lokalisering

Her vil OsloMet-styret ha ny campus på Romerike

OsloMet-ledelsen ble tatt på senga, må rykke tilbake til start og planlegge for en ny campus i Lillestrøm, etter at ledelsens forslag om Ahus falt.

Dette er en illustrasjon av et mulig alternativ for OsloMets nye campus i Lillestrøm, slik det er presentert i november 2020 på en dialogkonferanse og senere i konseptvalgutredninger som ble lagt fram for OsloMet-styret..
Dette er en illustrasjon av et mulig alternativ for OsloMets nye campus i Lillestrøm, slik det er presentert i november 2020 på en dialogkonferanse og senere i konseptvalgutredninger som ble lagt fram for OsloMet-styret..
Publisert

Et splittet OsloMet-styret har vraket Ahus og valgt Lillestrøm som sted for sin nye Romerike-campus.

Lillestrøm-alternativet er et av fire konsepter som i juni i år gikk videre til finalen i utredningen om ny campus på Romerike.

OsloMet-ledelsen anbefalte lokalisering på Ahus etter et omfattende utredningsarbeid som pekte på dette som det beste alternativet, men nå har styret med 6 mot 5 stemmer bestemt at campusen i stedet skal ligge i Lillestrøm kommune.

Allerede i 2014 foreslo daværende ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus å flytte campus til Lillestrøm, fra Kjeller på Romerike. Siden den gang er det brukt mye tid og ressurser på utredninger og diskusjoner om plassering av en ny campus på Romerike.

Nå kan det synes som om universitetsstyret ved OsloMet er tilbake ved start.

Sykepleie og trafikklærere

Alternativet som flertallet i styret vil ha er en sentralt plassert campus i Lillestrøm som skal ha plass til 1700 studenter og 180 årsverk med ansatte. Fagmiljøer fra Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design er tenkt plassert her med blant annet bachelor i sykepleie, deler av master i helsevitenskap og et eventuelt nytt profesjonsstudium i psykologi. Det legges også opp til at trafikklærerutdanningen som i dag tilbys på Kjeller kan overføres til Lillestrøm, i tillegg til aktivitetsbasert tilstedeværelse fra andre fakulteter og sentre ved OsloMet.

Mye som må konkretiseres

Fungerende rektor Nina Waaler var dagen etter styremøtet i gang med å prøve å få oversikt over konsekvensene av vedtaket i styret onsdag.

— Vedtaket er i mange punkter og vi jobber med å gå inn i det nå. Det er en rekke ting vi må få klarhet i, og det vil vi jobbe med framover, sier hun.

— Hvor i Lillestrøm kan det være aktuelt å etablere campusen? I vedtaket står det Lillestrøm kommune, og da kan kanskje også dagens beliggenhet på Kjeller være aktuell?

— Det er mye som må konkretiseres, blant annet lokalisering i Lillestrøm, sier Waaler

Fungerende rektor ved OsloMet og tidligere helsedekan, Nina Waaler, fikk ikke gjennomslag i universitetsstyret for opprettelse av en ny campus ved Ahus. Nå skal Lillestrøm utredes igjen.
Fungerende rektor ved OsloMet og tidligere helsedekan, Nina Waaler, fikk ikke gjennomslag i universitetsstyret for opprettelse av en ny campus ved Ahus. Nå skal Lillestrøm utredes igjen.

Hun sier også at de må jobbe med faglig profil for den nye campusen og at dekanene vil bli involvert i dette arbeidet.

Under styremøtet onsdag pekte Waaler på en rekke risikomomenter ved Lillestrøm-alternativet. Hun sa at det innebar en omdømmerisiko, en faglig risiko, økonomisk risiko og ikke minst utgjør tidsperspektivet en risiko.

OsloMets leiekontrakt ved dagens campus på Kjeller utløper i desember 2024, noe som kan gi knapp tid når Lillestrøm-alternativet er kommet såpass kort.

