Sju av ti studieplasser i nord står ledig

Publisert - Sist oppdatert
null Foto: Sara Johannessen/HiOA

null Foto: Sara Johannessen/HiOA

70 prosent av plassene for å bli grunnskolelærer i Nord-Norge er ledige. Det bekymrer politikerne.

Tall TV 2 har hentet inn fra Kunnskapsdepartementet, viser at det står svært mange stoler står ledige i undervisningsrommene på lærerutdanningen i Nord-Norge. 70 prosent av studieplassene står åpne, melder TV2 mandag 31. oktober.

Tallene gjelder for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, i Nordland, Troms og Finnmark.

Firerkrav har skylda

Etter at regjeringen gikk inn for å øke karakterkravene på lærerutdanningen, er det svært mange som ikke har kommet inn.

Ifølge kanalen står til sammen 585 studieplasser ledige i høst, mens antallet på samme tid i fjor var 282.

— Vi kan ikke senke kravene for å ta lærerutdanning i Nord-Norge, men hvis det skjer over lengre tid, så må vi iverksette noen tiltak for å lokke studenter dit. Men det er hvis det fortsetter over flere år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til TV 2, og legger til at det er bekymringsverdig.

— Sjokkerende

Også Helga Pedersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, er sjokkert over tallene har hentet inn.

— Det er sjokkerende tall og illevarslende for en landsdel som trenger kvalifiserte lærere for å gi våre barn i nord de samme mulighetene som barn i resten av landet, sier Pedersen til TV 2. 

Firerkravet i matematikk førte til at svært mange studenter meldte seg på forkurs, som et siste håp om å få komme inn på lærerutdanningen. 

I sommer var det skyhøye strykprosent på forkurs i matematikk for lærerstudenter. Ved landets største lærerutdanninger, NTNU og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), var strykprosenten henholdsvis 85 og 69. På NTNU var det bare fem av de 33 som gikk opp til eksamen som fikk «bestått».

Bekymret for økt lærermangel

Både Pedagogstudentenes leder Silje Marie Bentzen og rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø fortalte i sommer at de er bekymret for økt lærermangel.

— Med tanke på den framtidige lærermangelen, er det svært viktig at det settes i gang tiltak for rekruttering til denne utdanningen spesielt. Det er viktig at institusjonene arbeider for å følge opp og beholde lærerstudentene. Det ligger også et stort ansvar hos skoleeier, som må følge opp de nyutdannede lærerne slik at de fortsette i yrket, sier Bentzen.

Husebekk fortalte til NRK Finnmark at hun er bekymret. 

— Jeg tror dette med gode lærere er en forutsetning for å lykkes for alle de unge mennesker som begynner på skolen. Vi har et stort frafall i Nord-Norge, og å være godt forberedt på videre studier krever gode lærere i barneskolen, ungdomsskolen og videregående, sier rektor Anne Husebekk til NRK.

Fakta

Nye mattekrav til lærerstudenter

Regjeringen har skjerpet karakterkravene for opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanningene fra og med opptaket høsten 2016.

Tidligere krav var karakteren 3 i matematikk og norsk, og minst 35 skolepoeng.

Det nye kravet er karakteren 4 i matematikk. Øvrige opptakskrav som i dag.

Regjeringen har som ambisjon om at 4-er kravet også skal innføres for fagene engelsk og norsk.

Det ble gitt tilbud om forkurs i matematikk for søkere som ikke oppfyller det nye karakterkravet.

75 prosent strøk på den første matematikkeksamen etter forkurset.

Arendalsuka. Tradisjonelle forelesninger dominerer fortsatt ved norske universiteter og høgskoler, og de har har ikke blitt bedre til ta i bruk nye læringsformer de siste 17 årene, viser undersøkelse fra NIFU.