Debatt Tone Nykos Midtun

Hvor var beredskapsplanen da universitetene stengte?

Hvor var beredskapsplanen og rutinene for handtering av smittekriser på universiteter og høgskoler da koronakrisen inntraff?

Grimstad-student, Tone Nykos Midtun, håper universiteter og høgskoler er bedre forberedt når neste smittekrise oppstår.
Grimstad-student, Tone Nykos Midtun, håper universiteter og høgskoler er bedre forberedt når neste smittekrise oppstår.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Da hele Norge stengte ned den 13. mars ble fremtiden plutselig veldig usikker for mange studenter. Universitetene stengte dørene uten å informere om hvordan vurderingsformene skulle bli og hvordan undervisning skulle foregå resten av semesteret. Hvor var beredskapsplanen og rutinene for handtering av smittekriser 13. mars da koronakrisen inntraff?

Det er sløvt og uproft av store institusjoner som universiteter at de ikke har utarbeidet planer for smittekriser når de står ansvarlig for utdanningen til flere tusen studenter. Det tok én måned før jeg fikk svar på hvilke vurderingsformer jeg skulle ha i fagene mine. Utallige studenter var i samme situasjon som meg. Det er for dårlig! Én måned i en usikker tid som denne er alt for lenge å vente på svar når det kommer til endringer i utdanningen. Grundigere planlegging og hyppigere avgjørelser burde blitt tatt.

Utdanning er fremtiden så hvorfor skal vår fremtid bli usikker i slike situasjoner? Universitet burde ha beredskapsplaner slik at utdanningen og undervisningen kan gå som planlagt. Som teknologistudenter har vi obligatorisk laboratoriearbeid som en del av utdanningen og som et krav for å kunne ta eksamen. Dette arbeidet er viktig for å oppnå dypere læring og for å få en forståelse for hvordan ting fungerer i praksis. Når vi mister dette viktige arbeidet, har vi også et dårligere utgangspunkt med tanke på vurderingskriterier. Derfor burde det være alternative måter å løse dette problemet på. Å avlyse burde ikke være ett av dem.

Koronakrisen har vært et kraftfullt eksempel på hva som skje når planleggingen er mangelfull. Hvorfor er det ingen som har kritisert universitetene for deres mangelfulle planlegging i denne Skrisetiden? Det er viktig å snakke om hvordan koronakrisen ble håndtert og flere kunne være kritiske til flere av tiltakene som ble gjort. Derfor utfordrer jeg universiteter og andre store institusjoner til å jobbe med utarbeidelse av beredskapsplaner. Bedre planlegging av utdanning burde være høyere prioritert på alle universiteter og høgskoler. Ved neste krise må utdanningsinstitusjonene dokumentere bedre beredskap.

Powered by Labrador CMS