, men med økte opptakstall for realfagene. Ved campus Alta ble det i 2016 for første gang tatt opp 16 nye masterstudenter ved i grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. (Neste høst vil 1-7 og 5-10 tilbudene ved campus Alta også kunne tilknyttes fleksibelt til Storslett, Hammerfest og Kirkenes.) Barnehagelærerutdanningene i Norge har ikke skjerpet opptakskrav i matematikk, og ved UiT var det også her økning i opptaket.

Årets opptak for lærerutdanningene er med andre ord hver for seg og samlet langt mer gledelig enn det både diskusjonene i Khrono og de lokale avisreportasjer kan gi inntrykk av.

Det eksisterer en mangel på kvalifiserte lærere ved flere regioner i Norge. Kommunene og utdanningsinstitusjonene har behov for styrket rekruttering. Oppdraget og engasjementet til alle som driver med lærerutdanninger i Norge er å skaffe flere godt utdannede lærere til barnehager og skoler. Flere tiltak er utvilsomt nødvendig for en styrket status til lærerprofesjonen. Et moment som vi kanskje undervurderer er å korrigere mediebildene når disse blir fullstendig misvisende.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!