Rektor Kari Toverud Jensen åpnet styremøtet med å si at prinsippene om åpne styreseminar skal diskuteres allerede neste styremøte. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Rektor Kari Toverud Jensen åpnet styremøtet med å si at prinsippene om åpne styreseminar skal diskuteres allerede neste styremøte. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Krav om at ledelsen må kommunisere bedre

Dårlig kommunikasjon i ledelsen tapper oss for mye krefter. Dette må det bli en slutt på, mener styremedlem Kari Pahle. Les Khronos direkte rapport fra styremøtet her.

(Saken er oppdatert.) 

Høgskolestyret diskuterte underveisevalueringen og rapporten som Nordisk institutt for studier om forskning og utdanning (NIFU) har lagt fram om organisasjon, styring og ledelse ved HiOA. I tillegg vedtok de mandat for evaluering av Khrono, som blant annet vil innebære en vurdering av ny formålsparagraf for avisen. Styret opprettet også et masterstudium i jordmorfag. 

Må få slutt på dårlig kommunikasjon i ledelsen

NIFU-rapporten ble først drøftet på et lukket styreseminar, hvor det hadde kommet fram flere merknader. Vedtaket skulle gjøres på det åpne styremøtet rett etterpå. 

Selv om saken allerede hadde blitt diskutert i det lukkede seminaret, ønsket enkelte å ta ordet også i det åpne møtet. Flere av dem som tok ordet var opptatt av at kommunikasjonen mellom rektorat (faglig ledelse) og administrasjon (fellesadministrasjonen) måtte bli bedre. Kari Pahle var tydeligst i sin tale her:

— Det å gå videre på styring og ledelse av høgskolen er utrolig viktig. Jeg håper det blir en fin diskusjon om dette i hele høgskolesystemet - også i Khrono. Dårlig kommunikasjon mellom administrasjon og faglig ledelse må vi rett og slett få en slutt på. Det tapper oss for mye krefter, sa Pahle. 

Anton Havnes var også en av de som tok ordet under den åpne delen av debatten, og også han var opptatt av kommunikasjonen mellom de enkelte nivåene i høgskolesystemet. Han stilte spørsmål om mandatene til styringsorganene og stillingsbeskrivelsen til lederne ved instituttene og fakultetene var tydelige nok, og om disse var nok innrettet mot strategi. 

Delegere beslutningsmyndighet?

— Det er et viktig spørsmål om hvilke beslutninger som blir tatt hvor, på institutt-, fakultets- eller toppnivå. Forholdet mellom administrasjon og faglig ledelse endrer seg jo høyere opp i systemet man kommer. Jo høyere opp du kommer, jo sterkere blir administrasjonen, og nettopp dette rører ved forholdet de to imellom. Kan hende vi skal delegere beslutningsmyndighet lenger ned i systemet, eller eventuelt delegere/flytte administrasjonen, sier Havnes som mener at dette spiller inn på hvordan HiOA skal og kan nå sine strategiske mål. 

Åpenhet skal diskuteres neste gang

I det åpne styremøtet vedtok styret administrasjonens forslag til vedtak (se den løpende dekningen under saken), med de merknadene som kom fram under den lukkede delen av styremøtet/seminaret. Hvilke merknader dette er foreløpig hemmelig og vil først bli kjent når protokollen fra det lukkede møtet/seminaret blir offentliggjort. 

Khrono ba om å få være tilstede på seminaret for å følge styrets diskusjon, men fikk avslag. Rektor og styreleder Kari Toverud Jensen åpnet det ordinære styremøtet med å si at holdningen til åpne eller lukkede styreseminarer er en prinsippsak og skal drøftes på neste styremøte.

For fullstendig dekning av de øvrige sakene viser vi til direktedekningen på cover it-live under saken.

Khrono rapporterte direkte fra det ordinære møtet - sak for sak. Dagsorden for møtet finner du under ruta med direkterapportering:

Dagsorden for møtet i høgskolestyret 6. mai 2014 :

Styreseminar kl. 9.30 – 12:

Seminar med NIFU og referansegruppa for arbeidet med underveisevaluering:  Rapport fra arbeidets fase 1 og diskusjon om mer dyptgående evaluering i fase 2.

Vedtakssaker:

14/2014  Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - Områder for mer dyptgående evaluering i fase 2 (Jnr. 13/4726)   

LES OGSÅ: HiOA mer todelt enn andre institusjoner 

LES OGSÅ: Prorektor Frode Eika Sandnes’ kritiske merknader til NIFU-rapporten, som en del av intervjuet i serien Friminutt.     

15/2014  Evaluering av Khrono – Uavhengig nettavis ved HiOA (Jnr. 12/1458)   

16/2014  Godkjenning av etablering av masterstudium i jordmorfag – Fak. for helsefag (Jnr. 13/4650)

17/2014  Meldinger til styret:

Referatsaker:

a) Møtebok fra styremøtet 11. mars 2014

b) Rapport og planer 2013-2014 – Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. (Trykket utgave til styrets medlemmer)

c) Møtebok fra sentralt IDF-møte 25. februar og 6. mars 2014

d) Møtebok fra møter i fakultetsstyrene:  Fak. HF 25. mars og Fak. TKD 17. mars 2014

Orienteringssaker:

e) Drøftingsmøte med tjenestemannsorg. 28. april - Orientering i møtet

f)  Fornyelse av studieadministrasjonen – Orientering i møtet

LES OGSÅ: Rydder i høgskolens studieadministrasjon

g) Søkertall fra Samordna opptak - Orientering i møtet

LES OGSÅ: Full klaff for ny utdanning for personell på ambulanser

LES OGSÅ: Rekordhøy søkning til høyere utdanning

h) Rapport fra skikkethetsansvarlig ved HiOA om arbeidet med skikkethetsvurdering

LES OGSÅ: Bekymret for store mørketall for uskikka studenter

i)  Orientering om studentdemokratiet ved HiOA

LES OGSÅ: Alle må gjøre en innsats

j)  Andre meldinger

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS