organisasjon

Kan stille flere krav til ansatt rektor

UiT skal ansette ny rektor tidlig i 2021. Kravene kan bli flere når rektor også skal være administrerende direktør.

Neste rektor ved UiT skal også være administrerende direktør, noe som etter dagens valgte rektor Anne Husebekks erfaring vil være en fordel.
Neste rektor ved UiT skal også være administrerende direktør, noe som etter dagens valgte rektor Anne Husebekks erfaring vil være en fordel.
Publisert

Fra 1. august 2021 skal UiT Norges arktiske universitet ha ansatt rektor og ekstern styreleder. Det vedtok universitetsstyret 17. juni med 6 mot 5 stemmer.

Fakta

Ekstern styreleder eller rektor som styreleder

De 21 statlige universitetene og høgskolene har følgende styrings- og ledelsesmodell:

Ansatt rektor og ekstern styreleder, 10 stykker:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Nord universitet
 • Norges handelshøyskole
 • NMBU
 • NTNU
 • OsloMet
 • Universitetet i Stavanger

Valgt rektor, der rektor selv er styreleder:

 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • UiT Norges arktiske universitet (endrer modell 1/8-2021)
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Samisk høgskole

Stillingsutlysningen skal godkjennes av universitetsstyret i august eller september, og rektor ansettes litt utpå nyåret, opplyser universitetsdirektør Jørgen Fossland.

— Vi jobber med en tidsplan nå. Første skritt er å få godkjent en utlysningstekst med kvalifikasjonskrav. Det vil skje over sommerferien, enten i et ekstraordinært møte eller på det ordinære styremøtet i september, sier Fossland.

Stiller krav til ledelse

Kvalifikasjonskrav til ny rektor ble tatt opp i en intern høring før styremøtet 17. juni. Et flertall av høringsinstansene ønsket at rektor skal være professor eller dosent. De ble også spurt om hvilke tilleggskrav som burde stilles hvis rektor skal ansettes og stillingen utlyses, og her er det lederegenskaper, ledererfaring, organisasjonsforståelse og kjennskap til sektoren som trekkes fram. Kunnskap om landsdelen og det arktiske perspektivet, inkludert samiske spørsmål blir også nevnt av flere.

— Når rektor nå skal ansettes og også er administrerende direktør kan man stille flere krav i utlysningen, ikke bare krav om faglig kompetanse, men også lederegenskaper og erfaring med ledelse av en stor organisasjon, sier Fossland.

Han sier at rektor må ansettes i god tid før 1. august 2021, når åremålet til dagens valgte rektor Anne Husebekk går ut. Han antyder «litt utpå nyåret».

— Så vil det blir opp til styret å bestemme om ny rektor skal være med på å bestemme hvilken sammensetning vi skal ha av det øvrige rektoratet. Det er ikke gitt, og det er ulike modeller for dette hos andre institusjoner som har ansatt rektor, sier han.

Direktørjobb faller bort

Vedtaket som ble gjort i universitetsstyret 17. juni betyr at rektor også skal være administrerende direktør. Dermed ligger det an til store endringer i organisasjonen, ikke minst fordi stillingen som universitetsdirektør faller bort eller utøves på delegasjon fra rektor.

I styrepapirene til møtet 17. juni skisseres ulike modeller. Den ene er at UiT får en administrasjonssjef som leder administrasjonen på delegasjon fra rektor.

En annen modell er å la prorektorer og/eller avdelingsdirektører lede administrative fagavdelinger på direkte delegasjon fra rektor.

Også her er det litt ulike varianter i sektoren. OsloMet har en modell der utdanningsadministrasjonen ligger under prorektor for utdanning og forskningsadministrasjonen under prorektor for forskning. Øvrige administrative avdelinger ligger under to direktørstillinger.

Universitetet i Stavanger gikk over til ansatt rektor i fjor, og her har tre prorektorer ansvar for hver sin del av administrasjonen, mens direktør for organisasjon og virksomhetsstyring har ansvar for administrative avdelinger som økonomi, HR, eiendom og it.

Powered by Labrador CMS