depositum

Jurist hevder åtte samskipnader bryter loven

Åtte av landets 14 studentsamskipnader bryter loven når de trekker studenter i depositum for dårlig vask og skader på hyblene, hevder jurist.

− Samskipnadenes praksis er ulovlig, sier førsteamanuensis Marius Storvik.
− Samskipnadenes praksis er ulovlig, sier førsteamanuensis Marius Storvik.
Publisert

Da Marius Storvik var student på slutten av 2010-tallet, fikk han mus i leiligheten der han bodde med sine to barn. De kravlet over kjøkkenbenken. Men han opplevde at han ikke hadde så mye å stille opp med overfor studentsamskipnaden.

Storvik mente samskipnaden ikke gjorde nok for å fjerne skadedyrene, så han ville holde igjen husleien. Men da svarte samskipnaden at de ville trekke pengene fra depositumet i stedet.

− Jeg mistet alle muligheter til å få gjort noe effektivt, sier han.

I dag er Storvik førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

I en ny vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Kritisk Juss hevder han at åtte av de 14 studentsamskipnadene i Norge bryter reglene for depositum. Det fører til at samskipnadene kan trekke studenter i depositum, uten at studentene i realiteten kan gjøre noe med det. For eksempel hvis utleier mener studenten har vasket for dårlig ved utflytting eller knust et vindu.

Slik er reglene

Hovedregelen er derimot at depositumet skal kontrolleres av banken. Og selv om partene uenige ved utflytting, kan studenten likevel gå til banken og kreve å få utbetalt depositumet etter fem uker. Unntaket er hvis utleier har tatt ut søksmål mot studenten. Da utsettes utbetalingen til søksmålet er avgjort.

Fakta

Depositum hos samskipnadene

Disse åtte bryter reglene for depositum, ifølge artikkelen: Studentsamskipnaden i Nord, Studentsamskipnaden i Trondheim, Studentsamskipnaden i Molde,Studentsamskipnaden i indre Finnmark, Studentsamskipnaden i Østfold, Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), Norges arktiske studentsamskipnad og Studentsamskipnaden i Oslo (SIO).

Disse krever ikke depositum: Samskipnaden i Volda, Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, Studentsamskipnaden i Agder, Studentsamskipnaden i Innlandet, Studentsamskipnaden i Stavanger og Studentsamskipnaden i Ås.

Kilde: «Er studentsamskipnadenes depositumspraksis lovlig?» av Marius Storvik.

− I praksis gir dette en maktbalanse som gjør at leietaker er beskyttet. Hvis det blir krangel om småting, er det leietaker som vinner den. Og det er en veldig god regel som gir vern maktmisbruk fra utleier, sier Storvik.

Men åtte av studentsamskipnadene krever i stedet at pengene blir satt inn på samskipnadens konto, uten at banken er en nøytral mellommann. Samskipnadene får da fullstendig kontroll over depositumet. Samskipnadene har nemlig hevdet at de gjennom en forskrift har unntak fra hovedregelen.

Men dette tilbakeviser Storvik.

− Samskipnaden sin praksis har ikke rettslig grunnlag i forskriften. Dermed er samskipnadenes praksis ulovlig, sier han.

Artikkelen i Kritisk Juss har fått stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til å reagere. I et skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) spør han hva statsråden vil gjøre for å rydde opp. Borten Moe har foreløpig ikke svart.

Samskipnadsrådet: − Forventer at de rydder opp

Hans Erik Stormoen er styreleder i Samskipnadsrådet, som er et samarbeidsorgan for landets 14 studentsamskipnader. Han sier at han forventer at de åtte samskipnadene rydder opp.

− Hvis det som står i artikkelen er korrekt, forventer jeg at de det gjelder rydder opp i sine husleiekontrakter slik at de holder seg innenfor husleieloven, sier han.

Har ikke samskipnadene, som profesjonell utleier, et særlig ansvar for å sørge for at de holder seg til loven?

− Samskipnadene har et stort ansvar, og de mener de har fulgt lover og regler. Nå har de fått en korreksjon på det, og da forventer jeg at retter seg etter det, sier Stormoen.

Tror de bryter loven bevisst

Jurist Marius Storvik tror derimot at samskipnadene bryter loven med vitende og vilje. Han viser til at depositumsreglene ble gjennomgått i Stortinget i 2008 og 2009. Da fastslo departementet at en «felles depositumskonto» disponert av samskipnadene var ulovlig. Rettspraksis har fastslått det samme, sier han.

− Det er klare holdepunkter for å si art denne praksisen er ulovlig. Da er det veldig vanskelig for meg å forstå at de, som profesjonelle utleiere, ikke har fått med seg dette.

I sitt spørsmål til statsråden skriver Kjell Ingolf Ropstad:

«Det er dypt urovekkende at en praksis som ble slått fast som ulovlig i 2009 av departementet, er til stede den dag i dag. Det er derfor behov for en opprydning rundt Samskipnadenes depositumspraksis ved utleie av studentboliger.»

Leder av samskipnadsrådet Hans Erik Stormoen avviser at samskipnadene handler bryter reglene med vilje.

− Jeg synes det er en alvorlig anklage. Jeg tror at alle samskipnadene har som intensjon å forholde seg til lover og regler. Og at de har forholdt seg til unntaket i husleieloven, som gir samskipnadene rett til å samle depositumet på én konto.

Powered by Labrador CMS