Iver B. Neumann ny direktør på Høgskolen i Oslo og Akershus

Publisert - Sist oppdatert

Iver B. Neumann skal lede forskningsinstituttet NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus.

På styremøtet til Senter for velferds- og arbeidslivforskning (SVA) 11. oktober besluttet styret å tilby Iver B. Neumann stillingen som direktør ved velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Mandag 16. oktober ble det klart at Neumann har takket ja. I dag er det Bjørn Hvinden som er direktør på NOVA. Han er også leder av forskningsetisk komite for samfunnsrelaterte fagområder.

London-professor

Neumann er Montague Burton-professor i internasjonale relasjoner ved London School of Economics og seniorforsker ved NUPI. Han er ekspert på sosialteori, sosial integrasjon, internasjonale relasjoner i et historisk perspektiv, diplomati, russisk og norsk utenrikspolitikk. Neumann har doktorgrad både i statsvitenskap og sosialantropologi.

— Vi får inn en direktør med lang og tung forskningserfaring innenfor blant annet sosialteori, noe som vil ha stor betydning i jobben med å lede NOVA sin samfunnsforskning videre, konstaterer rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, overfor hioa.no.

Jeg håper også jeg kan yte mitt til å befeste den inter-nasjonaliserte virksomheten som et fullverdig universitet må ha.

Iver B. Neumann
Ny direktør NOVA

Han trekker fram at med Neumanns brede nettverk er han overbevist om at Neumann vil bidra til å styrke høgskolens internasjonale forskningssamarbeid.

— Og dermed også synliggjøre oss når vi forhåpentligvis snart blir Norges yngste universitet, legger Rice til.

Gleder seg til ny jobb

— Jeg gleder meg til å ta fatt på en ny og spennende jobb. Det er morsomt for meg, som har skrevet mye historisk og overgripende om den norske staten, å få sjansen til å jobbe med så mange dyktige folk som forsker på statlige tiltak og velferdssamfunnet fra ulike sider, sier Neumann. 

Neumann tiltrer stillingen som NOVA-sjef 1. februar 2018.

— Jeg håper også jeg kan yte mitt til å befeste den internasjonaliserte virksomheten som et fullverdig universitet må ha, sier Neumann til hioa.no.

Nåværende direktør ved NOVA, Bjørn Hvinden, var selv ikke søker til stillingen.

— Jeg mener at Neumann blir en meget bra direktør for NOVA, sier Hvinden til Khrono i en kort kommentar til ansettelsen.

Fem søkere

Neumann stod ikke på den åpne søkerlisten til stillingen, der stod det tre navn og to var unntatt offentlighet, en mann og en kvinne.

Det var fem stykker som søkte direktør-jobben, som hadde søknadsfrist 1. september. 

De som stod på lista var: Thorbjørn Gaarder (62), Oksana Stjernen (38), Tilman von Soest (42).

Fakta

Instituttene på HiOA

(Afi-sjef, Arild H. Steen)

Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo kontakt med seks samfunnsvitenskapelige institutter i Oslo med tanke på tettere samarbeid.
Positivt svar kom fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
Styrene ved HiOA, AFI og NOVA vedtok våren og sommeren 2012 å arbeide for en virksomhetsoverdragelse. På HiOA stemte ansatterepresentanten og studentrepresentanten i mot.
11.april 2013 vedtok styret ved HiOA enstemmig å innlemme AFI og NOVA i høgskolen i et Senter for oppdragsforskning.
16. april vedtok styret i AFI enstemmig å anbefale virksomhets=overdragelse.
I mai behandlet AFIs generalforsamling saken og sa ja. I juni sa NOVA-styret også ja.
Søknad om virksomhetsoverdragelse ble sendt Kunnskapsdepartementet tidlig i september og godkjent i statsråd 20. september.
Overdragelsen skjedde januar 2014.

Etter dette har også SIFO og NIBR kommet til, og til sammen utgjør de Senter for velferds og arbeidslivsforskning, SVA.

Toppsjefer:

Kilde: hioa.no

Aviseierskap. U5-rektorene ønsker seg en solid nasjonal sektoravis med tilstedeværelse i Oslo, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen, etter uformelle samtaler i Trondheim mandag.

Omdømme. NTNU kommer ut med suverent best omdømme blant 39 kjente virksomheter i offentlig sektor, viser ny måling gjennomført av Kantar TNS som offentliggjøres mandag.