Kritikk av utredning

Styremedlem Hege Maria Bergersen sa på styremøtet onsdag at hun mener utredningen som er gjort av de fire alternativene har en slagside, der Ahus er langt bedre utredet.

— Det er et problem at utredningen er i veldig stor grad er veldig konkret om Ahus-alternativet og hvilke mulighetene som ligger der. Man har ikke gått i dialog med de andre alternativene på samme måte, for eksempel har ikke Lillestrøm fått fram hva de kan tilby av samarbeidsmuligheter, ikke minst i kommunesektoren innen helse, sosialt arbeid og utdanning. Det synes jeg er et kjempestort problem, sa hun.

Bergersen var en av de seks som sørget for flertall for Lillestrøm.

Styremedlem Hege Bergersen kom med skarp kritikk av utredningen som anbefalte Ahus. Her er hun sammen med styremedlem Einar Braathen.
Styremedlem Hege Bergersen kom med skarp kritikk av utredningen som anbefalte Ahus. Her er hun sammen med styremedlem Einar Braathen.

Bes få til samarbeid med Ahus

Flertallet i styret påpekte at det burde være fullt mulig å få til samarbeid med Ahus selv om campus er på Lillestrøm, rundt fire kilometer unna.

I vedtaket som ble gjort onsdag ber styret rektor om å framforhandle en avtale med Ahus som gir universitetet og sykehuset gode forhold for samarbeid innen forsking, utdanning og utvikling.

Viserektor for forskning Per-Martin Norheim-Martinsen avviste på styremøtet at det er mulig å få til faglige gevinster med Ahus når campus ligger på Lillestrøm.

— Det vil jeg blankt avvise er mulig, sa han.

— Et valg av Lillestrøm som alternativ er et nei til en videre utvikling i faglig retning som er skissert med Ahus, slo han fast.

Ifølge utredningen som ble lagt fram for styret er det flere samarbeidsmuligheter med Lillestrøm kommune, men det er usikkert om det er nødvendig med fysisk tilstedeværelse for å realisere disse mulighetene.

Må finne utleier på Lillestrøm

Nå har Waaler, og fra 1. mars OsloMets nye rektor Christen Krogh, fått i oppdrag fra styret å komme opp med kontraktsforslag med en utleier. Dette skal legges fram for universitetsstyret før det skal sendes til Kunnskapsdepartementet for godkjenning.

Årlige leiekostnader skal ligge innenfor en ramme på 50 millioner kroner, går det fram av vedtaket. Ifølge utredningen skal størrelsen på lokalene være på drøyt 16.000 kvadratmeter.

Ifølge vedtaket, som har mange punkter, bes rektor ha særlig fokus på lærings- og arbeidsmiljø i det videre arbeidet med en ny campus i Lillestrøm. Gode arenaer for samarbeid med regionen skal videreutvikles, og ny campus skal være fullverdig og ha egen stedlig ledelse. Dessuten skal universitetets sentrale ledelse være tydelig tilstede.

Foreslår tomter

I en presentasjon til OsloMet peker Lillestrøm kommune på fire konkrete tomteforslag, skriver Romerikes Blad.

Alle fire ligger i sentrum av Lillestrøm. De fire er Meierikvartalet, Kvartal 8, Romerike helsebygg og Nova Spektrum.

Ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik (Ap) ønsker ikke å si noe konkret om hvilken tomt OsloMet bør velge.

– Det er OsloMet som skal etablere seg her, så det er de som må, i samarbeid med oss, bestemme seg og velge mellom de mulighetene som finnes. Nå skal vi jobbe godt sammen med OsloMet, naboene våre og Ahus, for å finne en best mulig løsning, sier Vik til Romerikes Blad.

Han opplyser at Lillestrøm Ap skal ta stilling til saken i et ekstraordinært gruppemøte mandag 13. desember.

Under kan du lese hele historien om kampen rundt en campus på Romerike. Diskusjonen har pågått siden starten på 1980-tallet.

Powered by Labrador CMS