Rektor Kathrine Skretting mener at Østlandsforskning vil bidra til å styrke Høgskolen i Innlandet i arbeidet med å bli godkjent som universitet.
Rektor Kathrine Skretting mener at Østlandsforskning vil bidra til å styrke Høgskolen i Innlandet i arbeidet med å bli godkjent som universitet.

Vil overta Østlandsforskning

Forskning. Høgskolen i Innlandet ønsker seg flere forskere og legger opp til å overta Østlandsforskning fra 1. juli.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Østlandsforskning

Østlandsforskning er i dag et aksjeselskap med de to fylkeskommunene i Hedmark og Oppland (19,05% hver), Sparebank 1 Østlandet (19,05%), Stiftelsen Østlandsforskning (38,1%) og HINN (tidligere HIL med 4,76%) som eiere.

Det er 26 forskere ansatt, med i alt 20,15 årsverk.

10 av forskerne har doktorgrad.

Forskningsfeltet er regional samfunnsutvikling, innovasjon og verdiskapning.

Omsetningen i 2017 var på 23 millioner kroner.

Resultatet var et underskudd på 2,9 millioner kroner.

Kilde: Sakspapirer til HiNNs styremøte 13. mars 2018

(Saken ble oppdatert med vedtaket som ble gjort i høgskolestyret tirsdag 13. mars.)

Høgskolen i Innlandet vil bli universitet, og trenger å styrke forskningen sin. Tirsdag vedtok styret å overta forskningsinstituttet Østlandsforskning med 26 forskere innen regional forskning.

Den endelige avtalen om virksomhetsoverdragelse kommer opp igjen i styret før sommeren og planen er at Østlandsforskning skal bli en del av høgskolen fra 1. juli i år.

Vil styrke HiNN

Rektor Kathrine Skretting påpeker at overtakelsen av Østlandsforskning vil styrke forskningskapasiteten ved høgskolen.

— Det tror jeg absolutt, og det vil selvsagt være fint i forhold til universitetssatsingen vår, sier hun.

Østlandsforskning har 26 forskere som tilsammen står for 20,15 årsverk. Forskningsfeltet er regional samfunnsutvikling, innovasjon og verdiskapning.

Skretting viser til at Østlandsforskning og HiNN fra før samarbeider på flere felt, blant annet innen prosjektene «Kunnskapssenter for kulturnæringer »og «Bærekraftige opplevelsesnæringer».

Vi skal være en regional kraft og og mye av det Østlands-forskning driver med rimer godt med regionens behov og HiNNs strategi.

Kathrine Skretting

— Forskningen deres passer fint inn i vesentlige deler av HiNNs profil, for eksempel innen bioøkonomi og turisme. Vi skal være en regional kraft og og mye av det Østlandsforskning driver med rimer godt med regionens behov og HiNNs strategi, sier hun.

Til Handelshøgskolen

HiNN og Østlandsforskning inngikk rett før jul en intensjonsavtale om å overdra virksomheten i Østlandsforskning AS. I avtalen legges det opp til at Østlandsforskning skal bli et institutt under Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Ifølge styrepapirene er det et tydelig faglig overlapp mellom disse to, og Østlandsforskning vil kunne bidra med eksternfinansierte prosjekter, kompetanse i å skaffe seg oppdrag og gjennomføre prosjekter.

Kathrine Skretting sier imidlertid at det ikke er helt og fullt avklart hvor forskningsinstituttet skal innplasseres.

Opp til rektor

Ifølge vedtaket gis rektor fullmakt til å sluttføre forhandlingene om betingelsene for overdragelse av virksomheten i Østlandsforskning. Den endelige avtalen skal godkjennes av høgskolens styre, noe som må skje senest i juni, siden planen er overtakelse fra 1. juli 2018.

Skretting sier at det vil være en fordel at forskninginstituttet blir en del av et fakultet, og ikke blir en egen enhet slik forskningsinstituttene ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) er. Der er fire oppdragsforskningsinstitutter organisert i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), etter at Høgskolen i Oslo og Akershus overtok dem ved virksomhetsoverdragelse i 2014 og 2016.

Les også: Fire tidligere forskningsinstitutter på OsloMet

Skal kunne undervise

— HiNN har veldig mange studenter per faglig årsverk, og fordelen med å la Østlandsforskning bli et institutt under et fakultet er at det gir oss mer fleksibilitet, slik at forskerne eventuelt kan bidra i undervisningen. På den annen side blir det en større økonomisk risiko enn om det var en selvstendig økonomisk enhet. Det blir en avveining av hva vi vinner og hvor mye det koster, men dette er ikke helt ferdig tenkt ennå, sier Skretting.

Vedtaket i styret 13. mars er slik:

Styret gir rektor fullmakt til å sluttføre forhandlingene om betingelsene for overdragelsen av virksomheten i Østlandsforskning AS. Den endelige avtalen om virksomhetsoverdragelsen skal godkjennes av høgskolens styre. Det legges til grunn at virksomhetsoverdragelsen skal skje med virkning fra 1.7.2018.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS