internasjonale studenter

Internasjonale studenter: To av fem avviser digitale studier

Stadig flere har droppet planene om utenlandsstudier til høsten. Men ikke alle internasjonale studenter er klare for å flytte studiene til verdensveven.

Først siktet studentene seg inn mot nye land, så utsatte de planene om studier utenlands.
Først siktet studentene seg inn mot nye land, så utsatte de planene om studier utenlands.
Publisert

I takt med at koronaepidemien festet grepet har flere og flere studenter bestemt seg for å endre planene om å studere utenlands til høsten. Dét viser en måling utført av QS, kjent blant annet for sine universitetsrangeringer.

Andelen som endret planene sine på grunn av Covid-19 mer enn doblet seg på seks uker, fra midten av februar til inngangen av april, fra 27 prosent til 62 prosent.

Studien er den største av sitt slag. Over 78.000 internasjonale studenter fra 193 land har deltatt. 29.500 av dem har en uttalt interesse for å studere i et EU-land, og det er svarene fra disse den ferske EU-utgaven av studien, offentliggjort forrige uke, baserer seg på.

Utsetter planene

Det er kanskje ikke så veldig overraskende at svært mange internasjonale studenter har endret reiseplanene, slik det heller ikke er overraskende at andelen økte kraftig da mange land innførte reiserestriksjoner.

Målingen viser dessuten en endring i hvordan planene ble endret, i samme periode. Mens mange i starten siktet seg inn mot andre land, var bildet et annet i starten av april, da flertallet rett og slett ville utsette utenlandsplanene. Andelen som sier de ikke lenger vil studere utenlands var ved starten av april på bare seks prosent.

Som Khrono har skrevet vurderer norske universiteter og høgskoler hva de skal gjøre med utveksling til høsten. Universitetet i Stavanger har allerede avlyst utveksling til Oseania og USA, NTNU har avlyst all utveksling utenfor Europa.

Andre har avventet en samlet beslutning, som kan komme i løpet av kort tid. Ved Universitetet i Bergen jobbes det også med muligheten for å få til digital utveksling.

Men hvor mange er egentlig klar for det?

Ikke alle vil ta studiene online

Digital undervisning er blitt hverdagen for millioner av studenter, men blant de internasjonale studentene er ikke alle like klare for å ta hele eller deler av graden digitalt.

Nær 60 prosent svarer at de er interessert i å studiene digitalt i en eller annen grad, 20 prosent av dem er riktignok bare litt klar for det. Samtidig svarer like over 40 prosent — eller to av fem studenter — not at all på spørsmål om hvor interessert de er i å ta graden digitalt på grunn av koronaviruset.

Den høye andelen som avviser digitale studier bør ikke overraske om vi skal tro rapporten fra QS, de viser til tidligere målinger og skriver at «de viktigste gevinstene internasjonale studenter ser ved å studere utenlands er mulighetene til å oppleve andre læringsmetoder, miljøer og kulturer».

De som avviser digitale studier er også mer tilbøyelig til å svare at de vil utsette å reise ut for å studere, slår de fast.

Flere forelesninger til nett

På spørsmål om hva de mener universitetene må gjøre for å begrense virkningen av Covid-19, er det imidlertid å flytte flere forelesninger digitalt flest peker på. 65 svarer dette, mens 54 svarer at de må sikre at antibac er tilgjengelig på campus og 53 prosent svarer at de må sikre tilgang på profesjonell helsehjelp.

Langt færre, 34 prosent, peker på forelesninger og seminarer i større rom, for å begrense kontakten, som et alternativ.

Så hva sier institusjonene selv?

Et flertall på 57 prosent svarer at de har flyttet planlagte kurs til nett. Langt færre svarer bekreftende på spørsmål om hvorvidt de har utsatt søknadsfrister eller startdato for kurs til neste semester.

Et knapt flertall av institusjonene, stadig ifølge rapporten fra QS, hevder at studentmobilitet får mer oppmerksomhet som følge av pandemien.

Oppdaterer studentene via epost

En annen undersøkelse, fra Erasmus Student Network, konkluderer med mangel på informasjon som et problem for mange internasjonale studenter. På spørsmål om det har vært tilstrekkelig med informasjon om Covid-19 på engelsk eller et annet tilgjengelig språk svarer riktignok halvparten klart ja og 24,6 prosent at det har vært tilgjengelig til en viss grad.

Samtidig svarer 7,5 prosent at det absolutt ikke har vært tilfelle, mens 17,7 prosent sier det har vært svært lite informasjon på et tilgjengelig språk.

I undersøkelsen fra QS svarer flertallet at de enten holder kontakt med sine internasjonale studenter med oppdateringer om koronaviruset daglig (22 prosent) eller noen ganger i uka (36 prosent). Et flertall på 87 sier at de bruker epost til dette. Færre (44 prosent) bruker sosiale medier, mens enda færre (24 prosent) bruker telefon

Powered by Labrador CMS