styremøte

Korona koster NTNU 100 millioner

Et tap på opp mot 324 millioner, men også noe mindre utgifter. Korona kan bli dyrt for NTNU.

NTNU-styret vil bli informert om økonomiske konsekvenser av korona-utbruddet når de har møte neste uke.
NTNU-styret vil bli informert om økonomiske konsekvenser av korona-utbruddet når de har møte neste uke.
Publisert

Hva koster korona-utbruddet norske universitet og høgskoler? Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ved Universitetet i Bergen pekte på at færre reiser gjør at UiB bruker mindre penger under koronautbruddet enn vanlig, da han underrettet universitetsstyret forrige uke.

Men NTNU taper penger, kommer det frem i sakspapirene til styremøtet deres, som skal være 7.mai. Tapte oppdragsinntekter og ekstra lønnsutgifter kan gjøre at universitetet taper 324 millioner kroner, skriver Forskerforum.

Hva koster 1 600 forlenginger?

Samtidig reiser også NTNU-ansatte naturlig nok mindre. Dette, sammen med andre reduserte kostnader, gjør at den samlede summen NTNU går i minus på koronautbruddet, vil kunne være omlag hundre millioner kroner.

I sakspapirene til styremøtet er det blant annet pekt på at man ikke vet hvor mye det vil koste dersom alle NTNUs 1 600 stipendiater skal få forlenget ansettelsesperioden sin. I tillegg har NTNU, som flere andre institusjoner, brukt penger på å hente studenter og ansatte hjem da land begynte å stenge grensene som følge av koronautbruddet.

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen understreker til Forskerforum at det er stor usikkerhet i tallene foreløpig, men at de vil bli tydeligere etterhvert.

­– Det er bedre å ha et stort spenn nå, slik at det blir det mindre og mindre etterhvert som vi får bedre oversikt, sier Arntsen.

Ekstraordinære tiltak

I sakspapirene kommer det frem at noen fakultet og enheter kan få ekstra store økonomiske utfordringer på grunn av koronautbruddet. Selv om det forutsettes at den enkelte enhetene har en aktivitet tilpasset sin ramme, kan det bli nødvendig med ekstraordinære tiltak og økonomiske omdisponeringer, heter det i sakspapirene.

Noen økonomiske konsekvenser kan dukke opp på sikt, sier både NTNU og UiB: Dersom koronautbruddet fører til nedgang i studiepoeng og publikasjonspoeng, vil man kunne merke det - men ikke før om et par år.

«Konsekvensene for mulig framtidig inntektsbortfall både for bevilgnings- og BOA inntekt kan ha betydning for aktivitetsnivået og prioriteringer i langtidsbudsjettperioden», heter det i NTNUs styrepapir.

Powered by Labrador CMS